Szegnysg enyhts Miskolcon A szegnysg minden mestersgre megtant

  • Slides: 13
Download presentation
Szegénység enyhítés Miskolcon A szegénység minden mesterségre megtanít.

Szegénység enyhítés Miskolcon A szegénység minden mesterségre megtanít.

A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. A szegény anyagi és nem

A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. A szegény anyagi és nem anyagi helyzet jelzője is lehet. Vonatkozhat egy emberre és emberek csoportjára is. Az, hogy kit és milyen esetben és miért tartunk szegénynek, minden esetben viszonylagos. A szegénység nem egyértelműen beazonosítható, időről időre, helyről helyre változó.

Segítő könnyítés formái: - családsegítés - adósságkezelés lakásfenntartási támogatás - adományok A családsegítő szolgáltatás

Segítő könnyítés formái: - családsegítés - adósságkezelés lakásfenntartási támogatás - adományok A családsegítő szolgáltatás célja: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az adósságkezelési szolgáltatás összetett támogatási forma. Egyrészt pénzbeli támogatásból áll, a törvény ezen felül

Az adósságkezelési szolgáltatás összetett támogatási forma. Egyrészt pénzbeli támogatásból áll, a törvény ezen felül viszont előírja az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét is. Ennek a szoros együttműködésnek többek között a célja az, hogy megelőzzük a kliens újbóli eladósodását. Adósságcsökkentési támogatás: Az önkormányzat az ügyfél összes adósságának a 75%-át, illetve bizonyos feltételek együttállása esetén a 90%-át átvállalja és a maradék 25%-ot, illetve 10%-ot önrészként az ügyfélnek kell kifizetnie, amit törleszthet egy összegben vagy részletekben. Az önrészt maximum 18 hónap alatt ki kell egyenlíteni.

Adósságkezelő Irodánk feladata, hogy a Miskolci Családsegítő Központ területéhez tartozó, közüzemi hátralékkal rendelkező ügyfelek

Adósságkezelő Irodánk feladata, hogy a Miskolci Családsegítő Központ területéhez tartozó, közüzemi hátralékkal rendelkező ügyfelek számára adósságuk rendezéséhez segítséget nyújtson. Adósságkezelési tanácsadóink előzetes időpont -egyeztetés után fogadják a hozzájuk fordulókat. Tájékoztatjuk az igénybe vehető támogatásokról, lehetőségekről, ezután pedig vagy részletfizetési megállapodás megkötésében (AVE Kft. , ÉMÁSZ Rt. , MIK Zrt. , MIVÍZ Kft. , MIHŐ Kft. , TIGÁZ Zrt. ), vagy az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételében működünk közre.

Lakásfenntartási támogatás: Az adósságcsökkentési támogatáshoz társul lakásfenntartási támogatás is, ennek az időtartama legalább 12

Lakásfenntartási támogatás: Az adósságcsökkentési támogatáshoz társul lakásfenntartási támogatás is, ennek az időtartama legalább 12 hónap (ha az önrész-fizetési kötelezettség egy évnél tovább tart, a lakásfenntartási támogatás is meghosszabbodik).

Nyári ebédosztás Miskolcon 400 gyerek kap ingyen ebédet. Ebből az összegből júniustól augusztus végéig

Nyári ebédosztás Miskolcon 400 gyerek kap ingyen ebédet. Ebből az összegből júniustól augusztus végéig kétfogásos ebédet kapnak azok a gyerekek is, akiknek családjában egyébként nem kerülne rendszeresen meleg étel az asztalra.

Krumpli osztás A Magyar Katolikus Karitász jóvoltából krumplit kaptak a rászorultak, amelyet a Miskolci

Krumpli osztás A Magyar Katolikus Karitász jóvoltából krumplit kaptak a rászorultak, amelyet a Miskolci Városgazda Kft. telephelyén osztottak szét. A város az elosztás helyszínére történő szállításban segített. A tervek szerint a karitász néhány hónapon belül külön irodát állít fel a rászorulók megsegítésére.

Tűzifa Rászoruló családokhoz kerül mostantól a miskolci önkormányzat tulajdonában lévő területekről ellopott és lefoglalt

Tűzifa Rászoruló családokhoz kerül mostantól a miskolci önkormányzat tulajdonában lévő területekről ellopott és lefoglalt fa. Az önkormányzat így segíti azokat a krízisben lévő gyermekes családokat, akiknek nem telik tüzelőre. Az ingyen tűzifa a Családsegítő Szolgálaton keresztül jut majd el a rászorulókhoz.

EU-élelmiszersegély Miskolcon 800 élelmiszer csomagot osztottak szét miskolci rászorulók között az Európai Unió élelmiszersegély

EU-élelmiszersegély Miskolcon 800 élelmiszer csomagot osztottak szét miskolci rászorulók között az Európai Unió élelmiszersegély programja részeként. Uniós támogatással az Ökumenikus Segélyszervezet idén összesen 2500 tonna tartós élelmiszert oszt országszerte. Miskolcon a Családsegítő Központ segítségével jutnak el a csomagok a rászorulókhoz.

Élelmiszercsomagot osztottak Lisztet, tésztát, alapvető élelmiszerekből álló csomagot osztottak ma Miskolcon. A segélyakciót a

Élelmiszercsomagot osztottak Lisztet, tésztát, alapvető élelmiszerekből álló csomagot osztottak ma Miskolcon. A segélyakciót a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatja és koordinálja. Az országos programban mintegy 2500 tonna élelmiszert juttatnak el a rászorulókhoz.

“Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert a hátsó kertben keresgélik

“Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket. ” (Walter Chrysler)

Koldus szava Hajlék nélkül, szabad ég alatt, Koldus szíve majd megszakad. Kit kivetett az

Koldus szava Hajlék nélkül, szabad ég alatt, Koldus szíve majd megszakad. Kit kivetett az élet magából, S lemondatott minden barátról. Könnyek úsznak szemei tükrében, Mikor egy képet tart koszos kezében. A családról, ez az utolsó emlék, Megbánta már elveszett tettét. Egy dolog lett örökre a társa, Az érzés, a boldogságra vágyva. Megviselt szívvel, egyedül, A bánatban végleg elmerül. Csak a csendben hallatszik, Mikor mindenki alszik. A koldus könyörgő szava, Hogy hadd menjen haza. De már nem térhet vissza, Oda, ahol minden oly tiszta. Mert lelkét bekoszolta az élet, S már feledheti örökre a szépet. Reménytelen élet a sorsa, Bár e versem ne erről szólna. Néma marad a koldus szava, Nem tér már többé soha haza! Sánta J. Ede