HOE MOET HET Het probleem van de beoordeling

  • Slides: 6
Download presentation
HOE MOET HET? Het probleem van de beoordeling van de effecten van Community Art

HOE MOET HET? Het probleem van de beoordeling van de effecten van Community Art

Probleemstelling • De wetenschap heeft nog geen methode ontwikkeld om de (maatschappelijke) effecten van

Probleemstelling • De wetenschap heeft nog geen methode ontwikkeld om de (maatschappelijke) effecten van Community Art-projecten te meten. • Gemeenten en het Rijk missen duidelijke handvatten om cultuurbeleid te beoordelen.

Onderzoeksvraag Hoe kunnen de maatschappelijke effecten van twee op het oog zeer verschillende Community

Onderzoeksvraag Hoe kunnen de maatschappelijke effecten van twee op het oog zeer verschillende Community Art-projecten gemeten en met elkaar vergeleken worden? • Wat is Community Art? • Welke maatschappelijke effecten kan Community Art teweegbrengen? • Wat zijn de kenmerken van de twee Community Art-projecten en welke doelen stellen zij voor zichzelf?

Methode • Een literatuurstudie om de deelvragen te beantwoorden. • Een publieksonderzoek in de

Methode • Een literatuurstudie om de deelvragen te beantwoorden. • Een publieksonderzoek in de vorm van een enquête om de hoofdvraag te beantwoorden.

Kanttekeningen • Hoofd- en deelvragen moeten nog beter aangescherpt worden. • Methode dient nog

Kanttekeningen • Hoofd- en deelvragen moeten nog beter aangescherpt worden. • Methode dient nog beter uitgewerkt te worden. • Ik moet nog twee casussen vinden en vervolgens ook contact leggen met de makers.

Beknopte literatuurlijst • Belfiore, Eleonora. 2002. “Art as a means of alleviating social exclusion:

Beknopte literatuurlijst • Belfiore, Eleonora. 2002. “Art as a means of alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK”. International Journal of Cultural Policy. Vol. 8. 91 -106. • Matarasso, François. 1997. Use or Ornament: The social impact of participation in the arts. Comedia. • Van den Hoogen, Quirijn. 2012. “De effecten van cultuur in het sociale domein”. Effectief Cultuurbeleid: Leren van evalueren. Amsterdam: Boekmanstichting. • Van Erven, Eugene, Margreet Bouwman en Margreet Zwart. 2011. “Speuren naar effecten van community art”. Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2011. 112 -127.