SOK A 1 ZVIJEZDA B 1 SAVA C

  • Slides: 15
Download presentation
SOK A 1 … ZVIJEZDA B 1 SAVA C 1 LOKVE D 1 ČAJ

SOK A 1 … ZVIJEZDA B 1 SAVA C 1 LOKVE D 1 ČAJ A 2 … B 2 RIBA CETINA C 2 KAPLJICE D 2 MLIJEKO A 3 … STRUJA B 3 C 3 JADRO KABANICA D 3 KAVA A 4 … ŠKOLJKA B 4 DUNAV C 4 KIŠOBRAN D 4 TEKUĆINA A MORSKA B RIJEKA C KIŠA D KONAČNO RJEŠENJE VODA

VODA NA ZEMLJI • OVO JE SLIKA ZEMLJE • SNIMLJENA IZ SVEMIRA UOČAVAMO DA

VODA NA ZEMLJI • OVO JE SLIKA ZEMLJE • SNIMLJENA IZ SVEMIRA UOČAVAMO DA IMA VIŠE VODE NEGO KOPNA

Voda zauzima najveći dio na Zemlji.

Voda zauzima najveći dio na Zemlji.

Voda u prirodi Najveći dio Zemljine površine prekriven je vodom. Vode na površini su

Voda u prirodi Najveći dio Zemljine površine prekriven je vodom. Vode na površini su oceani, mora, jezera, rijeke, potoci i izvori (vrela).

PITKE VODE NA ZEMLJI IMA MALO Zamislimo da ova boca od 1 litre predstavlja

PITKE VODE NA ZEMLJI IMA MALO Zamislimo da ova boca od 1 litre predstavlja svu količinu vode na Zemlji. . …. voda koja stane u njezin čep je količina slatka voda na Zemlji, a jedna kap je količina pitke vode na Zemlji !!!!!!

NALAZIŠTE VODE Živi organizmi sadrže mnogo vode

NALAZIŠTE VODE Živi organizmi sadrže mnogo vode

SVOJSTVA VODE VODA TEKUĆINA BEZ BOJE MIRISA OKUSA

SVOJSTVA VODE VODA TEKUĆINA BEZ BOJE MIRISA OKUSA

SVOJSTVA VODE MIJENJA OBLIK

SVOJSTVA VODE MIJENJA OBLIK

VODA OTAPA NEKE TVARI šećer sol brašno zemlju i mnoge druge tvari

VODA OTAPA NEKE TVARI šećer sol brašno zemlju i mnoge druge tvari

NE OTAPA rižu kamen ulje drvo i mnogo drugih tvari…

NE OTAPA rižu kamen ulje drvo i mnogo drugih tvari…

VODA MOŽE BITI U STANJU: vodene pare Tekućine leda

VODA MOŽE BITI U STANJU: vodene pare Tekućine leda

Kada je temperatura vode 0°C ili manja onda se pretvara u led. Za temperaturu

Kada je temperatura vode 0°C ili manja onda se pretvara u led. Za temperaturu 0°C kažemo da je to TEMPERATURA LEDIŠTA ( ledište) Kada vodu zagrijavamo i ona dosegne temperaturu 100°C voda počinje vriti i prelazi u vodenu paru Za temperaturu 100°C kažemo da je to TEMPERATURA VRELIŠTA ( vrelište)

Ledište i vrelište vode

Ledište i vrelište vode