Velk lkov revoluce Pprava redukce st zdravotnickch zazen

  • Slides: 31
Download presentation
Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Konference ČLK, Clarion – Praha, 2. 11. 2012

Reforma – dnes již slovo bez obsahu �Co je skutečným cílem prováděných a chystaných

Reforma – dnes již slovo bez obsahu �Co je skutečným cílem prováděných a chystaných změn? A. Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje B. Ušetřit peníze na občanech (pacientech i zdravotnících) a zajistit zisk pro silné finanční skupiny napojené na politiky �Každý si dokáže na základě dostupných informací a svých vlastních zkušeností odpovědět sám. �Otázka: Jak se díky reformě zlepšila zdravotní péče o naše pacienty ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2

Dopady reformy na zdravotní péči �Pokles kvality zdravotní péče �pojišťovny začínají hradit pouze nejlevnější

Dopady reformy na zdravotní péči �Pokles kvality zdravotní péče �pojišťovny začínají hradit pouze nejlevnější varianty materiálů a léků �Pokles dostupnosti zdravotní péče �nařízení vlády č. 307/2012 Sb. �Pokles bezpečnosti zdravotní péče �vyhláška č. 99/2012 Sb. o minimálním personálním zabezpečení ZS �Zákon o ZS zredukoval vztah lékaře a pacienta na pouhý obchodní vztah prodávajícího a nakupujícího službu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 3

Omezování solidarity �Zdravých s nemocnými �Regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné,

Omezování solidarity �Zdravých s nemocnými �Regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné, největší tíhu nesou senioři �Ochranné limity jsou děravý cedník �Neschopenka je luxus �Bohatých s chudými �Přetrvává nespravedlnost v platbách pojistného (stropy, zvýhodnění OSVČ) �V případě zavedení dvousložkového pojistného by jeho část platili lidé ve stejné výši bez ohledu na své příjmy �Občané mají oprávněný pocit, že platí stále více a přitom za své peníze dostávají stále méně ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 4

Mz: všechnu moc pojišťovnám �Občan jako rukojmí své pojišťovny �Pojišťovnu lze změnit pouze 1

Mz: všechnu moc pojišťovnám �Občan jako rukojmí své pojišťovny �Pojišťovnu lze změnit pouze 1 x ročně a nutno to hlásit ½ roku dopředu �Nerovnoprávné postavení ZZ vůči pojišťovnám �Různá ekonomická síla �Nejistota smluvních vztahů �Regulace (omezování nároků pacienta prostřednictvím ZZ) �Snahy o řízenou péči – omezování autonomie lékařů �Neférová hospodářská soutěž �Druhá největší Zpoj je propojená s řetězcem ZZ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 5

Otázky spojené s posilováním moci pojišťoven �Komu vlastně patří zdravotní pojišťovny ? �Komu se

Otázky spojené s posilováním moci pojišťoven �Komu vlastně patří zdravotní pojišťovny ? �Komu se zodpovídají zdravotní pojišťovny ? �Jakým právem mají zdravotní pojišťovny rozhodovat o síti zdravotnických zařízení ? �Jakým právem omezují pojišťovny pacienty ve svobodné volbě zdravotnického zařízení ? �Mohou pojišťovny podepisovat se ZZ nové smlouvy, aniž by proběhlo výběrové řízení ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 6

Velká lůžková revoluce �Plán na zrušení 10 000 nemocničních lůžek nemá žádné věcné opodstatnění

Velká lůžková revoluce �Plán na zrušení 10 000 nemocničních lůžek nemá žádné věcné opodstatnění – „zjevení čísla 10 000“ �Pojišťovny nejprve odmítly všem nemocnicím prolongaci smluv po 31. 12. 2012 �Memorandum Mz a ZPoj o restrukturalizaci sítě lůžkových ZZ z 31. 10. 2011 a druhé pak z 20. 6. 2012 �Kartelová dohoda ? �Tajná jednání o veřejných penězích � Proč se Mz a ZPoj snaží dělat z občanů (pacientů) blbce? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 7

Sliby - chyby �Až dosud postupovaly všechny zdravotní pojišťovny při vyjednávání s nemocnicemi ve

