MODERN HUDBA 20 STOROIA GOOD Tatiana Glikov CHARLOTTE

  • Slides: 38
Download presentation
MODERNÁ HUDBA 20 STOROČIA GOOD Tatiana Gáliková CHARLOTTE

MODERNÁ HUDBA 20 STOROČIA GOOD Tatiana Gáliková CHARLOTTE

20 STOROČIE AKO CELOK § 20. storočie je storočie zmien: spoločenských, hospodárskych, politických, vedeckých,

20 STOROČIE AKO CELOK § 20. storočie je storočie zmien: spoločenských, hospodárskych, politických, vedeckých, umeleckých. . . § 2 svetové vojny § vznik nových štátov, rozpad ideológie (komunizmus, fašizmus), nové vedecké objavy (fyzika, atómová bomba. . . ) § Rozvoj prírodných vied, vedy, techniky- obdobie priemyselnej revolúcie § vzniká filozofia – pozitivizmus. § Na prelome 19. a 20. storočia narastá v spoločnosti sociálne napätie a hnutie za národné oslobodenie (napr. v Rusku, Čechách, v pobaltských krajinách i na severe Európy). I umelci túžia dať hudobnému umeniu nový zmysel, preto sa vyvinuli mnohé radikálne experimenty, skladatelia odmietali dovtedy platné princípy v oblasti tonality, rytmu i farby a hľadali novú hudobnú reč i ideál hudobnej krásy a dokonalosti. Tak vzniká nová éra hudby, ktorá sa vyznačuje množstvom rôznorodých a často protikladných štýlov.

MÓDA § nepohodlné, dlhé a nazberkané šaty, nahradili krátke koktejlové minišaty. § Coco Chanel-

MÓDA § nepohodlné, dlhé a nazberkané šaty, nahradili krátke koktejlové minišaty. § Coco Chanel- skrátila sukne aj vlasy a propagovala štíhlu, chlapčenskú siluetu § vniesla do ženskej módy mužské prvky. Málokto vie, že napríklad aj pyžamo prebrala z mužského šatníka práve Coco. § ženská móda začala byť predovšetkým pohodlná § mužská móda hlavne v prvej polovici 20. storočia bola častokrát uniformná

A TERAZ NIEČO K HUDBE. . . § § § Po romantizme nastupuje obdobie,

A TERAZ NIEČO K HUDBE. . . § § § Po romantizme nastupuje obdobie, ktoré sa súhrnne nazýva HUDBA 20. STOROČIA. Ide o súbor viacerých štýlov, pričom niektoré z nich nasledujú chronologicky po sebe, iné zasa existujú paralelne vedľa seba, pričom každý z nich má svoj okruh obdivovateľov- poslucháčov, ale i skladateľov (takisto aj odporcov a kritikov). Ich dĺžka je maximálne niekoľko desaťročí, preto sa počas života skladateľa vystrieda viacero "módnych trendov", ktorým sa umelec spravidla prispôsobuje, ak nechce byť nemoderný. Preto už spravidla nemožno presne priradiť k sebe umelca a umelecký štýl, pretože autor v priebehu života často komponuje vo viacerých štýloch.

§ § § § § Ústredným problémom hudby 20. storočia je tónina a tonalita.

§ § § § § Ústredným problémom hudby 20. storočia je tónina a tonalita. V niektorých skladobných smeroch sa stráca téma a práca s témou a náhrada sa hľadá v dodekafónii, ktorá prináša nový poriadok. Akordika postupuje od súzvukov zostavených z tercií cez kvartové akordy k využitiu akýchkoľvek súzvukov nielen v systéme poltónovom, ale aj štvrťtónovom a šesťtónovom. Komplikuje sa aj rytmika, do popredia vystupuje tónová farba. Jazz a populárna hudba majú tiež veľký vplyv na veľa "vážnych" skladateľov, či už v Amerike alebo Európe. Rovnako aj vývoj technológii je veľmi dôležitý pre vývoj hudby 20. storočia. Skladatelia používajú napr. kazetový magnetofón ako skladobný nástroj. Po formovej stránke sa hudba veľmi bohato rozrôzňuje do najrozmanitejších útvarov, ale vždy možno v skladbách sledovať určité členenie na čiastkové úseky, dvoj-, troj- i viacčasťové formy, pričom na celkovú formu majú vedľa melódie väčší vplyv i ďalšie zložky hudobného výrazu, dynamika, farba, tempo a i. Dvadsiate storočie prinieslo do hudby slobodu a rôzne experimenty s novými hudobnými žánrami, štýlmi a formami, ktoré napádali dovtedy akceptované hudobné pravidlá.

