Rus muzikos apvalga iki M Glinkos Rus muzikos

  • Slides: 17
Download presentation
Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Rusijos muzikinė kultūra yra labai turtinga ir

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Rusijos muzikinė kultūra yra labai turtinga ir ypač savita. Kaip ir kiekvienos tautos muzikos istorijoje, ji dalijama į liaudies muzikinę kultūrą (folklorą) ir profesionaliąją muziką. Šios abi sritys yra tarpusavyje stipriai susijusios ir viena kitai daro įtaką.

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos Rusijos muzikinės kultūros raidą galima suskirstyti į 3

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos Rusijos muzikinės kultūros raidą galima suskirstyti į 3 periodus: n 1. Ankstyvieji rusų muzikos viduramžiai (IX–X a. riba−XIV–XV a. sandūra). n 2. Vėlyvieji rusų muzikos viduramžiai (XIV–XV a. sankirta–XVII a. ). n 3. „Naujasis“ (XVII a. –XIX a. pr. ) n Ketvirtąjį periodą pradeda M. Glinkos kūryba.

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n n Ankstyvieji rusų muzikos viduramžiai. Svarbiausias to

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n n Ankstyvieji rusų muzikos viduramžiai. Svarbiausias to periodo profesionaliosios muzikos žanras – ženklinis giedojimas (senovinis stačiatikių bažnyčios giedojimas). Skomorochai – dar vienas ankstyvųjų viduramžių reiškinys. Kijevo Rusios laikais taip buvo vadinami klajojantys aktoriai – muzikantai, kurie vaidindavo, dainuodavo, sekdavo sakmes. Bažnyčia juos persekiojo. Būtent Novgorode susiformuoja ir skambinimo varpais tradicija. Visi šie bruožai ilgainiui tapo išskirtiniais rusų muzikos atributais, visame pasaulyje atpažįstamais ženklais.

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Vėlyvaisiais rusų muzikos viduramžiais (XIV– XV a.

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Vėlyvaisiais rusų muzikos viduramžiais (XIV– XV a. sankirta–XVII a. ) susiformuoja dar vienas specifinis šios tautos muzikos bruožas – pobalsinė polifonija.

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Vadinamuoju klasikiniu periodu rusų muzikoje įsitvirtina nauji

Rusų muzikos apžvalga iki M. Glinkos n Vadinamuoju klasikiniu periodu rusų muzikoje įsitvirtina nauji žanrai – kantas (pirmasis pasaulietinis profesionalusis žanras), o senovinį vienbalsį ženklinį pakeitė daugiabalsis giedojimas.

Michailas Glinka − klasikinės rusų muzikos pradininkas (1804– 1857)

Michailas Glinka − klasikinės rusų muzikos pradininkas (1804– 1857)

Michailas Glinka n Michailas Glinka yra ypač reikšminga rusų muzikos figūra. Jis padėjo rusų

Michailas Glinka n Michailas Glinka yra ypač reikšminga rusų muzikos figūra. Jis padėjo rusų nacionalinės klasikinės muzikos pagrindus, jo operos ir simfoninė kūryba tapo sektinu pavyzdžiu daugeliui kitų kompozitorių.

Michailas Glinka n n n M. Glinka gimė 1804 m. Smolensko gubernijoje. Vaikystėje tėvų

Michailas Glinka n n n M. Glinka gimė 1804 m. Smolensko gubernijoje. Vaikystėje tėvų dvare jis klausydavosi baudžiauninkų orkestro, liaudies dainų. Kaip buvo įprasta to meto didikų šeimose jis buvo mokomas dainuoti bei griežti smuiku. Būdamas 12 -os metų, išvyko mokytis į Sankt Peterburgo kilmingųjų pensioną, kur ir toliau mokėsi muzikos: skambino fortepijonu, mokėsi teorijos ir kompozicijos. Dirbdamas valdininku, M. Glinka ir toliau muzikavo. Kompozitorius daug keliavo, buvo pažįstamas su F. Mendelsonu, H. Berliozu ir kt. žymiais romantizmo epochos kompozitoriais.

Michailas Glinka n Paskutiniais metais M. Glinka labai daug keliavo. Kompozitorius mirė Berlyne 1857

Michailas Glinka n Paskutiniais metais M. Glinka labai daug keliavo. Kompozitorius mirė Berlyne 1857 m. , o jo palaikai buvo pervežti į Sankt Peterburgą.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n n n Vienas ryškiausių jo muzikos bruožų – greta prieinamumo,

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n n n Vienas ryškiausių jo muzikos bruožų – greta prieinamumo, melodingumo, aiškios formos – yra savitas rusiškas charakteris. M. Glinka teigė, kad „muziką kuria liaudis, o mes, kompozitoriai, ją tik aranžuojame“. Jo manymu, sukurti geram kūriniui reikia jausmo ir formos. „Jausmas ir forma – tai kūnas ir siela“, – sakė kompozitorius.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n Štai būdamas Vokietijoje ir mokydamasis pas garsų vokiečių teoretiką Z.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n Štai būdamas Vokietijoje ir mokydamasis pas garsų vokiečių teoretiką Z. Deną, jis rašė: Lėtai, bet nuosekliai vyksta mano užsiėmimai su Denu. Vis „kaunamės“ su fugomis. Aš beveik įsitikinęs, kad įmanoma vakarietišką fugą „sutuokti“ su mūsų muzikos ypatumais teisėta santuoka (Орлова 1977: 204). Ir tai jam pavyko – aukštas profesinis meistriškumas, puikus amato įvaldymas bei ryškus tautinis jo muzikos charakteris lėmė, kad būtent jo muzika laikoma rusų klasikinės muzikos pradžia.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n M. Glinka sukūrė dvi operas. „Ivanas Susaninas“ („Gyvybė už carą“)

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n M. Glinka sukūrė dvi operas. „Ivanas Susaninas“ („Gyvybė už carą“) (1836) yra pirmoji klasikinė rusų opera, pagrįsta istoriniais faktais, o jos pagrindinis herojus yra savo Tėvynę mylintis ir nuo priešų ją ginantis valstietis.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n 1842 m. kompozitorius pagal A. Puškino siužetą sukuria antrąją −

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n 1842 m. kompozitorius pagal A. Puškino siužetą sukuria antrąją − epinę, pasakinę 5 veiksmų – operą „Ruslanas ir Liudmila“.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n M. Glinka opera „Ruslanas ir Liudmila“, uvertiūra https: //www. youtube.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n M. Glinka opera „Ruslanas ir Liudmila“, uvertiūra https: //www. youtube. com/watch? v=Nyx 99 Yc. Hd. IQ

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n n Labai reikšminga, nors ir negausi yra M. Glinkos simfoninė

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai n n Labai reikšminga, nors ir negausi yra M. Glinkos simfoninė kūryba. Simfoninė fantazija „Kamarinskaja“ yra variacijos dviejų rusų liaudies – šokio ir dainos – temomis. Spalvingos jo ispaniškos uvertiūros „Argono chota“ ir „Naktis Madride“, kurias kompozitorius grindžia ispanų folkloru. Kompozitorius buvo pažįstamas su vienu žymiausių Rusijos poetų A. Puškinu, dažnai su juo lyginamas, jo vertingais tekstais parašė garsiausius savo romansus: „Menu akimirką žavingą“, „Kraujyje dega troškimų ugnis“, „Nakties zefyras“.

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai M. Glinka, romansas „Menu akimirką žavingą“. https: //www. youtube. com/watch? v=67

Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai M. Glinka, romansas „Menu akimirką žavingą“. https: //www. youtube. com/watch? v=67 pex. J 4 swq 4 n