idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk Analyse Probleem

  • Slides: 15
Download presentation
idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

idee vorm begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

Analyse Probleem Klachten op HBO en universiteiten Studenten hebben veel moeite met werkstukken maken

Analyse Probleem Klachten op HBO en universiteiten Studenten hebben veel moeite met werkstukken maken Want te veel werkstukken en te weinig procesbegeleiding door docenten?

Voorgestelde Oplossing 1. Meer uitleg over voorwaarden PWS 2. Nadruk op vorm i. p.

Voorgestelde Oplossing 1. Meer uitleg over voorwaarden PWS 2. Nadruk op vorm i. p. v. op thema 3. Ontstaansproces stap voor stap 4. Kleinere maar beter begeleide PWS 5. Transparantere beoordeling

1. Voorwaarden onderzoek Onderzoeken wat je nog niet weet/geen betoog Onderwerp/probleemstelling/verklarende hoofdvraag stellen met

1. Voorwaarden onderzoek Onderzoeken wat je nog niet weet/geen betoog Onderwerp/probleemstelling/verklarende hoofdvraag stellen met 5 deelvragen Bronvermelding per pagina transparant maken/voetnoten Zo objectief mogelijk schrijven/in eigen woorden/feiten van meningen scheiden Eigen mening pas geven in conclusie

2. Vorm belangrijker dan thema Onderzoeksvorm universeel: Als bronnen kenbaar worden gemaakt, kan onderzoek

2. Vorm belangrijker dan thema Onderzoeksvorm universeel: Als bronnen kenbaar worden gemaakt, kan onderzoek van A vertrouwd/gecheckt worden door B en volgenden Gekozen thema slechts middel om vormvaardigheden mee te tonen, geen primaire doelstelling op zich

Voorgestelde vorm Titelpagina: Inhoudsopgave: Inleiding: titel, naam, school/niveau, schooljaar met hoofdstuktitels en paginanummers waarom

Voorgestelde vorm Titelpagina: Inhoudsopgave: Inleiding: titel, naam, school/niveau, schooljaar met hoofdstuktitels en paginanummers waarom gekozen voor dit onderwerp (interesse) wat was precies de opdracht (onderzoek vaardigheden) hoe werd opdracht uitgewerkt (hoofd- en deelvragen) wat is/was de werkhypothese (verwachte uitkomst onderzoek) Hoofdstukken: eventueel vernoemd naar de deelvragen voetnoten in tekst die verwijzen naar bronnen hoofdstukken beginnen op nieuwe pagina eigen tekst/alinea-indeling/geen overbodige witregels Conclusie: samenvatting/reactie op werkhypothese/nabeschouwing Bronnen-/literatuurlijst: volledige websites /boeken en artikelen met titel, auteur, jaar en plaats van uitgave

Voorwaarden voetnoten Diversiteit Niet alleen Wikipedia-bronnen Geen werkstukken. nl Volledigheid Geen www. telegraaf. nl/

Voorwaarden voetnoten Diversiteit Niet alleen Wikipedia-bronnen Geen werkstukken. nl Volledigheid Geen www. telegraaf. nl/ datum Websites met zoekterm Boek of tijdschrift/titel, auteur, jaar en plaats uitgave Plaatsing/waar in tekst? Bij citaten en parafraseringen Achter specifiek cijfermateriaal Bij meningen van anderen + illustraties Waar zoekt mijn lezer houvast?

Student maakt PWS in 5 stappen, gevolgd, gecontroleerd en goedgekeurd door begeleiders 3. Ontstaan

Student maakt PWS in 5 stappen, gevolgd, gecontroleerd en goedgekeurd door begeleiders 3. Ontstaan PWS stap voor stap te volgen 1. Inleveren hoofd- en 5 deelvragen (voorkomt plagiaat!) 3. Inleveren deelvraag 2 en 3 2. Inleveren inleiding en deelvraag 1 4. Inleveren deelvraag 4 en 5 5. Inleveren eindversie

 De Werkgroep De Email-driehoek Student Werkgroepleider Vakdocent 4. Hoe vindt begeleiding plaats? PWS

