sszetett tevkenysg egszsggyi intzmnyek knyvvizsglatnak sajtossgai az AUDIT

  • Slides: 14
Download presentation
Összetett tevékenységű, egészségügyi intézmények könyvvizsgálatának sajátosságai az AUDIT SERVICE Kft. tapasztalatai alapján Összeállította: dr.

Összetett tevékenységű, egészségügyi intézmények könyvvizsgálatának sajátosságai az AUDIT SERVICE Kft. tapasztalatai alapján Összeállította: dr. Serényi Iván

1. Kliens háttér l Országos/ regionális hatáskörű jogosítvánnyal rendelkező intézetek (költségvetési) l Országos/ regionális

1. Kliens háttér l Országos/ regionális hatáskörű jogosítvánnyal rendelkező intézetek (költségvetési) l Országos/ regionális szakmaspecifikus hatáskörű járó- és fekvő betegellátó kórházak (költségvetési) l Nonprofit területi/ egyházi egészségügyi szolgáltató központok (vállalkozási) l Egészségügyi vállalkozások (gyógyszertárak, házi- és fogorvosok, diagnosztikai cégek) 2. Kliensszám jelenleg l költségvetési: 21 db l vállalkozási: 23 db

3. Az Audit Service Kft. munkaszervezési alapjai: à választott tisztégből adódó feladatok à folyamatos

3. Az Audit Service Kft. munkaszervezési alapjai: à választott tisztégből adódó feladatok à folyamatos könyvvizsgálat à közbenső beszámolók auditálása à éves audit à kiegészítő audit jelentések à kiegészítő adó-, gazdasági-, vezetési tanácsadás

4. Az Audit Service Kft. módszertani alapjai: à irodai standardok web-lapon (www. auditservice. hu)

4. Az Audit Service Kft. módszertani alapjai: à irodai standardok web-lapon (www. auditservice. hu) à nyitó-, évközi-, várható eredmény-, leltárellenőrzési-, átvilágítási, pályázati kiegészítő audit munkaprogram à zárlati dosszié és CD lemez, feltöltött bázisadat állomány (Magyar Szakértői Holding software) à audit algoritmus modell: Ø Ø Ø Ø Ø üzleti környezet vizsgálata szabályozási környezet vizsgálata jog/kötelezettségvállalás elemzése bizonylatellenőrzés könyvelésellenőrzés adózás ellenőrzés zárlat/leltár vizsgálata beszámoló vizsgálata minősítés, értékelés

5. Az üzleti környezet vizsgálatának sajátosságai: à az ellátási körzet specifikumai, kapcsolatai (EÜ Minisztérium,

5. Az üzleti környezet vizsgálatának sajátosságai: à az ellátási körzet specifikumai, kapcsolatai (EÜ Minisztérium, önkormányzati háttér) à a szakmai profilok köre, finanszírozási-ellátási befogadottsága, biztosításának erőforrás-modelljei (ÁNTSZ, OEP) à a szakmai profilok folyamatainak kapcsolatai a járó-, fekvő betegellátás, kiegészítő szolgáltatások terén, mint piaci igényvizsgálat (minőségbiztosítás, szakmai előírásrendszerek) à az erőforrás-ellátottság összefüggései sajáterős-, alvállalkozói-, kiszervezett kapcsolati hátterekben (ingatlanháttér, eszközellátottság, anyagellátás, szakemberellátás, informatika) à elő- és utókalkulációs rendszerekből levont tapasztalatok a fedezeti hátterek meglétére, alakulására, társüzemi elszámolási rendjére (szakfeladatok, önköltségi helyek, szervezetrendszer) à teljesítmények megfigyelése, értékelése (kapacitáskorlátok, finanszírozási korlátok, betegszám és esetszám vizsgálatok)

5. Az üzleti környezet vizsgálatának sajátosságai folyt. : à A működtetés szervezésének sajátos kiegészítő

5. Az üzleti környezet vizsgálatának sajátosságai folyt. : à A működtetés szervezésének sajátos kiegészítő funkcióvizsgálata § általános egészségügyi kérdések: Ø laborszervezés? Ø röntgen, URH, diagnosztikák? Ø gyógyszerellátás? § általános üzemviteli kérdések: Ø textília? Ø hulladékkezelés? Ø étkeztetés? § általános szervezési kérdések: Ø gondnokság? Ø biztonsági feladatok? Ø energiaellátottság?

6. A szabályozások vizsgálatának sajátosságai: à SZMSZ aktualitása à ügyviteli szabályozások ismerete, betartása à

6. A szabályozások vizsgálatának sajátosságai: à SZMSZ aktualitása à ügyviteli szabályozások ismerete, betartása à szakmai/gazdasági kapcsolatok megléte à gazdálkodási előírások megfelelősége, gyakorlattal azonossága à belső vezetés vezénylési mechanizmusának tapasztalatai à belső ellenőrzési rendszer működésének tapasztalatai à informatikai rendszer működésének tapasztalatai à költségvetési intézményeknél az előirányzat kezelés és módosítások értékelése à költségvetési intézményeknél a pénzforgalmi és üzemgazdasági szemléletű eltérések összehasonlítása

7. A jog/kötelezettségvállalás vizsgálatának sajátosságai: à tevékenységgyakorlási engedélyek megléte, megfelelősége à ellátási feladatok teljesítménymutatóinak

