Wij zijn inwoner Jij ook Hoe zijn wij

  • Slides: 13
Download presentation
Wij zijn inwoner Jij ook ! Hoe zijn wij als inwoner betrokken geraakt?

Wij zijn inwoner Jij ook ! Hoe zijn wij als inwoner betrokken geraakt?

De conclusie van dit rapport: De Inwoner In De Ronde Venen Komt centraal te

De conclusie van dit rapport: De Inwoner In De Ronde Venen Komt centraal te staan

Er ontstaat een nieuwe rol voor de inwoner • • • Geen afwachtende en

Er ontstaat een nieuwe rol voor de inwoner • • • Geen afwachtende en afstandelijke houding aannemen weten wat er van je verwacht wordt verantwoordelijkheid oppakken Zorg dat je zelf redzaam bent Neem initiatief Behoud zelf de regie Zorg dat je een Sociaal Netwerk hebt Wees betrokken bij je Sociale Netwerk en je leefomgeving Voel je maatschappelijke verantwoordelijk en betrokkenen participeer (haal en breng!) Doe het samen met elkaar en maak het leven in De Ronde Venen voor een ieder individu aangenaam!

De individualisering In de westerse maatschappij zijn we decennia bezig geweest met het verder

De individualisering In de westerse maatschappij zijn we decennia bezig geweest met het verder vormgeven van de individualisering. • Je moet je onderscheiden, • je hoofd boven het maaiveld uitsteken, • je moet anders en beter zijn en …. . • vooral heel veel geld verzamelen. Rijkdom werd en wordt nog steeds uitgedrukt in geld en statussymbolen als:

Saamhorigheidsgevoel als statussymbool We moeten gaan beseffen dat het belangrijkste statussymbool voor ieder mens

Saamhorigheidsgevoel als statussymbool We moeten gaan beseffen dat het belangrijkste statussymbool voor ieder mens het saamhorigheidsgevoel is ………. . en dat dit ook voor iedereen bereikbaar is! Dat is een ander soort van Rijkdom namelijk : Saamhorigheidsgevoel X Sociale netwerk = Sociale Rijkdom

Advies : Bouw als individu een Sociaal Netwerk op ! Geloofsgemeenschap Familie Vrienden Buren

Advies : Bouw als individu een Sociaal Netwerk op ! Geloofsgemeenschap Familie Vrienden Buren Kennissen sport)Club/ vereniging Werkgever/collega’s Met een sociaal Netwerk sta je sterk en niet alleen In een sociaal netwerk ervaar je vaak positieve dingen , zoals : ü liefde ü gezelschap ü emotionele ondersteuning ü waardering en erkenning ü gezamenlijke interesses ü sociale contacten ü hulp krijgen n e t f e e g e j , n t l e e a a n i h t e l k J r e e e je d al Netw a i c So Dit positieve gevoel gun je iedereen!!!

Hoe werkt het nu als er een hulpvraag is? Bij een hulpvraag worden hulpverleners

Hoe werkt het nu als er een hulpvraag is? Bij een hulpvraag worden hulpverleners en instanties ingeschakeld die je graag en met de beste intenties willen helpen!? Het voelt niet altijd prettig De regie wordt vaak goedbedoeld uit handen genomen van het individu door de hulpverlener Het Sociale Netwerk van het individu is vaak niet meer betrokken Je ervaart geen saamhorigheidsgevoel meer en het sociale netwerk raakt uit beeld

gaat het anders doen! De toegang naar de zorg wil de Gemeente o. a.

gaat het anders doen! De toegang naar de zorg wil de Gemeente o. a. anders voor haar inwoners gaan organiseren, waarbij; De Inwoner centraal staat en zelf initiatief neemt Het sociale netwerk helpt en ondersteunt De Gemeente faciliteert en adviseert De Maatschappelijke partners op verzoek daar waar nodig professionele hulp geven Wat te doen als je een hulpvraag hebt? Inwoner De gemeente Maatschappelijke partners

De toegang tot zorg gaan we dus anders organiseren De 8 uitgangspunten :

De toegang tot zorg gaan we dus anders organiseren De 8 uitgangspunten :

De sleutel en toegang tot succes De gemeente De Ronde Venen gaat vraaggericht werken.

De sleutel en toegang tot succes De gemeente De Ronde Venen gaat vraaggericht werken. De inwoner staat centraal, staat in de eigen kracht en heeft zelf de regie. Het Sociale Netwerk ondersteunt daar waar nodig en mogelijk. Er is een centrale, heldere en laagdrempelige ontschotte toegang met betrekking tot een ondersteuningsvraag van een inwoner. • De Gemeente, Maatschappelijke partners en Inwoners werken samen om te komen tot de best mogelijke en haalbare oplossing. • Het is essentieel om problemen in de samenleving en bij inwoners vroegtijdig te signaleren en (samen) op te lossen. • •

In gesprek met de inwoner Eind november 2017 in gesprek met de inwoners met

In gesprek met de inwoner Eind november 2017 in gesprek met de inwoners met als doel: • Informeren en luisteren naar inwoners • Inwoners enthousiasmeren om mee te gaan doen • Samen een onafhankelijk collectief voor inwoners opzetten Het WIJ-gevoel stimuleren!

Het ideale plaatje om Inwoners te verbinden Een inwoners collectief : • wordt opgezet

Het ideale plaatje om Inwoners te verbinden Een inwoners collectief : • wordt opgezet voor de belangenbehartiging voor alle Inwoners van De Ronde Venen • gaat inwoners echt met elkaar verbinden • is een gesprekspartner voor gemeente en maatschappelijke partners • is een krachtige stem en kan een cruciale rol voor de inwoner innemen • Komt op voor individuele, kern en collectieve belangen van de inwoners Aandachtspunten/Wensen • Het Collectief moet worden gefaciliteerd en worden ondersteunt door Gemeente maar moet wel een onafhankelijke neutrale partij • Het Collectief werkt nauw samen met Gemeente en Maatschappelijke partners • Het collectief gaat samen werken en versterkt reeds bestaande initiatieven en buurtactiviteiten binnen de gemeente • Het Collectief kan gebruik maken van faciliteiten van de Gemeente (bijv. Communicatie via Buurbook, ruimte in het Huis Van Alles etc. ) Maar……de (individuele) inwoner staat centraal !

Bedankt voor uw aandacht drv@inwonerscollectief. nl

Bedankt voor uw aandacht drv@inwonerscollectief. nl