Framkalla fingeravtryck med silvernitrat Niklas Dahrn Innehllet i

  • Slides: 11
Download presentation
Framkalla fingeravtryck med silvernitrat Niklas Dahrén

Framkalla fingeravtryck med silvernitrat Niklas Dahrén

Innehållet i denna undervisningsfilm: Användningsområde för silvernitrat Tillvägagångssätt vid framkallning med silvernitrat Vad händer

Innehållet i denna undervisningsfilm: Användningsområde för silvernitrat Tillvägagångssätt vid framkallning med silvernitrat Vad händer vid belysning med UV-ljus? Reaktionsmekanism Oxidation och reduktion

Användningsområde för silvernitrat ü Silvernitrat används på t. ex. grovt papper, kartong och omålat

Användningsområde för silvernitrat ü Silvernitrat används på t. ex. grovt papper, kartong och omålat trämaterial. ü Används ofta som sista metod för att få fram avtryck som t. ex. ej ninhydrin eller jodånga har fått fram. ü Silvernitrat består av 1 positivt laddad silverjon (Ag+) och 1 negativt laddad nitratjon (NO 3 -). Det silvernitrat man använder sig av är löst i antingen vatten eller etanol. ü Jon: En atom (eller molekyl) som har tagit emot eller förlorat en eller flera elektroner och därmed blivit laddad. Bildkälla: "Silver-nitrate-2 D". Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Silvernitrate-2 D. svg#mediaviewer/Fil: Silver-nitrate 2 D. svg

Tillvägagångssätt vid framkallning med silvernitrat ü Lösningen sprejas eller penslas på det misstänkta avtrycket.

Tillvägagångssätt vid framkallning med silvernitrat ü Lösningen sprejas eller penslas på det misstänkta avtrycket. ü Silverjonerna reagerar med salterna i fingeravtrycket (eller rättare sagt; kloridjonerna). Men avtrycket är fortfarande osynligt. Silverjoner + Silverklorid Kloridjoner (i fingeravtrycket) (kloridjoner är UV -känsliga) ü Först låter man avtrycket torka. Sedan bestrålas det med UV-ljus. Det leder till att en valenselektron lossnar från kloridjonen och istället tas upp av silverjonen så att den omvandlas (reduceras) till vanligt silver. Silverklorid + UV-ljus Silveratomer (svart/mörk färg)

En kloridjons uppbyggnad Elektronkonfiguration: K: 2 ü Kloridjonen är stabil eftersom kloridjonen har ädelgasstruktur.

En kloridjons uppbyggnad Elektronkonfiguration: K: 2 ü Kloridjonen är stabil eftersom kloridjonen har ädelgasstruktur. ü Kloridatomer/kloridjoner har hög elektronegativitet och därför är det väldigt svårt för elektronerna att lämna atomen/jonen. ü Men om UV-ljus med hög energi träffar atomen/jonen så kan det dock ske! -1 L: 8 M: 8 17+ ü Kloridjonen har bildats vid ett tidigare tillfälle genom att en kloratom har upptagit en valenselektron från en natriumatom (kloratomen reducerades då medan natriumatomen oxiderades).

En silverjons uppbyggnad +1 47+ Elektronkonfiguration: K: 2 L: 8 M: 18 N: 18

En silverjons uppbyggnad +1 47+ Elektronkonfiguration: K: 2 L: 8 M: 18 N: 18

Kloridjonen träffas av UV-ljus och en valenselektron lämnar då atomen -1 17+

Kloridjonen träffas av UV-ljus och en valenselektron lämnar då atomen -1 17+

Silverjonen är positivt laddad och tar därför upp den ”frigjorda” elektronen +1 47+ Vanliga

Silverjonen är positivt laddad och tar därför upp den ”frigjorda” elektronen +1 47+ Vanliga silveratomer absorberar det mesta av vanligt ljus vilket gör att vi ser en svart/gråaktig färg. Tack vare det kan vi se fingeravtrycket!

Reaktionsmekanismen steg för steg Steg 1: Silverjonerna (från silvernitrat) reagerar med kloridjonerna i fingeravtrycket

Reaktionsmekanismen steg för steg Steg 1: Silverjonerna (från silvernitrat) reagerar med kloridjonerna i fingeravtrycket så att silverklorid bildas: Ag+ + Cl. Ag. Cl Steg 2: UV-ljuset träffar en valenselektron hos kloridjonen. Elektronen tillförs så mycket energi att den helt lämnar jonen. Steg 3: Silverjonen är positivt laddad (p. g. a. underskott på 1 elektron) och kommer därför attrahera den ”frigjorda” elektronen. Silverjonen ”omvandlas” då till vanligt silver (metalliskt silver) som har en svart/gråaktig färg.

Viktiga kemiska begrepp kopplade till denna reaktion ü Jon: En laddad atom (eller molekyl).

Viktiga kemiska begrepp kopplade till denna reaktion ü Jon: En laddad atom (eller molekyl). ü Excitation: Energi (t. ex. UV-ljus) tillförs så att en elektron ”hoppar” ut till ett annat elektronskal längre ut (högre energinivå) eller helt lämnar atomen/jonen. ü Oxidation: Ett ämne avger en eller flera elektroner helt eller delvis. I denna reaktion är det kloridjonen som oxideras. ü Reduktion: Ett ämne upptar en eller flera elektroner helt eller delvis. I denna reaktion är det silverjonen som reduceras. ü Redoxreaktion: Reduktion + oxidation.

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube.

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube. com/Medicinlektioner