Komplekse identiteter p en international arbejdsplads Pablo Cristoffanini

  • Slides: 9
Download presentation
Komplekse identiteter på en international arbejdsplads Pablo Cristoffanini, Lotte Dam og Óscar García Agustín

Komplekse identiteter på en international arbejdsplads Pablo Cristoffanini, Lotte Dam og Óscar García Agustín otte interviews af ca. en times varighed foretaget i perioden november 2008 til marts 2009 • fælles for de interviewede: � →ansat i en international (engelsk) virksomhed i København (Bupa) � → spansk/latinamerikansk baggrund � → bosiddende i Danmark. • � Undersøge deres oplevelse af at arbejde på en international/engelsk virksomhed, bo i DK og have spansk/latinamerikansk baggrund � Bupa er en case, og vi har ikke en aftale med dem

Status og vidensdeling: Symposium on Pragmatics and Intercultural Communication in Spanish, 25 -26 June

Status og vidensdeling: Symposium on Pragmatics and Intercultural Communication in Spanish, 25 -26 June 2009, Birkbeck, University of London Resultater – grupperet deres svar: → Arbejdspladsen: værdsætter det interkulturelle møde på arbejdspladsen → Den danske kultur: manglende hierarki (positivt), lukkethed (negativt), stor planlægning (negativt), nationalisme (negativt) – modifikationer → Subjektspositioner: identitet er relationel og konstrueres i konteksten; fx i DK: spaniere og latinamerikanere = latinoer ↔ danskere, i Spanien: spaniere ↔ latinamerikanere, i deres oprindelsesland: delvis dansk position.

Status og vidensdeling: artikler i Sociedad y Discurso �Un análisis discursivo del concepto de

Status og vidensdeling: artikler i Sociedad y Discurso �Un análisis discursivo del concepto de cultura (En diskursiv analyse af kulturbegrebet) Klassiske antropologisk og sociologisk opfattelse af k. vs Postmoderne �Cultura y construcción de identidades en un mundo globalizado (Kultur og identitetskonstruktion i en globaliseret verden): kulturbegrebet, national diskurs, nationale kulturer, konstruktion af identiteter, interpellation, subjektspositioner.

10 th World Congress of Semiotics A Coruña – Spain, September 2009 Representaciones y

10 th World Congress of Semiotics A Coruña – Spain, September 2009 Representaciones y discursos sobre la cultura e identidad en una diáspora cultural hispánica

Forskellige diskurser om kulturen �Dirkurser som er bredt repræsenteret inden for samfundsvidenskaber og humaniora

Forskellige diskurser om kulturen �Dirkurser som er bredt repræsenteret inden for samfundsvidenskaber og humaniora har opfattet kultur og betydninger som fænomener begrænset til nationen �I disse dirskurser er kulturen associeret med betydninger som forskel, varighed og folkelig forankring � I globaliseringens farvand er dukket alternative betydninger af kultur op, der opfattes som betydningsfulde universer, som udfordrer og overskrider nationen

Alternative diskurser om kulturen � For det første på grund af mangfoldigheden af kulturer

Alternative diskurser om kulturen � For det første på grund af mangfoldigheden af kulturer indenfor nationen � For det andet på grund af den mobilitet, globaliseringen har skabt: indvandrere, udlændinge, ”svalearbejdere” , udvekslingsstuderende, ekspatrierede, m. m. � Figuren af den rejsende, der lever mellem forskellige kulturer og sprog, snarere end at være en anomali, bliver stadig hyppigere � Globaliseringen har skabt kommunikationskanaler, der giver de førnævnte grupper muligheder for regelmæssig kontakt med deres egen kultur

Undersøgelse �Intention: At blotlægge de klassifikatoriske logikker som former og deler grupper ud fra

Undersøgelse �Intention: At blotlægge de klassifikatoriske logikker som former og deler grupper ud fra den binære opposition inklusion/eksklusion �Bag dem: forskellige diskurser om kultur og identitet

Foreløbige resultater � Oppositioner som os/de andre, inde/ude, lukket/åben, pyramideformet/horizontal, latinamerikansk/spansk latinamerikansk/dansk, spansk/dansk �

Foreløbige resultater � Oppositioner som os/de andre, inde/ude, lukket/åben, pyramideformet/horizontal, latinamerikansk/spansk latinamerikansk/dansk, spansk/dansk � Bevarelse og ændringer af kulturelle diskurser og praksisser hos de interviewede på grund af indlemmelse i nye kulturer: de danske � Dannelse af nye identiteter i samspil med klassifikationer (og hierarkier) hos modtagerkulturen og de nye muligheder åbner sig: argentinsk/peruviansk/spansk = latino identitet

Videre arbejde � � � � Artikel publiceret i Journals of Cultural eller Intercultural

Videre arbejde � � � � Artikel publiceret i Journals of Cultural eller Intercultural Studies Med repræsentation begrebet* Andre klassifikationer: LA/DK, uorganiseret/organiseret, uforudsigelig/forudsigelig, frihed/rutine, uorden/orden, flydende/solid Derrida oppositioner og centre Bourdieu og habitus begrebet (diskurser har ikke magt til uden videre at ændre identiten, og subjektet er ikke så fragmenteret som PMK hævder)** Habitus: ”set of basic, deeply interiorized master-patterns, ” ”mental and corporeal schemata of perceptions, appreciations, and action” results from early socialization experiences in which external structures are internalized Muligheder/konflikter, identitet