7. A jog/kötelezettségvállalás vizsgálatának sajátosságai: à tevékenységgyakorlási engedélyek megléte, megfelelősége à ellátási feladatok teljesítménymutatóinak teljesítése, értékelése à vállalkozási feladatok köre, teljesítésének értékelése à az erőforrás-biztosításának külső megállapodásai à kiegészítő szolgáltatások nyújtásának szerződéses hátterei (ellátásra, kapacitáskihasználásra, vállalkozásokra) à OEP finanszírozási megállapodás összevetése a gyakorlati megvalósítással, elszámolási differenciák értékelése à szerződéses díjtételek, közbeszerzések bonyolítása, a teljesítés elszámolás/igazolás mechanizmusának értékelése à költségvetési intézményeknél a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, elszámolás szabályosságának kiemelt vizsgálata

8. Kiemelt kérdések- és szempontok az audit munka tervezése- és végrehajtása során: 8. 1.

8. Kiemelt kérdések- és szempontok az audit munka tervezése- és végrehajtása során: 8. 1. Elvi alapok vitakérdései: à A „fordított ló” esete: a betegségmegelőzés, az egészségvédelem, a diagnosztizálás, a gyógyítás, a rehabilitáció szakmai elsőbbsége a gazdálkodási háttér felett biztosítható-e? à A „pontgyűjtő gazdálkodás” problémája: az elvégzett egészségügyi ellátás és az elszámolt esetek eltérései az alulfinanszírozottság miatt kiemelt kockázatot jelenthetnek? à Az ellátási körzeteken belül az alulfinanszírozottság ellenére miért nincs egységesített területalapú finanszírozási hozzájárulás a fenntartási körön kívül? à Mi a helyzet a nem külső finanszírozású betegellátással? à Az állami/önkormányzati kiegészítő finanszírozás a technikai eszközellátást képes-e biztosítani, az innen történő részleges működésfinanszírozásnak mi a hatása a tervezés biztonságára?

8. 2. Módszertani összefüggések, vitakérdései: à Az outsourcing típusú kiszervezett tevékenységek vizsgálatának sajátosságai az

8. 2. Módszertani összefüggések, vitakérdései: à Az outsourcing típusú kiszervezett tevékenységek vizsgálatának sajátosságai az egészségügyi auditok során (étkeztetés, mosatás, gondnokság, gyógyszertár)? à A magántulajdoni és vállalkozási szervezetekkel való üzleti kapcsolatok (bevétel/kiadás) jelentkezése, elszámolása, kiemelt megfigyelése az egészségügyi auditok során? à A vagyonvédelem- és elszámoltatás térítésmentes eszköz- és gyógyszerbeszerzés, eszközhasználat esetén hogyan biztosított és rendezett mechanizmusú? à Milyen csoportkönyvvizsgálói feladatok jelentkeznek hierarchikus szervezeti megoldásoknál (állami középirányító szervezeti audit vagy önkormányzati), az intézményekkel összevont audit munka során? à A mintavételes vizsgálati eljárások köre, mértéke, korlátai?

8. 2. Módszertani összefüggések, vitakérdései folyt. : à A zárlati dokumentációk és leltárak teljeskörűsége?

8. 2. Módszertani összefüggések, vitakérdései folyt. : à A zárlati dokumentációk és leltárak teljeskörűsége? à A költségvetési intézmények negyedéves beszámolási rendszerére érvényesek-e a közbenső beszámolók auditálására vonatkozó szabályok? à Mit jelent a vállalkozás folytatása elvének való megfelelés érvényesítése az audit minősítés során itt? à Mit jelent a fordulónap utáni események értékelésének kezelése az audit munka minősítése során itt? à Mit jelent a könyvön kívüli tételek figyelembevétele az audit munka minősítése során itt?

8. 3. A könyvvizsgálati munka végrehajtásának vitakérdései folyt. : à A nem saját tulajdonú

8. 3. A könyvvizsgálati munka végrehajtásának vitakérdései folyt. : à A nem saját tulajdonú vagyon nyilvántartása, megfigyelétárolási nyilatkozata? se, à A saját tulajdonú vagyon éves leltározása, piaci értékének meghatározásával kapcsolatos döntési szempontok? à A munkahelyi készletek állományba vétele, készletre vétele zárások alkalmával? à Kétes követelések értelmezése, értékvesztésének meghatározása, elszámolásának biztosítása? à Átmenő tételek köre, sajátossága, OEP elszámolások kezelése? à Céltartalék képzés szükségessége perek, műhiba perek esetén? à Adófolyószámla egyezőség szervezeti vizsgálatának szükségessége, KIR operatív egyeztetésének megléte?

8. 3. A könyvvizsgálati munka végrehajtásának vitakérdései folyt. : à Külső források biztosításának megoldásai,

8. 3. A könyvvizsgálati munka végrehajtásának vitakérdései folyt. : à Külső források biztosításának megoldásai, fedezettsége? à Üzleti teljesítményértékelés megléte, eredményei az önköltségszámítás és utókalkuláció során? à Saját teljesítmények ÁFA elszámolása? à Üzleti jelentés típusú szöveges beszámolók tartalma? à Költségvetési rend szerinti elszámolású szervezeteknél további szempontok: l A pénzügyi-, vagyoni-, jövedelmezőségi helyzet megítélése üzemgazdasági szempontú elszámolások szerint is? l Az előző évi tartalékok tárgyévi bevétel elszámolása nélküli teljesítmény megítélés?

9. Könyvvizsgálati alapmodellek alkalmazása: à átvilágítási, à folyamatos könyvvizsgálati, à költségvetési audit, à vállalkozási

9. Könyvvizsgálati alapmodellek alkalmazása: à átvilágítási, à folyamatos könyvvizsgálati, à költségvetési audit, à vállalkozási audit, à Pályázati audit. 10. Köszönöm figyelmet. Rendelkezésükre áll módszertani bázisunk. Irodánk a kamara standard alkalmazási szempontjainak egyeztetésében igény esetén közreműködik.