De Werkgroep De Email-driehoek Student Werkgroepleider Vakdocent 4. Hoe vindt begeleiding plaats? PWS wordt volledig digitaal afgewerkt en stapsgewijs ingeleverd via email PWS is daarmee altijd bij de hand, via mailbox PWS begeleiding en beoordeling vindt plaatst door 2 docenten (werkgroepleider en vakdocent)

De werkgroep Student werkt 10 weken, eenmaal per week, op school in het OLC,

De werkgroep Student werkt 10 weken, eenmaal per week, op school in het OLC, onder begeleiding, aan het PWS Werkgroepleider bewaakt vorm PWS geeft tips aan student over vorm PWS houdt administratie werkgroep (aanwezigheid en voortgang) bij communiceert met student en vakdocent

Inleidende werkgroep voor uitleg en oefenen hoofd- en deelvragen PWS 1 voornaam Hoofd- en

Inleidende werkgroep voor uitleg en oefenen hoofd- en deelvragen PWS 1 voornaam Hoofd- en deelvragen PWS 2 voornaam Inleiding en deelvraag 1 PWS 3 voornaam Deelvragen 2 en 3 PWS 4 voornaam Deelvragen 4 en 5 Email-driehoek PWS 5 voornaam Eindversie Als student, werkgroepleider en vakdocent hun emails met PWSvorderingen en commentaar tegelijk naar de twee anderen sturen, weten allen steeds even veel Emailnaam PWS 1 voornaam en volgende betekent automatisch chronologische opslag en geen verwarring

5. Hoe vindt beoordeling plaats? 40% Werkgroep door werkgroepleider Aanwezigheid 60% Product door vakdocent

5. Hoe vindt beoordeling plaats? 40% Werkgroep door werkgroepleider Aanwezigheid 60% Product door vakdocent Inzet en voortgang Deadlines Bronnengebruik Informatieverwerking Beantwoording onderzoeksvraag Leesbaarheid Vormgeving en afwerking

Beoordelingsformulier profielwerkstuk Naam student: HAVO VWO Titel: Vak: profiel: maximaal score datum A) Voortgang

Beoordelingsformulier profielwerkstuk Naam student: HAVO VWO Titel: Vak: profiel: maximaal score datum A) Voortgang proces - in te vullen door werkgroepbegeleider Presentie Beoordeling 1 (keuze vak en hoofd- en deelvragen tijdig afgerond) Beoordeling 2 (inleiding en deelvraag 1 tijdig afgerond) Beoordeling 3 (deelvragen 2 + 3 tijdig afgerond) Beoordeling 4 (deelvragen 4 + 5 tijdig afgerond) Beoordeling 5 (eindversie tijdig afgerond) Totaal proces Opmerkingen: 3 p +2 p 3 p +4 p 3 p +7 p 3 p +5 p (40 pt) B) Eindproduct - in te vullen door vakdocent maximaal score Literatuur- of experimenteel onderzoek (bronnen- en voetnoten) 15 pt Informatieverwerking (argumentatie, onderscheid feiten/meningen) 15 pt Leesbaarheid (zinsbouw, indeling alinea’s, eigen formuleringen) 10 pt Inleiding, conclusie (beantwoording onderzoeksvraag) 5 pt Zinvol gebruik illustraties (grafieken, tabellen, foto's, prenten) Bronnen- en literatuurlijst Vormgeving, afwerking Totaal eindproduct 0 5 pt 5 pt (60 pt) Beoordeling en begeleiding door: Blauwe velden invullen! Afgerond Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 0 datum Eindscore - rekent computer automatisch uit Opmerkingen: Product 0 paraaf

Overzicht groep periode / PWS 20112012 -havo 1 Naam leerling 2 2 3 4

Overzicht groep periode / PWS 20112012 -havo 1 Naam leerling 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 (Aanwezigheid en product) te behalen punten Uitleg (A+hfd-dlvr. ) 3+2 ptn. (A+inl. +dlvr 1)3+4 pt 1 3 Eindscore onderwerp (A+dlvr 2+3)3+7 pt A+dlvr 4+5)3+7 pt (A+eindversie)3+5 pt vakdocent

Einde Vragen Opmerkingen Aanmerkingen Paul Op Heij, Nijmegen 2012

Einde Vragen Opmerkingen Aanmerkingen Paul Op Heij, Nijmegen 2012