Sliby - chyby �Až dosud postupovaly všechny zdravotní pojišťovny při vyjednávání s nemocnicemi ve shodě a hodlají v tom pokračovat. Smlouvy vypověděly všem nemocnicím ke konci loňského roku, výpovědi vyprší na konci letošního roku. Nové smlouvy mají být od ledna 2013. �Do 30. června zveřejní zdravotní pojišťovny seznamy nemocnic, se kterými se už dohodly na dalším řešení smluvních vztahů. �ČTK to 7. 6. 2012 sdělil prezident Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Jaromír Gajdáček. �Dva měsíce před koncem roku nemají nemocnice smlouvy �Pojišťovny se snaží nemocnice tlačit ke zdi nabízením pouhých krátkodobých kontraktů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 8

Struktura lůžkového fondu ČR Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 9

Struktura lůžkového fondu ČR Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 9

Kdo je zřizovatelem nemocnic? Poznámka: Krajské nemocnice transformované na a. s. formálně již nejsou

Kdo je zřizovatelem nemocnic? Poznámka: Krajské nemocnice transformované na a. s. formálně již nejsou zřizované kraji. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 10

Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 11

Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 11

Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 12

Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 12

Vývoj počtu lůžek Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 13

Vývoj počtu lůžek Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 13

Vývoj počtu lůžek Celkem Nemocnice OLÚ Lázně Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident

Vývoj počtu lůžek Celkem Nemocnice OLÚ Lázně Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 14

Počet lůžek trvale klesá MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 15

Počet lůžek trvale klesá MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 15

Lůžkový fond nemocnic Nemocnice akutní péče Nemocnice následné péče Nemocnice cekem počet lůžka 30.

Lůžkový fond nemocnic Nemocnice akutní péče Nemocnice následné péče Nemocnice cekem počet lůžka 30. 6. 2012 156 56 502 31 2 550 187 59 052 31. 12. 2011 158 57 759 31 2 580 189 60 336 31. 12. 2010 159 59 702 30 2 517 189 62 219 31. 12. 2009 163 60 634 28 2 358 191 62 992 31. 12. 2008 164 60 915 28 2 348 192 63 263 31. 12. 2007 165 61 338 27 2 324 192 63 662 31. 12. 2006 164 61 766 27 2 408 191 64 174 31. 12. 2005 169 62 655 26 2 367 195 65 022 202 66 818 31. 12. 2001 Zdroj: ÚZIS Klesá počet nemocnic a snižuje se množství jejich lůžek. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 16

Výdaje Zpoj na ústavní péči Nemocniční lůžka Výdaje Zpoj na ústavní péči (včetně OLÚ)

Výdaje Zpoj na ústavní péči Nemocniční lůžka Výdaje Zpoj na ústavní péči (včetně OLÚ) Podíl výdajů na ústavní péči na celkových výdajích ZPoj 2011 60 336 112, 73 mld. Kč 51, 7 % 2010 62 219 111, 24 mld. Kč 51, 8 % 2009 62 992 107, 70 mld. Kč 50, 9 % 2008 63 263 98, 11 mld. Kč 51, 6 % 2007 63 662 92, 20 mld. Kč 51, 0 % 2006 64 174 83, 55 mld. Kč 50, 1 % 2005 65 022 76, 92 mld. Kč 47, 0 % Zdroj: ÚZIS Počet nemocničních lůžek soustavně klesá (za 6 let o 4 700), ale výdaje Zpoj na ústavní péči rostou přesto rychleji než jejich průměrné výdaje. Rušení lůžek úspory nepřináší ! Nemocnice nedostávají peníze za lůžka, ale za výkony. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 17

Nemocniční lůžka – aktuální stav Za 1. pololetí 2012 se snížil počet nemocničních lůžek

Nemocniční lůžka – aktuální stav Za 1. pololetí 2012 se snížil počet nemocničních lůžek o 1 284. Snížil se i počet lůžek následné péče a to o 42. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 18