DELENIE § 1) IMPRESIONIZMUS – z franc. impression = dojem. -Zdôrazňuje zvukovú farebnosť -Za

DELENIE § 1) IMPRESIONIZMUS – z franc. impression = dojem. -Zdôrazňuje zvukovú farebnosť -Za otca impresionizmu považujeme Clauda Debussyho (opera: Pelleas a Melisanda, pre klavír: Bergamaská suita- Svit luny, pre orchester: Faunovo popoludnie), ktorého dopĺňajú Maurice Ravel (Bolero, pre orchester zinštrumentoval Musorgského Obrázky z výstavy) Claude Oscar Monet Východ slnka

§ 2) EXPRESIONIZMUS– z lat. expressio = výraz. Znaky hudby: vzrušená a výrazná melodika

§ 2) EXPRESIONIZMUS– z lat. expressio = výraz. Znaky hudby: vzrušená a výrazná melodika s veľkými skokmi medzi nízkymi a vysokými tónmi, využívanie „nespevných intervalov“ (veľká septima), uvoľnená rytmika, využívanie atonality, ostro znejúci orchester, význam nadobúdajú bicie nástroje Zakladateľom nemeckého hudobného expresionizmu je Arnold Schönberg (šenberk) a francúzskeho expresionizmu Erik Satie (klavírne skladby: Pravé chabé prelúdiá pre psa, Tri skladby vo forme hrušky ) Arnold Schönberg Erik Satie

§ 3) DODEKAFONIZMUS – je dvanásťtónový kompozičný systém, ktorého základná myšlienka vzniká z dvanásťtónovej

§ 3) DODEKAFONIZMUS – je dvanásťtónový kompozičný systém, ktorého základná myšlienka vzniká z dvanásťtónovej rady, ktorá je východiskovým materiálom ku kompozícii dodekafonickej skladby. Najvýraznejšími predstaviteľmi dodekafonizmu sú Arnold Schönberg a jeho žiaci Alban Berg (opera Wojcek) a Anton Webern (písal aj skladby, ktoré trvajú 10 sekúnd: Šesť bagatel) § 4) NEOKLASICIZMUS Znaky hudby: - nadväzuje na hudbu 18. storočia Vzniká koncom 20. rokov 20. storočia v dielach Arnolda Schönberga, Paula Hindemitha, Sergeja Prokofieva (symfonická rozprávka: Peter a vlk, Klasická symfónia), Igora Stravinského, Benjamina Brittena (Simple symphony) i Bohuslava Martinů. § 5) NEOFOLKLORIZMUS – niektorí skladatelia nachádzajú inšpiráciu v prastarom folklóre. Zistili, že romantické chápanie ľudovej piesne nebolo autentické – skladatelia prispôsobovali ľudové melódie romantickej harmónii i rytmu. Predstavitelia: Igor Stravinskij, Béla Bartók, Leoš Janáček (opera: Její pastorkyňa)

§ 6) PUNKTUALIZMUS – spôsob kompozície, v ktorom úlohu motívu, hudobnej frázy alebo témy

§ 6) PUNKTUALIZMUS – spôsob kompozície, v ktorom úlohu motívu, hudobnej frázy alebo témy prevzal jednotlivý tón. Prvé punktualistické skladby vznikli zo školy Oliviera Messiaena (olivjer Mesjen) a najhorlivejším propagátorom punktualizmu je Pierre Boulez. § 7) KONKRÉTNA HUDBA – je hudba vytvorená bežnými hudobnými nástrojmi s použitím nehudobných zvukov (hukot, šum, hlasy vtákov, šelest, šramot). Zakladateľom, teoretikom a prvým skladateľom konkrétnej hudby je Pierre Schaeffer (šéfr), po ňom Pierre Henry (anry), Olivier Messiaen, Pierre Boulez a iní. § 8) ELEKTRONICKÁ HUDBA – vzniká výrobou tónov a zvukov elektrickou cestou. Chýba tu realizácia skladby koncertným umelcom, pretože sa táto hudba tvorí a reprodukuje z magnetofónového pásu. Jej prvým skladateľom je Herbert Eimert (ajmert). § 9) VPLYV JAZZOVEJ HUDBY – do vážnej hudby prenikajú prvky populárnej jazzovej hudby a vzniká tzv. symfonický jazz – George Gerschwin (opera Porgy a Bess, muzikály, piesne, Rapsódia v modrom, Američan v Paríži)

SKLADATELIA § Dmitrij Šostakovič (1936 -1957) – ruský skladateľ, Leningradská symfónia Arthur Honegger (1892

SKLADATELIA § Dmitrij Šostakovič (1936 -1957) – ruský skladateľ, Leningradská symfónia Arthur Honegger (1892 -1955) – francúzsky skladateľ, Pacific 231 pre orchester, Rugby, i jazzová hudba – Concertino pre klavír a komorný orchester.

