Marktonderzoek Wat is een marktonderzoek Waarom een marktonderzoek

  • Slides: 14
Download presentation
Marktonderzoek Wat is een marktonderzoek? Waarom een marktonderzoek?

Marktonderzoek Wat is een marktonderzoek? Waarom een marktonderzoek?

Marktonderzoek is om drie redenen belangrijk 1. Om je bedrijfsidee aan te scherpen 2.

Marktonderzoek is om drie redenen belangrijk 1. Om je bedrijfsidee aan te scherpen 2. Om gegevens te verzamelen over je markt 3. Om een omzetonderbouwing te kunnen maken

Marktonderzoek bestaat uit een 5 -tal analyses 1. 2. 3. 4. 5. Doelgroepanalyse Behoefteanalyse

Marktonderzoek bestaat uit een 5 -tal analyses 1. 2. 3. 4. 5. Doelgroepanalyse Behoefteanalyse Concurrentie analyse Leveranciersanalyse Omgevingsanalyse

1. Doelgroep analyse Je bent opzoek naar: • overeenkomsten en verschillen – – •

1. Doelgroep analyse Je bent opzoek naar: • overeenkomsten en verschillen – – • Leeftijd Opleiding Inkomen Woonplaats/regio motieven en drijfveren

2. Behoeften analyse Wat wil de klant? Zoek naar zijn probleem of doelstelling! •

2. Behoeften analyse Wat wil de klant? Zoek naar zijn probleem of doelstelling! • • Gebruiks-, verbruiksgemak levensduur Kleur service De klant praat en jij luistert!

3. Concurrentie analyse • Wie zijn mijn concurrenten? Zwak 1 2 Sterk mogelijkheden bedreigingen

3. Concurrentie analyse • Wie zijn mijn concurrenten? Zwak 1 2 Sterk mogelijkheden bedreigingen

4. Leveranciers analyse Waar ga ik inkopen? Je let hierbij op: • Prijs •

4. Leveranciers analyse Waar ga ik inkopen? Je let hierbij op: • Prijs • service • kwaliteit • betrouwbaarheid

5. omgevingsanalyse Wat heeft invloed op mijn onderneming op korte en lange termijn? •

5. omgevingsanalyse Wat heeft invloed op mijn onderneming op korte en lange termijn? • • • ! Wet en regelgeving – btw tarief Beleid overheid - koopkracht Bestemmingsplannen - nieuwbouw Technische ontwikkelingen - ict consumententrends – internet

Wat wil je weten? Stel de juiste vraag! Hoe kunnen organisaties aantrekkelijker worden? -

Wat wil je weten? Stel de juiste vraag! Hoe kunnen organisaties aantrekkelijker worden? - Specifiek Concreet Eenduidig meetbaar

Hoe kunnen organisaties aantrekkelijker worden? Organisatie ? BV, NV, ZZP’er, vereniging, stichting, overheid, semi-overheid…

Hoe kunnen organisaties aantrekkelijker worden? Organisatie ? BV, NV, ZZP’er, vereniging, stichting, overheid, semi-overheid… Aantrekkelijker? Beeldvorming, producten, imago, levering… Voor wie? consumenten, leveranciers, werknemers…. Hoe? Product, prijs, plaats, promotie

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 1 : Afbakenen door: - doelen formuleren: wat wil

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 1 : Afbakenen door: - doelen formuleren: wat wil je weten? concreet, specifiek - Soort onderzoek? kwantitatief/kwalitatief - Onderzoeksgebied te beperken: vermijd containerbegrippen zoals de arbeidsmarkt, de economie

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 2 : Probleemstelling+ deelvragen formuleren • Stap 3: onderzoeksmethode

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 2 : Probleemstelling+ deelvragen formuleren • Stap 3: onderzoeksmethode – Survey – steekproef - populatie – Experiment – Zimbardo 1971, Milgram 1963 – Literatuur – desk research – case study – specifiek probleem!

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 4: Bepaal je onderzoeksheden: consumenten op de BZ, ondernemers

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 4: Bepaal je onderzoeksheden: consumenten op de BZ, ondernemers op de BZ, deelgemeente Feijenoord, …… Stap 5: Gegevens verzamelen 1. Deskresearch > Literatuuronderzoek: kvk, OBR, banken, bibliotheek, internet 2. Fieldresearch > Veldonderzoek: vragenlijst, interview

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 6: Gegevens analyseren ordenen, categoriseren, overeenkomsten, verschillen Stap 7:

Hoe doe je marktonderzoek? Stap 6: Gegevens analyseren ordenen, categoriseren, overeenkomsten, verschillen Stap 7: Antwoord(en) formuleren op de deelvragen en dan op de probleemstelling Stap 8: conclusie trekken en advies schrijven