DRAMA KATILIMCILAR DRAMA Drama Atlyesi Drama atlyesi uygulandktan

  • Slides: 6
Download presentation
DRAMA KATILIMCILAR

DRAMA KATILIMCILAR

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

DRAMA Drama Atölyesi • Drama atölyesi uygulandıktan sonra kuramsal bilgiler anlatılır.

Katılımcı • Katılımcının gönüllü olarak ve isteyerek dramaya katılması esastır. Büyük grup etkinliği olarak

Katılımcı • Katılımcının gönüllü olarak ve isteyerek dramaya katılması esastır. Büyük grup etkinliği olarak planlanmış drama etkinliklerinde olduğu gibi bazı durumlarda çocukların hepsinin gönüllü olmasından bahsetmek söz konusu olmayabilir

Katılımcı • Ancak liderin hazırlayacağı iyi planlanmış drama etkinlikleri ile katılımcının süreçten yararlanması ve

Katılımcı • Ancak liderin hazırlayacağı iyi planlanmış drama etkinlikleri ile katılımcının süreçten yararlanması ve isteyerek katılmasını sağlayabilir

Katılımcı • Katılımcının ilk kez drama etkinliğine katılması durumunda lider, katılımcıları dramaya yavaş ısındırmalıdır.

Katılımcı • Katılımcının ilk kez drama etkinliğine katılması durumunda lider, katılımcıları dramaya yavaş ısındırmalıdır. Aynı zamanda basitten karmaşığa doğru ilerlemesi de önemlidir

Kaynaklar • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003).

Kaynaklar • Aral, N. , Baran, G. , Pedük, Ş. , Erdoğan, S. (2003). Eğitimde Drama. İstanbul Ya-Pa • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara: Naturel. • Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde Drama. İstanbul: Kriter Yayınları. • Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık. • Köksal Akyol, A. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programları. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.