GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Spis tresci 1 2

  • Slides: 21
Download presentation
GRAFIKA : WEKTOROWA I RASTROWA

GRAFIKA : WEKTOROWA I RASTROWA

Spis tresci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Spis tresci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Grafika Komputerowa Grafika Wektorowa Cechy Grafiki Wektorowej Zastosowania Grafiki Wektorowej Oprogramowanie Grafiki Wektorowej Zalety i Wady Grafiki Wektorowej Grafika Rastrowa(bitmapowa) Raster Cechy Grafiki Rastrowej Zastosowania Grafiki Rastrowej Programy do Grafiki Rastrowej Formaty plików grafiki RASTROWEJ i WEKTOROWEJ Zalety i Wady Grafiki Rastrowej Porównanie Grafiki Rastrowej i Wektorowej Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Różnice między grafiką Wektorową i Rastrową Koniec

Grafika Komputerowa � Jest to system generacji, prezentacji i manipulacji obrazu przy użyciu komputera.

Grafika Komputerowa � Jest to system generacji, prezentacji i manipulacji obrazu przy użyciu komputera. � Najogólniej dzielony jest na grafikę wektorową i grafikę rastrową, które to dwie podstawowe odmiany stanowią podstawę wszystkich innych pochodnych rodzajów grafiki komputerowej niezależnie od zastosowań. � Dodatkowo można wymienić specyficzny rodzaj grafiki nie podlegający bezpośrednio pod żaden z wyżej wymienionych - grafikę fraktalną. � Ze względu na rodzaj sceny, grafikę komputerową dzielimy na: § grafikę płaską - grafika 2 D § grafikę trójwymiarową - grafika 3 D.

Grafika Wektorowa � Obiekty tworzone w tego rodzaju grafice definiuje się za pomocą równań

Grafika Wektorowa � Obiekty tworzone w tego rodzaju grafice definiuje się za pomocą równań algebraicznych (wektorów). Obrazy i rysunki składają się z szeregu punktów, przez które prowadzi się linie proste i krzywe. Obraz wektorowy najprościej ujmując zapamiętany jest w postaci wzorów. W praktyce kreowanie takiego obrazu polega na utworzeniu niezależnych od siebie obiektów. Każdy z nich posiada takie właściwości jak kontur, rozmiar, kolor i stanowi odrębną całość. Przykładem rysunków utworzonych w grafice wektorowej mogą być Clip. Arty. W przypadku tej właśnie grafiki nie używamy określenia jakości obrazu. Obiekty są wyświetlane na ekranie monitora z rozdzielczością, z jaką pracuje karta graficzna i drukowane z rozdzielczością drukarki.

Cechy Grafiki Wektorowej � � � Stała jakość obrazu niezależnie od tego, w jakiej

Cechy Grafiki Wektorowej � � � Stała jakość obrazu niezależnie od tego, w jakiej skali zostanie on wyświetlony. Mniejsza w porównaniu ze standardowymi formatami (JPEG, GIF, BMP) wielkość plików - zarówno w przypadku statycznych obrazów jak animacji (np. prezentacji Flash). Większa kontrola nad wyglądem i położeniem obiektów rysunku. Podczas edycji obrazka zapisanego w formacie wektorowym poszczególne obiekty można modyfikować niezależnie od pozostałych. Przed opublikowaniem w Sieci grafiki wektorowe przekształca się w ich odpowiedniki bitmapowe. Jest to podyktowane koniecznością zachowania możliwości wyświetlenia obiektów graficznych w różnych systemach. Wyjątkiem są tutaj prezentacje Flash i Shockwave, które dzięki istnieniu wtyczek (plug-ins) do przeglądarek są "rozumiane" przez większość komputerów. Wielkość plików słabo zależy od rozdzielczości obrazu, jest tylko funkcją ilości i złożoności opisu jego elementów składowych.

Zastosowania Grafiki Wektorowej § Rysunek techniczny § Komputerowe wspomaganie projektowania (Computer Aided Design –

Zastosowania Grafiki Wektorowej § Rysunek techniczny § Komputerowe wspomaganie projektowania (Computer Aided Design – CAD) § Systemy informacji geodezyjnej (Geographical Information System – GIS) § Animacje Macromedia Flash (WWW) § Nowe standardy WWW: Scalable Vector Graphics – SVG

Oprogramowanie Grafiki Wektorowej � � � Adobe ilustrator. Colrel. Draw Deneba Canvas Creature House

Oprogramowanie Grafiki Wektorowej � � � Adobe ilustrator. Colrel. Draw Deneba Canvas Creature House expression Macromedia Freehand Xara Designer

Zalety i Wady Grafiki Wektorowej � � Zalety grafiki wektorowej: możliwość modyfikacji poprzez zmianę

Zalety i Wady Grafiki Wektorowej � � Zalety grafiki wektorowej: możliwość modyfikacji poprzez zmianę parametrów obrazu, opis przestrzeni trójwymiarowych, prostota opisu, mniejszy rozmiar w przypadku zastosowań niefotorealistycznych (schematy techniczne, loga, flagi, herby, wykresy). � � � Wady grafiki wektorowej: ogromna złożoność pamięciowa dla obrazów fotorealistycznych, większość programów do grafiki wektorowej zapisuje w swoim zewnętrznym formacie co uniemożliwia otwieranie ich przez inne aplikacje. Fotorealizm – właściwość obrazów i filmów stworzonych za pomocą technik komputerowych, które wyglądają jak obrazy pochodzące z rzeczywistości i tak jakby były uchwycone za pomocą kamery.

