Toplumla sosyal hizmet amalar Prof Dr Glsm AMUR

  • Slides: 9
Download presentation
Toplumla sosyal hizmet amaçları Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Toplumla sosyal hizmet amaçları Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

 • Toplumla çalışmanın ana referansı sosyal adalettir ve sosyal adalet, toplumda gerçekleştirilmesi arzu

• Toplumla çalışmanın ana referansı sosyal adalettir ve sosyal adalet, toplumda gerçekleştirilmesi arzu edilen değişimin belirleyici ilkesidir. • Sosyal adalet zaten bir sosyal devlet olmanın gereğidir ancak toplumla çalışmanın ana referansı olarak sosyal adalet, toplumda genel olarak adalet duygusunun, toplumsal vicdanın ve dayanışma ahlakının inşa edilmesine hizmet edecektir

 • Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi, • Savunuculuk yapılması, • Beşeri, sosyal ve iktisadi

• Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi, • Savunuculuk yapılması, • Beşeri, sosyal ve iktisadi ve kalkınmanın sağlanması, • Yeni hizmet ve programların planlanması, • Hizmetlerin bütünleştirilmesi ve • Sosyal aksiyon ile sosyal adaletin gerçekleştirilmesidir.

 • Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi için beşeri, sosyal ve iktisadi kalkınmanın sağlanması gerekir.

• Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi için beşeri, sosyal ve iktisadi kalkınmanın sağlanması gerekir. Tüm bunlar için ise sosyal adalet ilkesi doğrultusunda sosyal aksiyon ve savunuculuğa ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için toplumla çalışmanın kimi hedefleri bulunmaktadır (Weil ve Gamble, 1995, akt.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için toplumla çalışmanın kimi hedefleri bulunmaktadır (Weil ve Gamble, 1995, akt. Duyan, 2012): • Bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini geliştirmek, • Toplumdaki kaynakları daha erişilebilir kılmak, • Toplum katılımını daha fazla mümkün kılmak üzere sosyal planlama yapmak, • Farklı grupların sosyal ve iktisadi katılımını kolaylaştırmak ve • Toplumdaki sorunların çözümü için koalisyonlar oluşturarak savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak.

 • Toplumla sosyal hizmet toplumda olumlu yönde bir değişim oluşturmayı amaçlar. Bu değişimi

• Toplumla sosyal hizmet toplumda olumlu yönde bir değişim oluşturmayı amaçlar. Bu değişimi başarmak üzere şimdiye değin farklı toplumla çalışma modelleri ortaya konmuştur. Weil ve Gamble’a göre (1995, akt. Duyan, 2012), bu modeller:

 • Mahalle ve toplum örgütlenmesi • Fonksiyonel toplulukların oluşturulması • Sosyal ve iktisadi

• Mahalle ve toplum örgütlenmesi • Fonksiyonel toplulukların oluşturulması • Sosyal ve iktisadi kalkınma • Sosyal planlama • Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği • Koalisyon • Sosyal aksiyon • Toplumsal hareketler

Toplumla sosyal hizmet uygulamasının çeşitli hedefleri bulunmaktadır: • Bunlardan ilki bireylerin ve grupların örgütlenme

Toplumla sosyal hizmet uygulamasının çeşitli hedefleri bulunmaktadır: • Bunlardan ilki bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini ve yeteneklerini geliştirmektir. Ayrıca, toplum kaynaklarını daha ulaşılabilir kılmak ve topluma daha fazla katılabilmeleri için sosyal planlama yapmak, toplum gruplarıyla sosyal ve ekonomik katılımı bağlantılandırmak, toplum sorunlarının çözümü için kapsamlı eşyönetimlerin (koalisyon) oluşturulması için savunuculuk yapmak, sosyal adaletin sağlanması için sosyal planlama süreçlerini gerçekleştirmek toplumla sosyal hizmet uygulamasının diğer amaçları arasında yer almaktadır (Weil ve Gamble 1995, akt. Duyan, Veli Sosyal Hizmetin Temelleri)).

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR