Nzev koly Speciln zkladn kola Louny Podbradova 640

  • Slides: 11
Download presentation
Název školy: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace Autor: Mgr. Helena Fialová

Název školy: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace Autor: Mgr. Helena Fialová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_V. M 2 TŠ_POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK Téma: M- 6. ročník – geometrie – porovnávání úseček Název sady: Matematika 2. stupeň TŠ Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3407

Anotace: • Prezentace je určena pro 6. ročník speciální základní školy • První část

Anotace: • Prezentace je určena pro 6. ročník speciální základní školy • První část je úvodní (list č. 3) • Druhá část se zabývá porovnáváním úseček (list č. 4 – 8) • Závěrečná část představuje samostatnou práci na pracovním listě č. 9 (možno vytisknout), list č. 10 je jeho řešením • Metodické pokyny: Žáci na základě vhodně zvolených otázek společně s učitelem vyvozují nové poznatky, učí se odhadovat a porovnávat úsečky různými způsoby • Inovace: Interaktivní způsob učení • Klíčová slova: Velikost úsečky, shodné úsečky • Prezentace na interaktivní tabuli • Pomůcky: interaktivní pero, průsvitný papír, kružítko, sešit nebo blok, tužka, pastelky

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK Úsečky můžeme přenášet a porovnávat: 1. pomocí kružítka 2. pomocí proužku papíru

POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK Úsečky můžeme přenášet a porovnávat: 1. pomocí kružítka 2. pomocí proužku papíru 3. pomocí měřítka ●

Kdo je vyšší? M O Maminka Olinka Porovnejte odhadem. A Maminka je samozřejmě vyšší.

Kdo je vyšší? M O Maminka Olinka Porovnejte odhadem. A Maminka je samozřejmě vyšší. To bylo ale velmi snadné!

Porovnávání úseček pomocí proužku papíru: X Y P S Odhadneme velikost, pak pomocí proužku

Porovnávání úseček pomocí proužku papíru: X Y P S Odhadneme velikost, pak pomocí proužku papíru ověříme. Nejprve narýsujeme přímku k, na kterou úsečky postupně přeneseme, a na ní zvolíme bod O. XY > PS, PS < XY O =X =P S Y k

Porovnávání úseček pomocí měřítka: Zvolíme si úsečku RS, IRSI = 5 cm a porovnáme

Porovnávání úseček pomocí měřítka: Zvolíme si úsečku RS, IRSI = 5 cm a porovnáme ji s úsečkou AB, která leží na přímce v. R A S B v Vidíme, že úsečka AB je shodná s úsečkou RS. ~ Zapíšeme jejich vztah: RS = AB

Máme-li úsečky porovnat přesně, přeneseme úsečky na polopřímku pomocí kružítka. Úsečky přenášíme na polopřímku

Máme-li úsečky porovnat přesně, přeneseme úsečky na polopřímku pomocí kružítka. Úsečky přenášíme na polopřímku AK. A D B A AD < AB AB < AF F K B AD < AF A F AF A > AB D AB > AD AF > AD

SHODNÉ ÚSEČKY Naším úkolem teď bude porovnat úsečky pomocí kružítka, které z nich jsou

SHODNÉ ÚSEČKY Naším úkolem teď bude porovnat úsečky pomocí kružítka, které z nich jsou shodné. Nejdříve se pokusíme je odhadnout. Dvojice shodných úseček zapíšeme. ● M G H D C L A B K Úsečky jsou shodné, mají-li stejnou délku. Úsečky můžeme porovnat: a/ přenesením pomocí kružítka (graficky) b/ změřením c/ pomocí provázku nebo papíru Shodnost úseček zapisujeme: CD ~ = KL N

PRACOVNÍ LIST Narýsujte polopřímku PO. Porovnejte úsečky VU a MN. Pomocí kružítka je přeneste

PRACOVNÍ LIST Narýsujte polopřímku PO. Porovnejte úsečky VU a MN. Pomocí kružítka je přeneste na polopřímku PO, a zapište vztah úseček. V U M N

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ: Úsečka MN je delší než úsečka VU. V MN >

PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ: Úsečka MN je delší než úsečka VU. V MN > VU, VU < MN M P =M=V U N O

ZDROJE: Dává 00446566. jpg: Irfan. View JPG File. 2001. Dostupné z: http: //office. microsoft.

ZDROJE: Dává 00446566. jpg: Irfan. View JPG File. 2001. Dostupné z: http: //office. microsoft. com Kružítko zelené: 00331000. wmf: Irfan. View WMF File. 2001. Dostupné z: http: //office. microsoft. com Měřítko: 00015071. wmf: Irfan. View WMF File. 2001. Dostupné z: http: //office. microsoft. com Modré kružítko: Vlastní animace Automatické tvary: Vlastní animace Citováno: 10. 2012. [cit. 2013 -10 -10].