Grafika Rastrowa (bitmapowa) Metoda tworzenia grafiki komputerowej traktująca obraz jako zbiór bardzo małych niezależnych

Grafika Rastrowa (bitmapowa) Metoda tworzenia grafiki komputerowej traktująca obraz jako zbiór bardzo małych niezależnych od siebie punktów tej samej wielkości (pikseli) ułożonych równo w wierszach i kolumnach. Pliki rastrowe nazywa się również plikami bitmapowymi.

Raster � Rastrem – nazywamy mozaikę pikseli jednakowych rozmiarów o różnych odcieniach szarości lub

Raster � Rastrem – nazywamy mozaikę pikseli jednakowych rozmiarów o różnych odcieniach szarości lub różnych kolorach

Cechy Grafiki Rastrowej § Umożliwia zachowanie dużego realizmu kolorystycznego poprzez indywidualne określanie barwy każdego

Cechy Grafiki Rastrowej § Umożliwia zachowanie dużego realizmu kolorystycznego poprzez indywidualne określanie barwy każdego elementu obrazu. § Nie pozwala na dokonywanie transformacji geometrycznych na elementach składowych (a nie fragmentach) obrazu. § Wielkość plików szybko rośnie wraz rozdzielczością (ilością pikseli) obrazu.

Zastosowania Grafiki Rastrowej § Grafika fotorealistyczna § Cyfrowa obróbka obrazu § Fotografia cyfrowa §

Zastosowania Grafiki Rastrowej § Grafika fotorealistyczna § Cyfrowa obróbka obrazu § Fotografia cyfrowa § Cyfrowe wideo i telewizja § World Wide Web

Programy do Grafiki Rastrowej : § Paint, Photoshop § Paint Shop Pro § Corel

Programy do Grafiki Rastrowej : § Paint, Photoshop § Paint Shop Pro § Corel Photo-Paint

Formaty plików grafiki RASTROWEJ i WEKTOROWEJ q q q q q JPEG BMP TIFF

Formaty plików grafiki RASTROWEJ i WEKTOROWEJ q q q q q JPEG BMP TIFF WMF CDR EPS, PS PCX GIF BITMAPY q q q q EPS (Encapsulated. Postscript) WFM (Windows Metafile) CDR (Corel Draw) DRW (Micrograf. Designer) VPF (Vector Product File) DXF (programy CAD) HPGL (plotery)

Zalety i Wady Grafiki Rastrowej � � � � Zalety grafiki rastrowej: bogactwo barw,

Zalety i Wady Grafiki Rastrowej � � � � Zalety grafiki rastrowej: bogactwo barw, swobodne dobieranie kontrastu, jasności, nasycenia barw, stosowanie złożonych narzędzi do obróbki cyfrowych fotografii, możliwość retuszu, korekcji, różnych form montażu (fotomontażu), możliwość stosowania wielu efektów, deformacji, wstawiania tekstów. Wady grafiki rastrowej: duża wielkość plików (zwłaszcza kolorowych obrazów), niemożność skalowania bez utraty jakości, niska jakość obrazu przy dużych powiększeniach.

Porównanie grafiki Rastrowej i Wektorowej � � Różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową

Porównanie grafiki Rastrowej i Wektorowej � � Różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową są szczególnie widoczne podczas skalowania (zmiany rozmiaru) rysunku lub obiektu. Przykład: powiększenie rysunku – powiększenie 700% grafika rastrowa grafika wektorowa Wektorowa literka "a" nie straciła nic ze swojej jakości.

Porównanie grafiki Rastrowej i Wektorowej Grafika rastrowa grafika wektorowa

Porównanie grafiki Rastrowej i Wektorowej Grafika rastrowa grafika wektorowa

zdjęcie składa się z małych punktów

zdjęcie składa się z małych punktów

rysunek został utworzony z 6254 obiektów

rysunek został utworzony z 6254 obiektów

Różnice między grafiką Wektorową i Rastrową grafika rastrowa grafika wektorowa

Różnice między grafiką Wektorową i Rastrową grafika rastrowa grafika wektorowa

KONIEC Adrian Bartosiewicz II C

KONIEC Adrian Bartosiewicz II C