SZTE JK Munkajogi s Szocilis Jogi Tehetsgnap 2012

  • Slides: 10
Download presentation
SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap 2012. június 29. A rendezvény az Emberi

SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap 2012. június 29. A rendezvény az Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-TDK-11 -B-0014 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

2 AD AT DA TA Az adatvédelem szociális jogi és munkajogi aspektusai S a

2 AD AT DA TA Az adatvédelem szociális jogi és munkajogi aspektusai S a p e r e a u d e! Lajkó Dóra adjunktus SZTE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék AD AT DA TA S a p e r e a ud e!

3 Előadásom felépítése • két részből áll ▫ személyes működésről gondolatok ▫ adatvédelem szociális

3 Előadásom felépítése • két részből áll ▫ személyes működésről gondolatok ▫ adatvédelem szociális jogi és munkajogi bevezető gondolatok a Kutatócsoporti

4 Kutatócsoporti működésről • a kutatócsoporti munka legelején tartunk • a szakmai együttgondolkodás megteremtődése

4 Kutatócsoporti működésről • a kutatócsoporti munka legelején tartunk • a szakmai együttgondolkodás megteremtődése feltételeinek

5 Általánosságban az adatvédelemről ▫ Adat fogalma „A hír vagy az információ értelmezhető, lejegyezhető

5 Általánosságban az adatvédelemről ▫ Adat fogalma „A hír vagy az információ értelmezhető, lejegyezhető formája. Valakinek vagy valaminek a megismeréséhez hozzásegítő tény-részlet. Tárgyra, fogalomra, állapotra vagy egyéb tényezőkre vonatkozó, ezeket leíró jelzők (számok, szavak) megjelenési formája. ” ▫ Adatvédelem fogalma Az adatvédelem olyan alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és műveletek összessége, amelyek az egyénre vonatkozó ismeretek feletti ellenőrzés lehetőségét biztosítják az egyén számára, olyan módon, hogy a személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását korlátozzák és ezáltal az egyént védik. – Székely Iván -

6 Általánosságban az adatvédelemről Fizikai önrendelkezési jog Információs önrendelkezési jog Egyénekre vonatkozó ismeretek feletti

6 Általánosságban az adatvédelemről Fizikai önrendelkezési jog Információs önrendelkezési jog Egyénekre vonatkozó ismeretek feletti Önkifejezés joga Eltitkolás joga Külvilágra vonatkozó ismeretek feletti Tájékozottság joga Elzárkózás joga

7 Szociális jogi vonatkozások • kérdések szerteágazóak • általánosságban kiemelést érdemel a jogág-specifikus függőségi

7 Szociális jogi vonatkozások • kérdések szerteágazóak • általánosságban kiemelést érdemel a jogág-specifikus függőségi helyzet és munkajogi

8 Zárszó • előadások témakörei • prezentációk közös jogszabálya ▫ Magyarország Alaptörvénye ▫ az

8 Zárszó • előadások témakörei • prezentációk közös jogszabálya ▫ Magyarország Alaptörvénye ▫ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény • téma specifikus jogszabályok ▫ a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, illetve 2012. évi I. törvény ▫ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény ▫ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

9 Köszönöm a figyelmet!

9 Köszönöm a figyelmet!

10 Források • F. HATÓ KATALIN: Adatbiztonság, adatvédelem. SZÁMALK Kiadó, Budapest, 2001. • RÁDI

10 Források • F. HATÓ KATALIN: Adatbiztonság, adatvédelem. SZÁMALK Kiadó, Budapest, 2001. • RÁDI ANTÓNIA: „Nem tisztem piros és fekete pontokat osztogatni” Válaszol Majtényi László adatvédelmi biztos. HVG Interjú. HVG 2000/24 (június 17. ) • SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL: Kísérlet a privacy fogalmának meghatározására a magyar jogrendszer fogalmaival. http: //www. szabomat. hu/tanulmany/privacydefinicio. pdf (Letöltési dátum: 2012. május 10. ) • SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL: „Erős jogvédő szemlélettel, de a törvényi felhatalmazás keretén belül kell dolgoznunk. ” Interjú Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal. Fundamentum, 2004. , 4. szám, 37 -43. o. • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény