Eksempel p presentasjon av forretningsplan for Forretningsplan AS

  • Slides: 10
Download presentation
Eksempel på presentasjon av forretningsplan for Forretningsplan AS Denne forretningsplanen er konfidensiell. Selve forretningsideen

Eksempel på presentasjon av forretningsplan for Forretningsplan AS Denne forretningsplanen er konfidensiell. Selve forretningsideen eller informasjon fra denne beskrivelsen kan ikke utnyttes, gjengis eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Forretningsplan AS

1. Sammendrag Hva problemet er Hva ideen til løsning er Hvem som er med

1. Sammendrag Hva problemet er Hva ideen til løsning er Hvem som er med i ledergruppen Hvor stort potensialet er Hva som er formålet med presentasjonen <Bilde/skisse/diagram av forretningsideen>

2. Forretningsideen <Problemet> • ……. . <Ideen> • ……. . <Fordeler mot konkurrerende løsninger>

2. Forretningsideen <Problemet> • ……. . <Ideen> • ……. . <Fordeler mot konkurrerende løsninger> • ……. . <Beskyttelse mot konkurrenter> • ……. . <Bilde/skisse/diagram av forretningsideen>

3. Ledergruppen <bilde P 1> <bilde P 2> Person 1: • … Person 2:

3. Ledergruppen <bilde P 1> <bilde P 2> Person 1: • … Person 2: • … <Beskriv ledergruppen som helhet, bruk evt. diagram, og vis hvilke hull som må fylles framover>

4. Markedsplanen Estimert størrelse på markedet i kroner <Beskrivelse av markedsstørrelse og forventet markedsandel

4. Markedsplanen Estimert størrelse på markedet i kroner <Beskrivelse av markedsstørrelse og forventet markedsandel gitt salgsplan> 2006 2008 2010 2012 2014 2016 <Hvem som er kunder/målsegment, og hvorfor de skal kjøpe produktet> <Hvordan produktet skal markedsføres og selges>

5. Verdikjede og organisasjon Verdikjeden Tekst • • Tekst ……………. . Vår bedrift Tekst

5. Verdikjede og organisasjon Verdikjeden Tekst • • Tekst ……………. . Vår bedrift Tekst Leder Tekst <Ansvarsområde 1> <Ansvarsområde 2> <Ansvarsområde 3>

6. Gjennomføringsplan Hovedaktivitet … … År 1 År 2 År 3 År 4 År

6. Gjennomføringsplan Hovedaktivitet … … År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering (1/2) Estimerte inntekter, kostnader og resultat år 1– 5, kroner

7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering (1/2) Estimerte inntekter, kostnader og resultat år 1– 5, kroner Inntekter Kostnader Resultat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Akkumulert kontantstrøm år 1– 5, kroner Beste fall Forventet Verste fall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Forutsetninger og forklaringer: • ……………………………

7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering (2/2) Finansieringsbehov år 1– 5, kroner Kilde 1 Totalt behov

7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering (2/2) Finansieringsbehov år 1– 5, kroner Kilde 1 Totalt behov Kilde 2 Investering Forutsetninger og forklaringer til estimatene: Verdiøkning Verdi år 5

8. Risikoer Risiko R 1 R 2 Utviklingsscenarier • … • … Håndtering •

8. Risikoer Risiko R 1 R 2 Utviklingsscenarier • … • … Håndtering • … • … • …