IS MUNI CZ a sluba pro odhalovn plagit

  • Slides: 11
Download presentation
IS. MUNI. CZ a služba pro odhalování plagiátů 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování

IS. MUNI. CZ a služba pro odhalování plagiátů 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování e. VŠKP 2008 Martin Stančík Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Miroslav Křipač Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

http: //is. muni. cz/ Obsah Organizace kontroly plagiátorství na MU Kontrola v is. muni.

http: //is. muni. cz/ Obsah Organizace kontroly plagiátorství na MU Kontrola v is. muni. cz od roku 2006 Globální vyhledávaní plagiátů Papírové závěrečné práce na MU Informační systém Masarykovy univerzity

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz od roku 2006 2004 –

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz od roku 2006 2004 – archiv závěrečných prací na MU 2006 – zveřejňování závěrečných prací MU všem 2006 – služba pro hledání plagiátů v Informačním systému MU 2008 – vyhledávání pro vyučující a uživatelé vůči dalším systémům Možnosti vyhledávání plagiátů v is. muni. cz „Nalézt podobné dokumenty“ „podobné jako vejce vejci“ … pro vyučující, uživatele „Globální vyhledávání plagiátů“ … pro manažery Informační systém Masarykovy univerzity

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz Dokumenty jsou přístupné (veřejně nebo

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz Dokumenty jsou přístupné (veřejně nebo z is. muni. cz/auth) Dokumenty nejsou přístupné Informační systém Masarykovy univerzity 4

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz Dokumenty jsou přístupné (veřejně nebo

http: //is. muni. cz/ Kontrola v is. muni. cz Dokumenty jsou přístupné (veřejně nebo z is. muni. cz/auth) Dokumenty nejsou přístupné (kontakt na správce školy) Informační systém Masarykovy univerzity 5

http: //is. muni. cz/ Kontrola originality závěrečných prací na MU celouniverzitní úroveň: pracovník SO

http: //is. muni. cz/ Kontrola originality závěrečných prací na MU celouniverzitní úroveň: pracovník SO RMU; fakultní úrovně: vedoucí práce: povinně kontroluje: obdrží-li podezření z celouniverzitní úrovně; je-li nařízeno fakultou předkládá s každým posudkem práce i výsledek kontroly; předkládá jen při pozitivním nálezu; studijní proděkan: povinně: obdrží-li podezření z celouniverzitní úrovně, dá stanovisko. Řešení případného plagiarismu je v kompetenci fakult. Informační systém Masarykovy univerzity 6

http: //is. muni. cz/ Globální vyhledávaní plagiátů Informační systém Masarykovy univerzity 7

http: //is. muni. cz/ Globální vyhledávaní plagiátů Informační systém Masarykovy univerzity 7

http: //is. muni. cz/ „Práce je plagiátem. “ Informační systém Masarykovy univerzity 8

http: //is. muni. cz/ „Práce je plagiátem. “ Informační systém Masarykovy univerzity 8

http: //is. muni. cz/ Odevzdávání a archivace papírových ZP odevzdávání papírové ZP archivace papírové

http: //is. muni. cz/ Odevzdávání a archivace papírových ZP odevzdávání papírové ZP archivace papírové ZP Přírodovědecká fakulta MU ano, ústavy a knihovna Fakulta sociálních studií MU ne (event. někt. katedry) ne Lékařská fakulta MU ne Fakulta informatiky MU ano ne Filozofická fakulta MU ano ne Právnická fakulta MU ne (možná některé katedry) příp. knihovna Fakulta sportovních studií MU ano ne Pedagogická fakulta MU ano některé katedry ano Ekonomicko-správní fakulta MU ano rozhoduje katedra Informační systém Masarykovy univerzity

http: //is. muni. cz/ Zkušenosti MU mezi pracemi z roku 2007 a 2008 je

http: //is. muni. cz/ Zkušenosti MU mezi pracemi z roku 2007 a 2008 je mnohem méně opsaných než z roku 2006 (výrazně!); nejvíce disciplinárních řízení je k plagiátům; práce podezřelé z plagiátorství jsou podchyceny ještě před obhajobou; byly vytvořeny postupy, kdy kontrolovat práci, komu předávat podezření, …; evidence "práce je plagiátem„; …vše se děje nezávisle na nás správcích is. muni. cz. Informační systém Masarykovy univerzity 10

http: //is. muni. cz/ --- Prostor pro Vaše otázky --Děkuji Vám za pozornost! iscor@fi.

http: //is. muni. cz/ --- Prostor pro Vaše otázky --Děkuji Vám za pozornost! [email protected] muni. cz http: //is. muni. cz/clanky/ Informační systém Masarykovy univerzity