GV Nguyn Hong Vn Tp lm vn Luyn

  • Slides: 16
Download presentation
GV: NguyÔn Hoµng V©n:

GV: NguyÔn Hoµng V©n:

Tập làm văn Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu

Tập làm văn Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong chiến

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của vồng cầu: xanh, hồng, tía, da cam, … Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá hủy hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muôn thú, gây thảm họa môi trường vô cùng khốc liệt.

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng …………… Nhưng hậu quả nặng nề

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng …………… Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh, …Ước tính cả nước có khoảng 70. 000 người lớn và từ 200. 000 đến 300. 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em bé mất từ trong bụng mẹ hoặc mất ngay lúc mới sinh, chưa kịp sống trọn một giờ bên cha mẹ, anh em mình.

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Những chất

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Những chất độc Mĩ đã rải xuống miền Nam là gì? Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% điện tích miền Nam nước ta.

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Bom đạn

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã tàn phá môi trường như thế nào? Phá hủy hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muôn thú, gây thảm họa môi trường vô cùng khốc liệt.

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Hậu quả

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Hậu quả mà chất độc màu da cam gây ra con người là gì?

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Đoạn 1:

Luyện tập làm đơn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Đoạn 1: Những chất độc Mĩ đã rải xuống miền Nam. Đoạn 2: Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã tàn phá môi trường. Đoạn 3: Hậu quả mà chất độc màu da cam gây ra con người.

Luyện tập làm đơn Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi

Luyện tập làm đơn Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam? Em có thấy người bị nhiễm chất độc màu da cam không? Em thấy cuộc sống họ như thế nào?

Luyện tập làm đơn Ghi nhớ: Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Mĩ

Luyện tập làm đơn Ghi nhớ: Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Mĩ đã rải hàng ngàn tấn chất độc màu da cam xuống đất nước ta, gây thảm họa cho môi trường, cây cỏ, muông thú và con người. Hậu quả của nó thật tàn khốc. Mỗi chúng ta hãy làm một việc gì đó để giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam.

Luyện tập làm đơn 2. Giả sử địa phương em tổ chức đội tình

Luyện tập làm đơn 2. Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện. Cần trình bày đơn đúng quy định: - Quốc hiệu, tiêu ngữ. - Nơi và ngày viết đơn. - Tên của đơn. - Nơi nhận đơn (Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ địa phương). - Nội dung đơn: giới thiệu bản thân; trình bày lí do vì sao muốn gia nhập đội tình nguyện; lời hứa tích cực tham gia mọi hoạt động của đội; lời cảm ơn. - Chữ kí và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn.

Luyện tập làm đơn Hãy đọc tên đơn em sẽ viết? Đơn xin gia

Luyện tập làm đơn Hãy đọc tên đơn em sẽ viết? Đơn xin gia nhập Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam. Mục nơi nhận đơn em viết những gì? Kính gửi: Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ ph êng. Kim Giang. Phần lí do viết đơn em viết những gì? Nêu những gì mà mình định viết.

Luyện tập làm đơn Sau khi tìm hiểu về nội dung và cách hoạt

Luyện tập làm đơn Sau khi tìm hiểu về nội dung và cách hoạt động của Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam của Hội chữ thập đỏ ph êng Kim Giang, em thấy các hoạt động và việc làm của Đội rất thiết thực và có ý nghĩa. Đội đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân chất độc màu da cam về vật chất và tinh thần. Em cũng đã cùng gia đình ủng hộ đồ dùng, tiền cho các nạn nhân chất độ màu da cam. Em thấy mình có thể tham gia tốt các hoạt động của Đội. Vì vậy, em viết đơn này xin bày tỏ nguyện vọng được làm thành viên của Đội tình nguyện để mang những đóng góp của mình góp phần vào việc xoa dịu nỗi đau da cam.

Luyện tập làm đơn Cần trình bày đơn đúng quy định: Quốc hiệu, tiêu

Luyện tập làm đơn Cần trình bày đơn đúng quy định: Quốc hiệu, tiêu ngữ. Nơi và ngày viết đơn. Tên của đơn. Nơi nhận đơn (Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ địa phương). Nội dung đơn: giới thiệu bản thân; trình bày lí do vì sao muốn gia nhập đội tình nguyện; lời hứa tích cực tham gia mọi hoạt động của đội; lời cảm ơn. Chữ kí và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn.

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do –

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hµ Néi, ngày 16 tháng 10 năm 2013. ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN GIÚP ĐỠ NẠN NH N CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM Kính gửi: Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ ph êng Kim Giang. Tên em là: ……………. Sinh ngày …… tháng …. . năm ……. Học sinh lớp: . . . – Trường Tiểu học Kim Giang Sau khi tìm hiểu về nội dung và cách hoạt động của Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam của Hội chữ thập đỏ ph êng Kim Giang, em thấy các hoạt động và việc làm của Đội rất thiết thực và có ý nghĩa. Đội đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân chất độc màu da cam về vật chất và tinh thần. Em cũng đã cùng gia đình ủng hộ đồ dùng, tiền cho các nạn nhân chất độ màu da cam. Em tự thấy mình có thể tham gia tốt các hoạt động của Đội. Vì vậy, em viết đơn này xin bày tỏ nguyện vọng được làm thành viên của Đội tình nguyện. Em xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi nội quy của Đội và tham gia bằng tất cả tinh thần, nghị lực của mình. Em xin ch©n thành cảm ơn! Người làm đơn …………………