LDER DRAMA Drama Atlyesi Drama atlyesi uygulandktan sonra

  • Slides: 8
Download presentation
LİDER

LİDER

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

LİDER • Drama etkinliklerinin beklene yönde yarar sağlayabilmesi için önemli oranda liderin yaklaşımına bağlıdır.

LİDER • Drama etkinliklerinin beklene yönde yarar sağlayabilmesi için önemli oranda liderin yaklaşımına bağlıdır. • Lider drama çalışmalarında katılımcılara rehberlik eden kişidir. • Drama lideri drama sürecinin temellerinden ve önemli öğelerinden biridir. Çünkü grup içinde bireylerin bir yaşantıyı ya da bir olayı kendi deneyimlerini de işin içine katarak oynayarak canlandırması ve anlamlandırması liderin hedefleri ve yöntemleriyle belirlenir.

LİDER • Drama lideri, iletişim becerilerine sahip olmalı, olaylara anında çözüm getirebilmeli, karar verme

LİDER • Drama lideri, iletişim becerilerine sahip olmalı, olaylara anında çözüm getirebilmeli, karar verme becerileri gelişmiş olmalıdır

LİDER • çocukları tanımalıdır. Uygulamalarda aktif olmalı, sabırlı, tutarlı, hoşgörülü, güler yüzlü, anlayışlı olmalı,

LİDER • çocukları tanımalıdır. Uygulamalarda aktif olmalı, sabırlı, tutarlı, hoşgörülü, güler yüzlü, anlayışlı olmalı, grubun güvenini kazanmalıdır

LİDER Liderde bulunması gereken özellikler şunlardır Liderin kendi değerleri olmalı Atölyede yaşananlar orada kalmalı

LİDER Liderde bulunması gereken özellikler şunlardır Liderin kendi değerleri olmalı Atölyede yaşananlar orada kalmalı Lider demokratik, insana saygılı olmalı ve insana değer vermeli • Sürekli araştırarak kendini geliştirmeli • İyi bir dinleyici olmalı • Sempatik ve doğal olmalı • •

LİDER • Dramaya katılanlarla bir etik oluşturmaya çalışmalı • Grubu olumlu yönde geliştirmeye birleştirmeye

LİDER • Dramaya katılanlarla bir etik oluşturmaya çalışmalı • Grubu olumlu yönde geliştirmeye birleştirmeye çalışmalı • Dramanın sınırlarını bilmeli • İş birliği içinde olmalı • Dramaya katılanların kendi yorumlarını, yargılarını, değer ve bakış açılarını oluşturmalarına fırsat sağlamalıdır

 • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003).

• Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003). Eğitimde Drama. İstanbul Ya-Pa • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara: Naturel. • Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde Drama. İstanbul: Kriter Yayınları. • Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık. • Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.