Eksamen Skriftlig eksamen i engelsk Den skriftlige eksamen

  • Slides: 11
Download presentation
Eksamen

Eksamen

Skriftlig eksamen i engelsk • Den skriftlige eksamen i engelsk finder sted fredag d.

Skriftlig eksamen i engelsk • Den skriftlige eksamen i engelsk finder sted fredag d. 25. 5 kl. 9 -13 i Frb. hal. (hal 1 over svømmestadion)

Mundtlig eksamen i engelsk • Den mundtlige eksamen finder sted mandag d. 14. 5

Mundtlig eksamen i engelsk • Den mundtlige eksamen finder sted mandag d. 14. 5 og tirsdag d. 15. 5 på IBS. 25&26. Vi starter kl. 9. 00.

Det siger bekendtgørelsen om den mundtlige prøve Den mundtlige prøve • Ved slutningen af

Det siger bekendtgørelsen om den mundtlige prøve Den mundtlige prøve • Ved slutningen af undervisningen vælger eksaminanden under vejledning af læreren et afgrænset delemne inden for ét af de læste emner. Uden for uddannelsestiden søger eksaminanden selv informationer om det afgrænsede delemne og producerer derefter en disposition på engelsk på ca. 1 side for et oplæg om delemnet. Dispositionen skal vurderes af læreren som egnet til anvendelse ved prøven. • Til prøven tildeles eksaminanden en ukendt tekst på ca. 1 -2 normalsider. Den ukendte tekst, som tilvejebringes af læreren, har en emnemæssig sammenhæng med det selvvalgte emne. Disposition og ukendt tekst tilsendes censor. • Eksaminanden forbereder sig i 25 minutter på den ukendte tekst. Eksaminationen indledes med eksaminandens oplæg på engelsk på 5 minutter ud fra den udarbejdede disposition. Eksaminator og censor har derefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Herefter følger en samtale på engelsk mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i den ukendte tekst, som perspektiveres til andre læste tekster, der har relevans til det valgte emne. Eksaminationstiden er 25 minutter.

Bekendtgørelsen fortsat • Den mundtlige prøve • Der lægges vægt på eksaminandens evne til

Bekendtgørelsen fortsat • Den mundtlige prøve • Der lægges vægt på eksaminandens evne til på et forståeligt og sammenhængende engelsk at kunne: a) præsentere sit forlæg b) perspektivere sit forlæg til det læste emne og andre relevante tekster c) indgå aktivt og umiddelbart i en samtale d) udtrykke synspunkter og argumenter. • Eksaminandens disposition indgår ikke i bedømmelsen. • Der gives én karakter.

De næste 2 -3 uger • I skal nu begynde at overveje emnet for

De næste 2 -3 uger • I skal nu begynde at overveje emnet for jeres eksamen. • I skal meget snart udarbejde et udkast til en disposition

Emner • I løbet af året har vi bl. a. arbejdet med følgende emner:

Emner • I løbet af året har vi bl. a. arbejdet med følgende emner: – ”Crime and punishment” – ”What’s on your mind? ” – ”Food” – ”Gaming” – ”Drinking”

Dispositionen • Emnet vælges af dig! • Du vælger et underemne. Jeg skal godkende

Dispositionen • Emnet vælges af dig! • Du vælger et underemne. Jeg skal godkende dit valg. • Du researcher emnet og udarbejder en disposition, som klart forklarer strukturen i dit oplæg (som skal vare 5 min. ). Det forventes at du selv kan opsøge information om emnet. • Du skal lave en lille litteraturhenvisning, der tydeligt forklarer, hvor du har dine informationer fra. • 25/04: Aflevering af disposition til mig på jbh@vucaarhus. dk

Eksempel

Eksempel

Dispositionen • Til eksamen starter du med at gennemgå din disposition • Dit oplæg

Dispositionen • Til eksamen starter du med at gennemgå din disposition • Dit oplæg varer ca. 5 min. • Herefter kan lærer og censor stille uddybende spørgsmål til punkterne på din disposition.

Den ukendte tekst • Jeg tilvejebringer en ukendt tekst, som har en emnemæssig sammenhæng

Den ukendte tekst • Jeg tilvejebringer en ukendt tekst, som har en emnemæssig sammenhæng med dit selvvalgte emne. Den ukendte tekst skal have en emnemæssig sammenhæng med det overordnede emne – ikke nødvendigvis med det selvvalgte emne. • Du har 25 min. til at læse og forstå denne tekst. • Du skal ikke referere hele teksten i detaljer. • Det forventes derimod, at du kan samtale om den ukendte tekst, at du har forstået tekstens centrale informationer, og at du har forstået og kan udlede budskabet af teksten. Via samtalen skal du altså demonstrere, at du kan udlede synspunkter og argumenter fra teksten.