WELLNESS TURIZEM 3 VAJA WELLNESS TURIZEM 3 VAJA

  • Slides: 5
Download presentation
WELLNESS TURIZEM 3. VAJA

WELLNESS TURIZEM 3. VAJA

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 1. Seštejte, koliko denarja vi in vaša družina trenutno porabite

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 1. Seštejte, koliko denarja vi in vaša družina trenutno porabite za wellness. Razmislite o stvareh za katere pred 5 leti še niste trošili denarja. 2. Stvari na tem seznamu analizirajte glede na tri področja wellnessa, ki ste si jih izbrali za svojo poslovno priložnost na 1. vaji. Ali ste sami že kupec izdelkov ali storitev s katerega od teh področij? Zakaj ste oz. zakaj niste?

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 3. Analizirajte svoje potencialne poslovne priložnosti v povezavi s trgom

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 3. Analizirajte svoje potencialne poslovne priložnosti v povezavi s trgom generacije X (kupci, ki so stari od 20 - 37 let). 4. Naredite seznam izdelkov za vsakega od izbranih področij, ki bi jih ponudili trgu za zadovoljitev povpraševanja po količini (zahteve po večjih količinah določenega izdelka).

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 5. Nato analizirajte vsakega od teh izdelkov in ugotovite, kako

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 5. Nato analizirajte vsakega od teh izdelkov in ugotovite, kako bi lahko naredili prehod k povpraševanju po kakovosti (zahteve po drugačnih ali boljših izdelkov) 6. Katere panoge v Sloveniji, doživljajo strukturno nezaposelnost (odpuščanje zaradi uvajanja nove tehnologije)? Kako bi se lahko odpuščeni vključili na katerem od vaših izbranih področij wellnessa?

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 7. Glede na vaše odgovore na ta vprašanja, razmislite o

WELLNESS TURIZEM- 3. VAJA 7. Glede na vaše odgovore na ta vprašanja, razmislite o opustitvi ali zamenjavi katere koli od izbranih poslovnih priložnosti v wellnessu.