Even voorstellen Wie wij zijn en wat wij

  • Slides: 12
Download presentation
Even voorstellen • Wie wij zijn en wat wij doen! • Waarom wij als

Even voorstellen • Wie wij zijn en wat wij doen! • Waarom wij als ZZP gekozen hebben om samen te werken • Waarom wij voor een franchise hebben gekozen

Waar we over gaan praten • Ontwikkelingen in de huidige markt • Politieke hervormingen

Waar we over gaan praten • Ontwikkelingen in de huidige markt • Politieke hervormingen • ZZP’er zijn in deze tijd en markt • Ben je voor de belastingdienst nog een ZZP er? • Hoe kom je het beste aan opdrachten? • Wat kan een uitzendbureau voor jou betekenen.

Ontwikkelingen in de huidige markt Bedrijven willen steeds grotere flexibilisering Bedrijven vragen om loonmatiging

Ontwikkelingen in de huidige markt Bedrijven willen steeds grotere flexibilisering Bedrijven vragen om loonmatiging DIT ZIEN WIJ DOOR: * steeds meer tijdelijke contracten * een toegenomen vraag naar zzp’ers / uitzendkrachten / gedetacheerden * de lonen en tarieven zijn flink omlaag gegaan.

Politieke hervormingen. 1 Lastenverschuiving van overheid naar werkgevers

Politieke hervormingen. 1 Lastenverschuiving van overheid naar werkgevers

Politieke hervormingen. 2 Wet werk en zekerheid • • Ketenregeling verkleind aanzegtermijn tijdelijke contracten

Politieke hervormingen. 2 Wet werk en zekerheid • • Ketenregeling verkleind aanzegtermijn tijdelijke contracten ingevoerd concurrentiebeding verminderd nulurencontract verkleind transitievergoeding ingevoerd scholingsverplichting voor tijdelijke medewerkers Opheffen schijnzelfstandigheid ZZP ers Effect Intentie

ZZP ‘er zijn in deze tijd en markt Bedreigingen • • • Geen inkomen

ZZP ‘er zijn in deze tijd en markt Bedreigingen • • • Geen inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Faillissement: gelijk in bijstand Geen opdrachten kunnen vinden Opdrachten tegen te lage tarieven Gevaar op gebrek aan continuïteit ivm alleen werken Niet erkend worden als ZZP’er door de belastingdienst Kansen • • Optimale flexibiliteit Zelfstandig zijn, eigen baas Vooral projecten doen die jij leuk vindt en waar je goed in bent Samen met andere zzp’ers krachten bundelen

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? • • • Je hebt als

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? • • • Je hebt als ondernemer meerdere opdrachtgevers en wisselende inkomsten Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert Je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan Je investeert in je bedrijf: Bedrijfsmiddelen, marketing, enz Je loopt zelf het risico als dingen misgaan, bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade Je streeft naar winst Wanneer loop je risico dat de Belastingdienst jou ziet als werknemer, en niet als ondernemer? • Je krijgt betaald voor jouw werkzaamheden. Er is sprake van loon; • Jij bent altijd degene die de werkzaamheden uitvoert. • Je kunt zonder toestemming van de werkgever niet zomaar iemand anders als vervanger sturen • Er een gezagsverhouding is: Je bepaalt niet zelf waar, wanneer en hoe jij je werk doet.

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? Voorbeelden verkapt dienstverband Een directiesecretaresse werkt

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? Voorbeelden verkapt dienstverband Een directiesecretaresse werkt freelance voor drie opdrachtgevers. Voor opdrachtgever nummer één werkt zij op maandag en dinsdag. Voor opdrachtgever twee op woensdag en donderdag. Op vrijdag werkt ze voor opdrachtgever drie. Ze werkt op min of meer vaste werktijden. Ondanks de drie verschillende opdrachtgevers is hier wel sprake van een dienstverband. Dat komt door de vaste werktijden en door de aard van het werk. Er is ook een gezagsverhouding: de directiesecretaresse kan niemand anders sturen om haar werk te doen. Een thuiszorghulp verleent via één bemiddelingsbureau haar diensten bij een groot aantal hulpbehoevenden. Zij stuurt haar facturen hiervoor aan het bemiddelingsbureau. De partij die de facturen krijgt, wordt gezien als de opdrachtgever. In dit geval het bemiddelingsbureau. De thuishulp heeft dus maar éen opdrachtgever en voldoet daarmee niet aan de criteria voor zelfstandig ondernemer. Ze heeft daarom een dienstbetrekking bij het bureau.

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? Voorbeelden zelfstandigheid Een interim-manager krijgt de

Ben jij voor de belastingdienst een ZZP ‘er? Voorbeelden zelfstandigheid Een interim-manager krijgt de opdracht om als zelfstandige een grote reorganisatie door te voeren bij een bedrijf. Hij heeft hierdoor in het betreffende jaar maar één opdrachtgever. Toch wordt hij als zelfstandige gezien. Het gaat in dit geval om weliswaar een langdurige opdracht, maar dat hangt samen met de aard van de opdracht. Daarnaast heeft de opdracht een duidelijk begin en eind, er is geen gezagsverhouding en de interim-manager mag zijn werk naar eigen inzicht uitvoeren. Ook is hij zelf aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een eventueel verkeerd gegeven advies. Een belastingadviseur geeft parttime les op een opleidingsinstituut en werkt daarnaast ook voor andere opdrachtgevers. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Aan het begin van de cursus geven de cursisten de gewenste data door. Het opleidingsinstituut bepaalt de data dus niet. In dit geval is er sprake van zelfstandigheid. Reden hiervoor is dat de docent zelf de cursusdata vaststelt, in overleg met de cursisten. Hij is zelfstandig in zijn werk: hij bepaalt zelf de inhoud en data van de cursus en zorgt ook zelf voor vervanging als hij ziek is.

Hoe kom je het beste aan opdrachten netwerken referrals certificeringen bemiddeling Imago versterking

Hoe kom je het beste aan opdrachten netwerken referrals certificeringen bemiddeling Imago versterking

Wat kan een uitzendbureau voor jou betekenen: Als ZZP’er bemiddeld worden voor een opdracht

Wat kan een uitzendbureau voor jou betekenen: Als ZZP’er bemiddeld worden voor een opdracht die bij het bureau is binnengekomen Eigen opdracht vinden, jezelf laten payrollen door een uitzend/payroll bureau