PASSIVE different tenses Present Perfect Past Simple Present

  • Slides: 9
Download presentation
PASSIVE: different tenses Present Perfect Past Simple Present Simple Future

PASSIVE: different tenses Present Perfect Past Simple Present Simple Future

PASSIVE Tense Active Voice Passive Voice Present Simple James writes the letters. The letters

PASSIVE Tense Active Voice Passive Voice Present Simple James writes the letters. The letters are written by James. Past Simple James wrote the letters. The letters were written by James. Present Perfect James has written the letters. The letters have been written by James. Future Simple (will) James will write the letters. The letters will be written by James. U tabeli iznad vidimo pravila za građenje pasivnih rečenica kroz primere. Za svaku rečenicu u aktivu navedena je ista rečenica prebačena u pasiv u datom vremenu (tensu) kako bi i pravila mogla biti lako uočena i razumljiva.

PASSIVE Kao što vidimo na prethodnom slajdu u tabeli, ono što se menja (i

PASSIVE Kao što vidimo na prethodnom slajdu u tabeli, ono što se menja (i dodaje) u pasivnim rečenicama jeste glagol TO BE i on preuzima oblik onog vremena koje nam treba (Present Simple, Past Simple, etc. ). Glavni glagol uvek ostaje u past participle obliku odnosno u trećoj koloni. Redosled reči u rečenici je nešto se pre svega menja kada prebacujemo rečenice iz aktivnih u pasivne (ono što je bilo objekat u aktivnoj rečenici, sada postaje subjekat u pasivnoj).

PASSIVE - examples He has completed the work. (A) The work has been completed

PASSIVE - examples He has completed the work. (A) The work has been completed by him. (P) Tim saw the thief. (A) The thief was seen by Tim. (P) * Uvek vodi računa o vremenu koje je iskorišćeno u aktivnoj rečenici, kako bi isto vreme iskoristio u pasivnoj (npr. ako je aktivna u Past Simple-u, biće i pasivna)

PASSIVE • Poslušaj i pročitaj lekciju Smart Alec’s plan na strani 58. Zatim uradi

PASSIVE • Poslušaj i pročitaj lekciju Smart Alec’s plan na strani 58. Zatim uradi vežbanja iz pasiva na strani 59. Takođe, provežbaj istoimenu lekciju u radnoj svesci. https: //elt. oup. com/student/project/level 4/unit 05/ audio? cc=rs&sel. Language=en • Na strani 59 uradi vežbanje broj 4 u kom date aktivne rečenice treba da prebaciš u pasivne (prvi primer urađen).

Save the orphan bears (page 60) • Pročitaj tekst Save the orphan bears na

Save the orphan bears (page 60) • Pročitaj tekst Save the orphan bears na strani 60. Uradi vežbanja u vezi teksta na istoj strani. • What is the text about? • Do you have unfamiliar words in the text? • Do exercise 3 on page 61 – vocabulary (match the words with their meanings)

HOMEWORK • Ove nedelje ćemo imati domaći zadatak koji će biti na školskom sajtu

HOMEWORK • Ove nedelje ćemo imati domaći zadatak koji će biti na školskom sajtu u sredu. Ne zaboravi da proveriš sajt za nekoliko dana. • Ukoliko neko želi da mi pošalje svoju SENSORY POEM od prošle nedelje, možete je poslati na moj mejl.

REŠENJA (domaći - test 2) I 1. 2. 3. 4. isn’t it Did you

REŠENJA (domaći - test 2) I 1. 2. 3. 4. isn’t it Did you Haven’t they Has she II Postoji više varijanti. Važno je na pravilan način iskoristiti modalni glagol MIGHT (primer: She might hurt herself) III 1. Surprised 2. relaxing 3. embarrassing 4. annoyed 5. frightening 6. worried

Smithsonian Natural History Museum, Washington D. C. • • Za sve ljubitelje muzeja (naročito

Smithsonian Natural History Museum, Washington D. C. • • Za sve ljubitelje muzeja (naročito prirodnjačkih) preporučujem da odradite „virtual tour“ klikom na link ispod (virtuelna poseta je naravno besplatna i ne zahteva nikakvo logovanje)! Kada kliknete na link, odlazite na sajt prirodnjačkog muzeja Smithsonian, a kada skrolujete dole videćete naslov Access the Tours i pet ponuđenih slika/opcija – da li želite da posetite trenutku postavku (Current Exhibits), standardnu postavku (Permanent Exhibits), izložbu o prošlosti (Past Exhibits), itd. Kada kliknete na opciju koja vam zvuči interesantno i ponovo skrolujete mišem na dole, videćete razne opcije napisane narandžastim slovima. Klikom na neku od njih (predlažem da idete redom) na ekranu ispred vas će biti muzej i postavka koju ste odabrali. Na ekranu imate i strelice kojima se krećete kroz muzej, imate mapu muzeja, odabir sprata (prizemlje, prvi, drugi), opcija da uvećate ili umanjite ekran (ukoliko biste nešto pročitali), itd. Ko bude želeo da mi napiše tekst o svojoj virtuelnoj poseti muzeju, objasni koju izložbu je video i šta je sve naučio, može mi tekst poslati putem mejla. Have fun! https: //naturalhistory. si. edu/visit/virtualtour? fbclid=Iw. AR 0 II 0 x. DI 8 jp. U 8 Bx. Na. Es. Xb 8 XDFr. Aoz. ZT 5 yo. Iq. Pt. BFtr. PH 4 Seyufz. TCUy. HI