http upload wikimedia orgwikipediacommons119Secondworl dwareuropeanimationsmall gif http upload

  • Slides: 20
Download presentation
http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/19/Second_worl d_war_europe_animation_small. gif http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/ 1/1 e/Dwight_D_Eisenhower 2. jpg/200

http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/19/Second_worl d_war_europe_animation_small. gif http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/ 1/1 e/Dwight_D_Eisenhower 2. jpg/200 px. Dwight_D_Eisenhower 2. jpg 2. SVĚTOVÁ VÁLKA v testových otázkách

Hlavní události Napadení Polska Německem Dobytí Dánska, Norska, Beneluxu kapitulace Francie Letecká bitva o

Hlavní události Napadení Polska Německem Dobytí Dánska, Norska, Beneluxu kapitulace Francie Letecká bitva o Velkou Británii Napadení SSSR Japonský útok na Pearl Harbor Bitva u Stalingradu 1. 9. 1945 Největší tanková bitva u Kurska Itálie vyhlašuje válku Německu Vylodění spojenců v Normandii, bitva v Ardenách Osvobozování Evropy Dobytí Berlína RA Svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki 2. 9. 1945

Spojenci a OSA Spojenci: Velká Británie SSSR (1941– 45) USA (1941– 45) + Norsko

Spojenci a OSA Spojenci: Velká Británie SSSR (1941– 45) USA (1941– 45) + Norsko Francie FFL (1940– 45) = Svobodní Francouzi Čína(1937– 45) Polsko Jugoslávie Československo Jihoafrická unie Kanada Austrálie Řecko závislé státy např. : Egypt, Britská Indie, Island…

OSA: /fašistické státy/ Německá říše Japonsko Itálie + Slovensko Rumunsko Chorvatsko Maďarsko Bulharsko Finsko

OSA: /fašistické státy/ Německá říše Japonsko Itálie + Slovensko Rumunsko Chorvatsko Maďarsko Bulharsko Finsko závislá území: např. Thajsko, Mandžusko, Libye …

1. Válka začala tím, že a/ Německo napadlo SSSR b/ SSSR napadl Polsko c/

1. Válka začala tím, že a/ Německo napadlo SSSR b/ SSSR napadl Polsko c/ Německo napadlo Polsko http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/ c/c 9/Herb_Polski. svg/509 px-Herb_Polski. svg. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Reichsadler_der_Deutsches_Reic h_%281933%E 2%80%931945%29. svg/800 px. Reichsadler_der_Deutsches_Reich_%281933%E 2%80%931945%29. svg. png

2. Pakt o neútočení podepisují v srpnu 1939 a/ Ribbentrop a Molotov b/ Hitler

2. Pakt o neútočení podepisují v srpnu 1939 a/ Ribbentrop a Molotov b/ Hitler a Mussolini c/ Churchill a Molotov http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Flag_of_the_Soviet_Unio n_%281923 -1955%29. svg/200 px-Flag_of_the_Soviet_Union_%2819231955%29. svg. png http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/4/4 c/Molotov. Ribbentrop. Sta lin. jpg/250 px-Molotov. Ribbentrop. Stalin. jpg

3. Země, které Hitler nedobyl na jaře a v létě 1940 a/ Dánsko, Francii,

3. Země, které Hitler nedobyl na jaře a v létě 1940 a/ Dánsko, Francii, Belgii b/ Benelux, Francii, Norsko c/ Velkou Británii, Finsko, Švédsko http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Bundesarchiv_Bild_183 H 28708%2 C_Paris%2 C_Eiffelturm%2 C_Besuch_Adolf_Hitler. jpg/413 px. Bundesarchiv_Bild_183 -H 28708%2 C_Paris%2 C_Eiffelturm%2 C_Besuch_Adolf_Hitler. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/d/d 2/Bundesarchiv_Bild_101 I-1260347 -09 A%2 C_Paris%2 C_Deutsche_Truppen_am_Arc_de_Triomphe. jpg/442 px. Bundesarchiv_Bild_101 I-126 -034709 A%2 C_Paris%2 C_Deutsche_Truppen_am_Arc_de_Triomphe. jpg

4. V letecké bitvě o Velkou Británii proti sobě bojovaly a/ RAF a Luftwaffe

4. V letecké bitvě o Velkou Británii proti sobě bojovaly a/ RAF a Luftwaffe b/ Wehrmacht a Spitfire c/ Messerschmitt a RAF http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Ray_Flying_Legends_20 05 -1. jpg/250 px-Ray_Flying_Legends_2005 -1. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Me 109_G-6_D-FMBB_1. jpg/250 px. Me 109_G-6_D-FMBB_1. jpg

5. Na tomto snímku je britský premiér z let 1940 -1945 a/ Winston Churchill

5. Na tomto snímku je britský premiér z let 1940 -1945 a/ Winston Churchill b/ Neville Chamberlain c/ Clement Attlee http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Church ill_portrait_NYP_45063. jpg/200 px. Churchill_portrait_NYP_45063. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 c/Cairo_conference. jpg

6. V bojích v severní Africe proti sobě stáli tito slavní velitelé (N x

6. V bojích v severní Africe proti sobě stáli tito slavní velitelé (N x VB) a/ Paulus a Rommel b/ Rommel a Montgomery c/ Model a Rommel http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thu mb/7/75/Bundesarchiv_Bild_146 -1973 -01243%2 C_Erwin_Rommel. jpg/220 px. Bundesarchiv_Bild_146 -1973 -01243%2 C_Erwin_Rommel. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/e/e 4/Bernard_Law_Montgomery. jpg/2 65 px-Bernard_Law_Montgomery. jpg

