WELLNESS TURIZEM 4 VAJA WELLNESS TURIZEM 1 Opis

  • Slides: 8
Download presentation
WELLNESS TURIZEM 4. VAJA

WELLNESS TURIZEM 4. VAJA

WELLNESS TURIZEM 1. Opis podjetja: področje, namen ustanovitve, cilji, osnovna načela ki jim boste

WELLNESS TURIZEM 1. Opis podjetja: področje, namen ustanovitve, cilji, osnovna načela ki jim boste sledili pri razvoju in ponudbi vaših storitev 2. Opis storitve, ki jo boste ponujali? Zaposleni, ki bodo izvajali storitev bodo zadolženi za…

WELLNESS TURIZEM 3. Raziskava in analiza trga: Na kakšen način boste raziskali trg za

WELLNESS TURIZEM 3. Raziskava in analiza trga: Na kakšen način boste raziskali trg za storitev, ki jo boste ponujali? Navedite vprašanja ki jih boste zastavili potencialnim gostom? Kakšne rezultate analize trga predvidevate?

WELLNESS TURIZEM 3. Raziskava in analiza trga: Naredite swot analizo za svojo storitev. Kdo

WELLNESS TURIZEM 3. Raziskava in analiza trga: Naredite swot analizo za svojo storitev. Kdo predstavlja vaše ciljno tržišče, na katere trge se boste usmerili? Analizirajte vašo konkurenco, v čem boste boljši od vaše konkurence?

WELLNESS TURIZEM 4. Lokacija Kje bo vaša lokacija izvajanja storitve? Kakšni so razlogi za

WELLNESS TURIZEM 4. Lokacija Kje bo vaša lokacija izvajanja storitve? Kakšni so razlogi za lokacijo, ki ste jo izbrali? 5. Kako boste pridobili vire financiranja? 6. Kako boste poskrbeli za nabavo, da boste lahko izvajali storitev, ali potrebujete tudi logistiko?

WELLNESS TURIZEM 7. Ocenite potrebna vlaganja za vašo storitev? Npr. Nepremičnina 2, 5 mio

WELLNESS TURIZEM 7. Ocenite potrebna vlaganja za vašo storitev? Npr. Nepremičnina 2, 5 mio € Npr. Dovoljenje 40. 000 € Npr. Komunalne storitve 100. 000 €

WELLNESS TURIZEM 8. Politika cen Kakšno politiko cen boste zavzeli, da boste boljši od

WELLNESS TURIZEM 8. Politika cen Kakšno politiko cen boste zavzeli, da boste boljši od vaše konkurence? 9. Strategija nastopa na trgu Kako se boste oglaševali? Koga boste zaposlili?

WELLNESS TURIZEM 10. Organigram družbe 11. Ocena tveganj in problemov Npr. problemi glede pridobitve

WELLNESS TURIZEM 10. Organigram družbe 11. Ocena tveganj in problemov Npr. problemi glede pridobitve dovoljenja za izgradnjo oz. postavitev objekta na želeni lokaciji Npr. Močna konkurenca v našem okolju