DRAMANIN NEM DRAMA Drama Atlyesi Drama atlyesi uygulandktan

  • Slides: 10
Download presentation
DRAMANIN ÖNEMİ

DRAMANIN ÖNEMİ

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

Dramanın Önemi • Modern çağa uyum sağlamaya çalışan toplumların gelecekteki başarısı bugünün nitelikli bireyleri

Dramanın Önemi • Modern çağa uyum sağlamaya çalışan toplumların gelecekteki başarısı bugünün nitelikli bireyleri ile gerçekleşecektir. • Bireylere doğrudan kendi yaşantıları ve çevre yoluyla kalıcı öğrenme ortamı sunan drama nitelikli bireyler yetiştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Yarınların emanetçisi olan bugünün çocukları uygun sosyal ve fiziksel çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamlarında gelişimleri için gerekli deneyimleri elde ederek başarılı bir gelişim gösterirler.

 • Drama da çocuğa sağlıklı etkileşim ortamı sunarak çocuğun gelişimini destekleyerek kendi hareketleri

• Drama da çocuğa sağlıklı etkileşim ortamı sunarak çocuğun gelişimini destekleyerek kendi hareketleri yoluyla bir yaşantı geçirmesine fırsat yaratmakta ve aktif katılımcıya dönüşmesini sağlamaktadır. • Drama denildiğinde eğlenerek geçirilen, içinde öğrenmenin de olduğu yaratıcı bir süreç akla gelmektedir.

Dramanın Önemi • Drama ile okul öncesi dönemden itibaren çocukları ezbercilikten uzaklaştırarak, onları öğrenilecek

Dramanın Önemi • Drama ile okul öncesi dönemden itibaren çocukları ezbercilikten uzaklaştırarak, onları öğrenilecek konunun merkezine kendi isteği ile çekilmesine olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratılmaktadır

Dramanın Önemi • Yaratıcı drama çalışmalarına katılan çocuklarda grupla birlikte çalışabilme, yaratıcı düşünme, kendini

Dramanın Önemi • Yaratıcı drama çalışmalarına katılan çocuklarda grupla birlikte çalışabilme, yaratıcı düşünme, kendini anlama, sözel ve sözel olmayan iletişim, dili kullanma, işbirliği içinde çalıma, problem çözme ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimi, insanlara karşı daha duyarlı olma, kendine güven duyma, sorumluluk duygusu kazanma, iç disiplin kazanma, hayal gücünün gelişimi, dayanışma ve paylama duygusunun gelişimi, hoşgörülü olma, demokratikleşme, sosyalleşme gibi bazı olumlu kazanımların olması beklenmektedir

Dramanın Önemi • Ayrıca farklı yaşantıları tanıma, farklı rollere girerek farklı olay ve durumlarla

Dramanın Önemi • Ayrıca farklı yaşantıları tanıma, farklı rollere girerek farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, yaşamın çok yönlü algılanmasını ve araştırma isteğinin gelişimini sağlama, yaparak, yaşayarak öğrenme, öğrenilenlerin kalıcı olması drama çalışmaları sonucunda bireylerde olması beklenen kazanımlar arasında da sayılabilir

Dramanın Önemi • Bu kadar çok olumlu kazanımların olduğu düşünüldüğünde drama çalışmalarına katılmanın ya

Dramanın Önemi • Bu kadar çok olumlu kazanımların olduğu düşünüldüğünde drama çalışmalarına katılmanın ya da bir konuyu anlatırken dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının ne kadar önemli olduğu dikkati çekmektedir

DRAMA UYGULAMALARI • Öğretim üyesi öğrencilere dramanın önemi ile ilgili uygulama yaptırır.

DRAMA UYGULAMALARI • Öğretim üyesi öğrencilere dramanın önemi ile ilgili uygulama yaptırır.

Kaynaklar • • • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan,

Kaynaklar • • • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003). Eğitimde Drama. İstanbul Ya-Pa Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara: Naturel. Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde Drama. İstanbul: Kriter Yayınları. Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık. Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.