§ Carl Orff (1895 -1982) – nemecký pedagóg a skladateľ, ktorý tvoril pôsobivú, zrozumiteľnú

§ Carl Orff (1895 -1982) – nemecký pedagóg a skladateľ, ktorý tvoril pôsobivú, zrozumiteľnú hudbu na starom ľudovom základe: kantáta Carmina Burana. Henryk Górecki (1933 -) – poľský skladateľ, tvoril pod vplyvom dodekafónie i aleatoriky. Významné sú najmä jeho symfonické diela – 3. symfónia – Symfónia smutných piesní

VLASTNÝ NÁZOR Tak, ako sa vo vážnej (klasickej) hudbe využíva rôznorodosť, rovnako to platí

VLASTNÝ NÁZOR Tak, ako sa vo vážnej (klasickej) hudbe využíva rôznorodosť, rovnako to platí aj pre hudbu modernú (populárnu), ktorá má rôzne štýly: napr. pop, disco, hip-hop, rap, ktoré priznávam nemám moc v láske. Viem, že mnoho ľudí so mnou nebude súhlasiť, ale podľa mňa sa toto kvalitnou hudbou nazývať nedá (česť výnimkám). Všetko je to na „jedno kopyto“ a častokrát sa ľudia stanú slávnymi ani nie preto, žeby mali nejaký talent, ale skôr pre to, že sú buď pekní, bohatí alebo majú známosti. Často sa teda stáva že ak sa nejakej celebrite pokazí playback, buď zruší koncert, alebo škrieka tak, že sa to ani nedá počúvať, keďže v skutočosti ani spievať nevie. Ja preferujem punk, rock a pod. Pri tej hudbe sa dokážem úplne uvoľniť a prestať myslieť na problémy a všetok zhon, čo je okolo mňa. Stačí sa len nachvíľku započúvať do zvuku elektrickej gitary, pravidelného rytmu bicích, či samotného hlasu speváka. Je mi jasné, že predstavy ostatných o ľuďoch počúvajúcich túto hudbu nie sú práve najlepšie. Pre nich sú to samé drogy, alkohol, chaos, bomby, rezanie, čo však pravda nie je. Viem, že sa nájdu aj výnimky, ale nemuseli by podľa nich súdiť aj ostatných, čo sa v tomto projekte snažím dokázať. Tento smer hudby je charakterizovaný aj oblečením a spôsobom života, čo má symbolizovať istý druh rebélie voči dominantnej kultúre. Na pravé hudobné legendy ako boli napríklad Nirvana, AC/DC, Sex Pistols, Deep Purple, Pink Floyd či Ramones sa už pomaly zabúda a ak bude svet pokračovať ďalej tak, ako je teraz, čo bude nakoniec stáť na vrchných priečkach modernej hudby?

GOOD CHARLOTTE § Rozhodla som sa vám povedať čosi o mojej najobľúbenejšej skupine. Good

GOOD CHARLOTTE § Rozhodla som sa vám povedať čosi o mojej najobľúbenejšej skupine. Good Charlotte, čo je americká punk-rocková kapela. Skupinu založili v roku 1996 dvojčatá Joel Madden a Benji Madden, Billy Martin, Paul Thomas a Aaron Escolopio, ktorého v roku 2005 nahradil Dean Butterworth. Skupina vydala päť albumov a zatiaľ najväčší úspech zaznamenal ich album The Young and the Hopeless (3 milióny predaných kópií v USA). § § § Členovia skupiny Joel Ryan Rueben Madden - vokalista, gitarista Benji Levi Madden - gitarista, vokalista Billy Martin - gitarista, klávesy, vokalista Paul Thomas - basgitarista Dean Butterworth - bubeník Bývalí členovia § Aaron Escolopio (1996 -2000) - bubeník § Chris Wilson (2002 -2005) - bubeník § Dusty Brill (2000 -2001) - bubeník

