GIO N HI GING TRNG GIO VIN PHM

  • Slides: 11
Download presentation
GIÁO ÁN HỘI GIẢNG TRƯỜNG GIÁO VIÊN: PHẠM TUẤN HUY

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG TRƯỜNG GIÁO VIÊN: PHẠM TUẤN HUY

KIỂM TRA BÀI CŨ Lực kế là dụng cụ dùng để làm gì? Mô

KIỂM TRA BÀI CŨ Lực kế là dụng cụ dùng để làm gì? Mô tả cấu tạo một lực kế lò xo đơn giản? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng? Hãy tính trọng lượng của một ôtô tải có khối lượng 2, 8 tấn? Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. Lực kế có một chiếc lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ. Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng: P = 10. m Tóm tắt: m= 2, 8 tấn = 2800 Kg P = ? (N) Giải: Trọng lượng của ôtô tải là: P = 10 x m = 10 x 2800 = 28000 (N) Đáp số: 28000 N

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP C 1: Sau Hãy khi chọn

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP C 1: Sau Hãy khi chọn đophương chu vi và án chiều xác định cao khối của chiếc lượngcột, của người chiếc ta đã cộttính sắt ra ở Ấn được Độ: thể tích của chiếc cột vào Khối lượng riêng: khoảng 0, 9 m 3. Mặt khác, người ta cũng đã cân và A. Cưa chiếc 3 cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem biết 1 dm sắt nguyên chất có khối lượng 7, 8 kg. Khối lượng của một mét khối một cho cân tựng đoạn một. => phá hủy vật cần đo Xác định khối lượng của chiếc cột sắt? chất gọi là khối lượng riêng của chất B. Tìm cách đo thể tích của Hướng dẫnchiếc giải: cột, xem nó bằng đó. bao nhiêu mét khối? Biết khối 3 lượng của một mét tích của chiếc cột: V = 0, 9 m Đơn vị của khối lượng riêng là Thểkhối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng kilôgam trên mét khối. 3 sắt 1 dm nguyên có khối lượng của chiếc cột. chất =>Phương án tốt 7, 8 kg hơn Kí hiệu: kg/m 3 0, 9 m 3 sắt nguyên chất có khối lượng ? kg I. Khối lượng riêng: 1. { { { Giải: 0, 001 3 Đổi 1 dm 3 = ………. . m Khối lượng của chiếc cộtnguyên sắt là chất: 1 m 3 sắt Khối lượng của chiếc cột sắt là:

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối lượng riêng: Chất rắn Khối lượng riêng(kg/m 3 ) Chất lỏng Khốilượng riêng(kg/m 3 ) 11300 Thủyngân 13600 7800 Nước 1000 2700 Étxăng 700 Đá (Khoảng ) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng)800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu cồn (khoảng)790 { Khối lượng của một mét khối một Chì chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. Sắt { Đơn vị của khối lượng riêng là Nhôm kilôgam trên mét khối. { Kí hiệu: kg/m 3 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: Xem sgk/37 Nói có ý Có khối nghĩa: lượng khối riêng lượngcủa củađá 1 là m 32600 đá làkg/m 26003, kg nghĩa gì?

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối lượng riêng: { Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. { Đơn vị của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối. { Kí hiệu: kg/m 3 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: Xem sgk/37 II. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng: C 2: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0, 5 m 3. Hướng dẫn giải: Tra bảng khối lượng riêng của 1 số chất Ta có 1 m 3 đá có khối lượng……………. kg Vậy 0, 5 m 3 đá có khối lượng ? kg Giải: Khối lượng của 0, 5 m 3 đá là: Khối lượng đá = 0, 5 m 3 x 2600 kg = 1300 kg 1 m 3 Khối lượng đá = m 3 0, 5 Thể tích đá x Khối lượng riêng 2600 của kg/mđá 3

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối lượng riêng: { Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. { Đơn vị của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối. { Kí hiệu: kg/m 3 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: Xem sgk/37 II. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng: m=Dx. V Trong đó: m là khối lượng của vật (kg) D là khối lượng riêng của chất làm nên vật (kg/m 3) V là thể tích của vật (m 3) C 3: Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng Khối lượng riêng Thể tích m (kg) D (kg/m 3) V (m 3) . . =…………. x……………. . Hay ………. =……………. x…………

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối

TIẾT 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP I. Khối lượng riêng: 1. Khối lượng riêng: { Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. { Đơn vị của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối. { Kí hiệu: kg/m 3 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: Xem sgk/37 II. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng: m=Dx. V III. Vận dụng: BT 1: Hãy tính khối lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm 3. Hướng dẫn giải: 3 0, 04 Đổi 40 dm 3 =…………. . m Tra bảng tìm khối lượng riêng của sắt: 3 7800 D =………. . kg/m Áp dụng công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng: V D m = …………x……. . Thay số: m = …………. . x…………=…………kg 7800 0, 04 312 BT 2: Một khối kim loại có khối lượng 1, 35 tấn. Hỏi kim loại đó làm bằng chất gì? Biết thể tích của nó là 500 dm 3. Giải: Hướng dẫn giải: Khối lượng -Đổi 1, 35 tấn = 1350 riêng kg của khối kim loại: -500 dm 3 = 0, 5 m 3 -Tính khối lượng riêng của khối kim loại -Tra bảng khối lượng riêng một số chất để đối Vậy kim loại đó là nhôm. chiếu kết quả xem vật đó làm bằng chất gì.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc nội dung ghi vở. { Làm các bài

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc nội dung ghi vở. { Làm các bài tập: 11. 1, 11. 3 và 11. 4 trong sách bài tập. { Chuẩn bị bài tiếp theo: Trọng lượng riêng- Bài tập { Tìm hiểu định nghĩa trọng lượng riêng, công thức tính trọng lượng riêng. { Tìm hiểu cách xác định trọng lượng riêng của một chất. {