Lůžková péče v Rakousku a v ČR ČR Velikost Nemocnic Lůžek Rakousko % Nemocnic

Lůžková péče v Rakousku a v ČR ČR Velikost Nemocnic Lůžek Rakousko % Nemocnic Lůžek % - 200 95 9 683 16 % 167 30 128 62 % 200 - 500 61 20 459 32 % 75 15 879 27 % 500 - 1000 23 15 427 24 % 22 11 205 8% 1000 + 12 17 423 28 % 8 10 525 3% 62 292 100 % 272 67 737 100 % Celkem 191 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 19

Náklady nemocnic Hotelové Medicínské Celkem Regionální 1 230 Kč 2 805 Kč 4 035

Náklady nemocnic Hotelové Medicínské Celkem Regionální 1 230 Kč 2 805 Kč 4 035 Kč Fakultní 2 120 Kč 4 885 Kč 7 005 Kč Náklady na 1 ošetřovací den v roce 2006 Nespravedlivé úhradové systémy zvýhodňující velké nemocnice. DRG vychází z těchto pokřivených paušálů. Individuální úhrady = prokorupční prostředí MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 20

Občane, plať a neptej se �Jak je možné, že pojišťovny vybírají pojistné podle stejných

Občane, plať a neptej se �Jak je možné, že pojišťovny vybírají pojistné podle stejných pravidel, ale za péči o své klienty platí různě? �Jak je možné, že se platby pojišťoven jednotlivým nemocnicím za stejné výkony a dg. tolik liší? �Proč platí VZP za lůžkovou péči více než zaměstnanecké pojišťovny? �Kolik platí nemocnicím zaměstnanecké pojišťovny? �Jak je možné, že tato čísla nejsou veřejně dostupná? �Změnám v síti nemocnic musí předcházet zjednání spravedlnosti v úhradách. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 21

Rozdílné základní sazby DRG (VZP) Otázka: Čím se uvedené nemocnice liší ? Fakultní nemocnice

Rozdílné základní sazby DRG (VZP) Otázka: Čím se uvedené nemocnice liší ? Fakultní nemocnice Ostatní nemocnice FN Motol 39 949 Hořovice 41 956 VFN 38 775 Český Těšín 38 266 Třinec – Podlesí 37 373 --- FN Bulovka 32 983 --- FN Brno 32 604 Jičín 26 977 Domažlice 25 325 Žatec 22 684 Základní sazba 2012 je tvořena ze 75% individuální sazbou roku 2010 (odpovídala paušálu z roku 2010) zvýšenou o 7% a z 25% všem nemocnicím společnou sazbou 29 500 Kč. Kolik platí ostatní Zpoj. ? ? ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 22

Náklady na 1 pojištěnce v roce 2009 Počet pojištěnců VZP Vo. ZP CPZP OZP

Náklady na 1 pojištěnce v roce 2009 Počet pojištěnců VZP Vo. ZP CPZP OZP Škoda ZPMV RBP ZPMA Média Celkem 111 205 207 209 211 213 217 228 6 320 753 569 696 727 599 679 041 133 214 1 113 019 413 848 398 362 20 352 10 375 884 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Náklady na 1 pojištěnce (Kč/rok) 22 163 19 262 16 329 18 143 19 711 17 707 16 064 16 024 10 507 20 320 23

Proč platí zaměstnanecké pojišťovny méně než VZP ? �Výdaje na zdravotní péči za jednoho

Proč platí zaměstnanecké pojišťovny méně než VZP ? �Výdaje na zdravotní péči za jednoho pojištěnce v roce 2011 �Všechny ZPoj celkem: 20 872, - Kč �VZP: 22 412, - Kč �Zaměstnanecké pojišťovny platí méně zejména nemocnicím �VZP utrácí 54% svých výdajů za ústavní péči �Oborová ZP, ZPMV, M-A, Revírní – utrácí za ústavní péči jen 46% svých výdajů za zdravotní péči (všechny Zpoj v průměru 51, 7 % což je dáno tím, že VZP má 60% pojištěnců) � PL a AS slouží patrně jako nástroj k získávání pojištěnců MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 24

Restrukturalizace lůžkového fondu �Předcházet musí analýza potřebnosti – nemocnice jsou pro pacienty, ne naopak

