Trinn 5 gi rammer som sttte for elevenes

  • Slides: 13
Download presentation
Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

Vi arbeider med prinsipp 4 q q q Les Å gi rammer som støtte

Vi arbeider med prinsipp 4 q q q Les Å gi rammer som støtte for elevenes skriving Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di/partneren din

Rammer for skriving q q q I løpet av skoleårene møter elevene stadig større

Rammer for skriving q q q I løpet av skoleårene møter elevene stadig større faglige krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisitt skriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag. Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerlig prosess. Å motivere for skriving handler om å målrette skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger. Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å støtte elevenes skriveutvikling.

Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas q q Skriverammer, startsetninger og

Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas q q Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i skrivinga. Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen.

Skriverammer som stillas

Skriverammer som stillas

Skriverammer

Skriverammer

Skriveramme for tematiske avsnitt Skriveramme fortelling

Skriveramme for tematiske avsnitt Skriveramme fortelling

Hvorfor bruke skriverammer? q q q Rammene gjør det lettere å komme i gang

Hvorfor bruke skriverammer? q q q Rammene gjør det lettere å komme i gang med skrivinga Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten) Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng i tekst på.

Når kan vi bruke skriverammer? q q q Skriverammer er et nyttig verktøy for

Når kan vi bruke skriverammer? q q q Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever med å se for seg hele teksten Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i planleggingsfasen Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og elevene bør veiledes i bruken av dem Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger

Modellering som stillas q q q Modellering vil i skriveundervisning si at læreren modellerer

Modellering som stillas q q q Modellering vil i skriveundervisning si at læreren modellerer skriving for elevene sine Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å skrive handler om å foreta en rekke valg Film: Modellering (mellomtrinn) Film: Modellering (småtrinn)

Modelltekster som stillas q q q En modelltekst er en tekst man bruker som

Modelltekster som stillas q q q En modelltekst er en tekst man bruker som utgangspunkt for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene. Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving. Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de er relevante å strekke seg etter Mangler man gode modelltekster, kan læreren konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål

Skjønnlitteratur som modelltekst Undervisningsopplegget beskriver hvordan boka Den gretne marihøna av Eric Carle kan

Skjønnlitteratur som modelltekst Undervisningsopplegget beskriver hvordan boka Den gretne marihøna av Eric Carle kan brukes som inspirasjon for elevenes skriving. I dette undervisningsopplegget blir boka Den lille larven aldrimett av Eric Carle brukt som modelltekst. Opplegget er gjennomført på 3. trinn, men kan fint tilpasses til andre trinn. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i boka «Hva Sier Reven? » av Ylvis.

Oppgave til refleksjonssamling Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til

Oppgave til refleksjonssamling Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 3.