7. Operace Barbarossa je a/ napadení Běloruska, Ukrajiny a Pobaltí b/ napadení Sovětského svazu

7. Operace Barbarossa je a/ napadení Běloruska, Ukrajiny a Pobaltí b/ napadení Sovětského svazu c/ napadení Pobaltí a jeho připojení k Německu http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/7 a/Operation_B arbarossa_6_lines_of_attack_Why_We_Fight_no. _5. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/15/Eastern_Front_1941 -06_to_1941 -09. png

8. Počet obětí holocaustu je odhadován na a/ b/ 2 miliony 4 miliony c/

8. Počet obětí holocaustu je odhadován na a/ b/ 2 miliony 4 miliony c/ 6 milionů http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 9/Judenstern_JMW. jpg/220 px-Judenstern_JMW. jpg

9. Na obrázku je zachycena bitva o a/ Berlín v Německu b/ Stalingrad v

9. Na obrázku je zachycena bitva o a/ Berlín v Německu b/ Stalingrad v SSSR c/ Midway v Tichém oceánu http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 b/Bundesarchiv_Bild_ 183 -B 22478%2 C_Stalingrad%2 C_Luftwaffen-Soldaten_in_Ruinen. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Bundesarchiv_Bild_183 -P 0613308%2 C_Russland%2 C_Kesselschlacht_Stalingrad. jpg/300 px-Bundesarchiv_Bild_183 -P 0613308%2 C_Russland%2 C_Kesselschlacht_Stalingrad. jpg

10. Souostroví Midway v červnu 1942 a/ znamená důležitou porážku Japonska, ztrátu 4 letadlových

10. Souostroví Midway v červnu 1942 a/ znamená důležitou porážku Japonska, ztrátu 4 letadlových lodí b/ otevřelo Japonsku cestu k dobytí Austrálie c/ bylo zkouškou USA pro použití atom. zbraní http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/co mmons/thumb/9/9 b/Carrier_shokaku. jpg/2 20 px-Carrier_shokaku. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Japanese_aircraft_carrier_Soryu_193 8. jpg/800 px-Japanese_aircraft_carrier_Soryu_1938. jpg

11. 900 dní (8. září 1941 - 18. leden 1944) bylo blokádou odříznuto sovětské

11. 900 dní (8. září 1941 - 18. leden 1944) bylo blokádou odříznuto sovětské město a/ Stalingrad b/ Kaliningrad c/ Leningrad z deníku dívky, kde popisuje úmrtí blízkých http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 3/Tanya_Savicheva_Diary. jpg

12. Den „D“ , 6. 6. 1944, je a/ vylodění v spojenců Normandii b/

12. Den „D“ , 6. 6. 1944, je a/ vylodění v spojenců Normandii b/ setkání vojsk RA a USA na Labi v Torgavě c/ den, kdy byla založena OSN http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Saint_Lo_Breakthr ough. jpg/785 px-Saint_Lo_Breakthrough. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Normandyx. jpg/270 px. Normandyx. jpg

13. Tyto záběry jsou dokladem toho, že 2. 5. 1945 padlo město a/ Varšava

13. Tyto záběry jsou dokladem toho, že 2. 5. 1945 padlo město a/ Varšava b/ Budapešť c/ Berlín Rudá armáda nasadila: 2 500 000 vojáků, 6 250 tanků, 7 500 letadel, 41 600 ks dělostřelectva http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Bundesarchiv_Bild_183 R 77767%2 C_Berlin%2 C_Rotarmisten_Unter_den_Linden. jpg/300 px-Bundesarchiv_Bild_183 R 77767%2 C_Berlin%2 C_Rotarmisten_Unter_den_Linden. jpg

14. Závěrečnou kapitulaci podepsal za SSSR dne 8. 5. 1945 sovětský maršál a/ Koněv

14. Závěrečnou kapitulaci podepsal za SSSR dne 8. 5. 1945 sovětský maršál a/ Koněv b/ Jeremenko c/ Žukov 5. května zahájili Američané postup do Čech na osu Karlovy Vary- Plzeň - České Budějovice. thumb/0/0 f/RIAN_archive_2410_Marshal_Zhukov_speaking. jpg/265 px. RIAN_archive_2410_Marshal_Zhukov_speaking. jpg

15. Svržením atomových pum na Hirošimu a Nagasaki a/ byl donucen SSSR vyhlásit válku

15. Svržením atomových pum na Hirošimu a Nagasaki a/ byl donucen SSSR vyhlásit válku Japonsku b/ bylo donucen císař Hirohito kapitulovat c/ byl donucen Stalin podepsat pakt o spolupráci s prezidentem USA H. Trumanem http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/7/70/B 29_Enola_Gay_w_Crews. jpg/250 px-B-29_Enola_Gay_w_Crews. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/e/e 0/Nagasakibomb. jpg/502 px. Nagasakibomb. jpg

Řešení testu: 1. c 2. a 3. c 4. a 5. a 6. b

Řešení testu: 1. c 2. a 3. c 4. a 5. a 6. b 7. b 8. c 9. b 10. a 11. c 12. a 13. c 14. c 15. b osvobozují naši vlast: Plzeň, Prahu generál poručík George Patton maršál Koněv http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/common s/thumb/4/4 c/Patton 2. jpg/265 px-Patton 2. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/comm ons/thumb/6/6 e/IS_Konev_01. jpg/220 px. IS_Konev_01. jpg