Restrukturalizace lůžkového fondu �Předcházet musí analýza potřebnosti – nemocnice jsou pro pacienty, ne naopak � Různá regionální dostupnost péče � Restrukturalizace nemůže přinést významné úspory � Plán „zrušit 10 000 lůžek“ je nesmysl �ČR nemá nadbytek lůžek, ale jejich špatnou strukturu �Řádné personální vybavení jako předpoklad kvalitní péče � Nemocnice 21. století x vyhláška č. 99/2012 Sb. �Pozitivní motivace pro transformaci lůžek – změny úhrady � DRG – sjednocení sazeb � Zvýšení úhrady za následnou péči �Zdravotnictví nemůže suplovat insuficientní sociální služby �Redukce akutních lůžek vyvolá potřebu posílení ambulantní specializované péče. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 25

Co na to občané ? 80 % občanů s redukcí nemocniční péče nesouhlasí. Zdroj:

Co na to občané ? 80 % občanů s redukcí nemocniční péče nesouhlasí. Zdroj: Inres Sones MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 26

Shrnutí � ČR nemá nadbytek lůžek, ale špatnou strukturu � Nedostatek následné péče, mnoho

Shrnutí � ČR nemá nadbytek lůžek, ale špatnou strukturu � Nedostatek následné péče, mnoho lůžek ve FN � Redukce počtu lůžek neznamená finanční úsporu � Pokud cílem není části pacientů zabránit v čerpání péče � Nemocnice nedostávají platby za lůžka � Útlum malých nemocnic znamená přesun pacientů do velkých nemocnic � Dojde ke zvýšení výdajů Zpoj � Pacient zdravotnictví platí a má právo být tím, kdo rozhoduje o budoucnosti ZZ � Pacient má smlouvu se Zpoj a ta je povinna uhradit péči ve ZZ, které si zvolí � Za stejnou péči (výkony, dg. ) musí všechny Zpoj platit všem ZZ stejně � Zveřejnění smluv Zpoj se ZZ včetně úhradových dodatků � Krátkodobé kontrakty by ZZ neměla podepisovat �Přístup Zpoj a Mz k nemocnicím je předobrazem toho, co se za rok bude dít se soukromými lékaři ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 27

A je to venku, už je po volbách � 29. 10. 2012 Společná TK

A je to venku, už je po volbách � 29. 10. 2012 Společná TK zástupců VZP + SZP + Mz Výsledek tajných jednání o veřejných penězích �Restrukturalizace akutního lůžkového fondu s postupným zrušením cca 6 tisíc lůžek �Zrušení 12 ze 152 nemocnic akutní péče �Nejistý osud dalších 18 nemocnic, kterým bude nabídnuta pouze střednědobá smlouva � 101 nemocnic musí omezit péči �Pouze 21 nemocnice zůstane ušetřeno � „I když představitelé některých asociací a sdružení účelově sdělují občanům, že nebudou mít zajištěnu nemocniční péči, management většiny českých nemocnic vedl se SZP a VZP korektní jednání o optimalizaci sítě lůžkových zdravotnických zařízení, za což jim děkujeme. “ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 28

Nemocnice určené k likvidaci Hustopeče Tišnov Tanvald Sv. Jiří Plzeň Gyn. Centrum Praha ISCARE

Nemocnice určené k likvidaci Hustopeče Tišnov Tanvald Sv. Jiří Plzeň Gyn. Centrum Praha ISCARE Praha Kardiologie Bulovka Sedlčany P-P poliklinika Kladno Brandýs nad Labem Roudnice nad Labem Duchcov MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 29

Nemocnice ohrožené Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Břeclav Kyjov Znojmo Vězeňská nem. Brno

Nemocnice ohrožené Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Břeclav Kyjov Znojmo Vězeňská nem. Brno Vojenská nem. Brno Žacléř Turnov Rokycany Na Františku Praha Psychiatrické centrum Praha VÚCHR Praha ÚHKT Praha Městec Králové Nymburk Říčany Rožnov pod Radhoštěm Odry MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 30

Velká lůžková revoluce Proč ? ? ? Kdo vlastně řídí naše zdravotnictví ? MUDr.

Velká lůžková revoluce Proč ? ? ? Kdo vlastně řídí naše zdravotnictví ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 31