DRAMA LE LGL KAVRAMLAR DRAMA Drama Atlyesi Drama

  • Slides: 9
Download presentation
DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Drama, doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Drama, doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde bireyler tarafından bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı ya da bir davranışı oyunsu süreçlerle anlamlandırılması, canlandırılmasıdır

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Oyun, kişiliğin gelişimi süresince diğer insanlarla paylaşarak, taklit ederek

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Oyun, kişiliğin gelişimi süresince diğer insanlarla paylaşarak, taklit ederek gerçekleştirilen ve yaşamın temel kaynağı olan önemli bir etkinliktir.

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatik durum; dramada belirtilen çeşitli devinimleri, aynı zamanda çeşitli

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatik durum; dramada belirtilen çeşitli devinimleri, aynı zamanda çeşitli yarışmaları, çekişmeleri, çözülmesi gereken problemleri, gerilimleri içinde barındırır.

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatik oyun, oynayanların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakterleri ve

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatik oyun, oynayanların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakterleri ve hareketleri daha çok taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur.

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramada kullanılan iki temel teknikten biri rol oynama ikincisi

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramada kullanılan iki temel teknikten biri rol oynama ikincisi ise doğaçlamadır. Drama etkinliği/atölye ortamında sırasında katılımcıların sonucunu öngörmeden, içten geldiği gibi rol oynayarak olayları olguları araştırma inceleme tekniğidir.

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatizasyon, yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün,

DRAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR • Dramatizasyon, yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da bir durumun canlandırılmasıdır

KAYNAKLAR • • • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan,

KAYNAKLAR • • • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003). Eğitimde Drama. İstanbul Ya-Pa Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara: Naturel. Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde Drama. İstanbul: Kriter Yayınları. Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık. Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.