nzev koly autor Z J E Purkyn a

  • Slides: 9
Download presentation
název školy autor ZŠ. J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Mgr. Venuše PLÁŠILOVÁ

název školy autor ZŠ. J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Mgr. Venuše PLÁŠILOVÁ název VY_32_INOVACE_11_NJ_POMOCNESLOVESOSEIN téma Pomocné sloveso sein číslo projektu CZ. 1. 07/1. 04. 00/21. 2803

Anotace, metodika • • • Prezentace je určena 7. ročníkům k výkladu a procvičování

Anotace, metodika • • • Prezentace je určena 7. ročníkům k výkladu a procvičování časování slovesa sein v přítomném čase, 8. a 9. ročníkům k opakování. Učitel zahájí prezentaci výkladovou částí – žáci si opíší časování do sešitů. Prvním úkolem žáků je doplňování chybějících tvarů slovesa do tabulky, správnost řešení ověří na další straně prezentace. Druhým typem procvičování je doplňování správných tvarů slovesa sein do zadaných vět (dodržují shodu dle zadaných osob), řešení naleznou na následující straně prezentace. Závěrem je žákům zadán písemný úkol – sestavení vlastních 5 vět, které vyučující individuelně zkontroluje, popř. ohodnotí.

Pomocné sloveso sein - časování v přítomném čase • sein = být ich bin

Pomocné sloveso sein - časování v přítomném čase • sein = být ich bin du bist er ist wir sind ihr seid sie, Sie sind

Doplňte následující tabulku ich du er, sie, es wir bist ihr sie, Sie sind

Doplňte následující tabulku ich du er, sie, es wir bist ihr sie, Sie sind

Doplňte následující tabulku ich bin wir sind du bist ihr seid ist sie, Sie

Doplňte následující tabulku ich bin wir sind du bist ihr seid ist sie, Sie sind er, sie, es

Doplňte do vět sloveso sein. 1. 2. 3. 4. 5. Wer ……… du? Ich

Doplňte do vět sloveso sein. 1. 2. 3. 4. 5. Wer ……… du? Ich ………. . Adam. Das ……. . . meine Schwester Anna. Er ………… unser Lehrer. Sie ………. . glücklich. Wo ………. ihr?

Zkontrolujte si vaše odpovědi, byly správné? • • • Wer bist du? Ich bin

Zkontrolujte si vaše odpovědi, byly správné? • • • Wer bist du? Ich bin Adam. Das ist meine Schwester Anna. Er ist unser Lehrer. Sie ist glücklich. Wo seid ihr?

Písemná práce • Utvořte 5 vlastních vět, v nichž použijete sloveso sein, střídejte přitom

Písemná práce • Utvořte 5 vlastních vět, v nichž použijete sloveso sein, střídejte přitom osoby. • Váš vyučující věty zkontroluje a ohodnotí. • Hodně úspěchů

Shrnutí práce s materiálem, užití v hodině • Žákům se s učebním materiálem pracovalo

Shrnutí práce s materiálem, užití v hodině • Žákům se s učebním materiálem pracovalo dobře, gramatiku ovládli, aktivně se zapojili do plnění zadaných úkolů, které vyřešili bez problémů (především samostatná písemná práce).