Metoder fr modellering och simulering av process fr

  • Slides: 1
Download presentation
Metoder för modellering och simulering av process för samtidig formning och härdning av borstål.

Metoder för modellering och simulering av process för samtidig formning och härdning av borstål. Summary The objective with the project is further development of material- and process simulation of the hot stamping process. Final geometry, material properties and material composition of a hot stamped component will then be predicted with good accuracy. Presshärdning Formning och härdning till ultrahöghållfast stål. Används för att reducera vikt och samtidigt öka säkerheten. Bland de säkerhetskomponenter som utvecklas och produceras kan nämnas: • Karosskomponenter • A & B stolpar • Sidokrockskydd • Stötfångarsystem Mekaniskt område Termiskt område Mikrostrukturell utveckling Termomekanisk processimulering Kopplat beroende mellan mekaniska egenskaper, temperaturfördelning samt fastransformationer. Tidigare projekt har fokuserat på den mekaniska och den mikrostrukturella responsen. Detta projekt kommer att fokuseras på de termomekaniska randvillkoren. Ett exempel är en förbättrad beskrivning av den värmeövergång som sker mellan den varma plåten och det kalla verktyget vid formning och härdning. Förväntade resultat • Snabbare och noggrannare produktutveckling. • Utveckling av nya processer • Beräkningsmodeller som innehåller variation i tjocklekar, mekaniska egenskaper etc. för noggrannare krocksimuleringar Gestamp Hard. Tech, Jan Krispinsson, jan. krispinsson@hardtech. gestamp. com Luleå Tekniska Universitet, Professor Mats Oldenburg mats. oldenburg@ltu. se Luleå Tekniska Universitet, Doktorand Per Salomonsson per. salomonsson@ltu. se