ČLENOVIA § § § § § Celé meno: Joel Ryan Rueben Madden Prezývka: Sickboy

ČLENOVIA § § § § § Celé meno: Joel Ryan Rueben Madden Prezývka: Sickboy Znamenie: Ryby Farba vlasov: čierna Farba očí: hnedá Pozícia: spevák, ale hrá aj na gitaru Obľúbená farba: detsky modrá a čierna Obľúbené jedlo: pizza, čokoľvek uvarené doma, špagety, sušienky a čokoľvek s kečupom (je vegetarián) Obľúbený nápoj: voda Obľúbený film: Star Wars, Trainspotting Obľúbený seriál: The Simpsons, Southpark Obľúbený akčný hrdina: Spiderman Obľúbené cereálie: Cinnamon Life Obľúbená historická osobnosť: James Dean, Elvis Presley Obľúbené mesto: New York Obľúbený výrok z filmu: "Budeme hrdinovia. " (Willow) Obľúbené oblečenie: DCMA, Diesel, Dickies, Docs, Evolve Clothing, East Coast Clothing, oblečenie zadarmo, Obľúbení hudobníci: The Smiths, The Beastie Boys, Nirvana, Mx. Px, Green Day, Social Distortion, Millionares, The Lemonheads, Everclear, Weezer, Cash Money, The Clash, Bjork, Tupac, Fiona Apple, Depeche Mode, Ben Lee, Jimmie´s Chicken Shack, Goldfinger, Kooks Obľúbené topánky: Grinders Strach: tma

§ § § § § § Celé meno: Benjamin Levi Madden Prezývka: Kid Vicious,

§ § § § § § Celé meno: Benjamin Levi Madden Prezývka: Kid Vicious, Benjahole Znamenie: ryby Výška: 170 cm Farba vlasov: niečo medzi tmavohnedou a čiernou Farba očí: hnedá Pozícia: gitara a vokály Domáce zvieratko: Cashdogg Obľúbená farba: čierna a detsky modrá - baby blue Obľúbené jedlo: pizza, jedlo zadarmo ( je vegetarián) Obľúbený nápoj: cola light Obľúbený seriál: The Simpsons, Saturday Night Live Obľúbená kniha: biografia Nirvany Obľúbený akčný hrdina: The Toxic Avanger Obľúbené číslo: 9 Obľúbený šport: baseball, golf Obľúbené ročné obdobie: jar Obľúbený výrok: "Bude ma to bolieť viac ako teba. „ Obľúbené mesto: Washington, DC Obľúbené oblečenie: DCMA, Level 27, Obľúbený predmet, ked´ chodil do školy: angličtina, dejepis Najneobľúbenejší predmet, ked´ chodil do školy: matematika Najlepší priateľ: Joel, Billy, Paul, Dean, Tony Lovato Obľúbený hudobníci: Green Day, Minor Threat, Rancid, The Clash, Sex Pistols, Goldfinger, Nirvana, Hobby: sledovanie ľudí a tetovačky Strach: z výšky

§ § § § § § Celé meno: William Dean Martin. Prezývka: Lil´ Billy

§ § § § § § Celé meno: William Dean Martin. Prezývka: Lil´ Billy Dátum narodenia: 15. 6. 1981 Znamenie: blíženci Výška: 180 cm Farba vlasov: čierna Farba očí: modrá Pozícia: gitara Gitary: PRS Guitars Domáce zvieratko: mačky (Stellar, Nelly, Nelson), psy (Bunji, Sam, Dracula), pavúky Obľúbená farba: čierna Obľúbené jedlo: orieškové maslo (je vegetarián) Obľúbený film: Star Wars, Who framed Roger Rabbit? Obľúbený seriál: The Simpsons Obľúbená kniha: Dlhá ťažká cesta z pekla (biografia Marilyna Mansona), Pán Prsteňov Obľúbený akčný hrdina: Batman Obľúbené cereálie: čokoľvek s Marshmallow Obľúbený časopis: Alternative Press, Guitar World, Fangoria Obľúbené oblečenie: DCMA, Level 27, Dickies, Puma, East Coast Clothing, Tribal Gear, Volcom Obľúbení hudobníci: Silverchair, The Deftones, Incubus, Michael Jackson, Lit, Linkin Park, Orgy, Korn Hobby: zbieranie hračiek, hudba, kupovanie nového oblečenia Strach: hady

§ § § § § Celé meno: Paul Anthony Thomas Prezývka: St. Paul Dátum

§ § § § § Celé meno: Paul Anthony Thomas Prezývka: St. Paul Dátum narodenia: 5. 10. 1980 Znamenie: váhy Výška: 175 cm Farba vlasov: hnedá Farba očí: hnedá Pozícia: basgitara Domáce zvieratko: Max, Sweet Pea Obľúbená farba: čierna a šedá Obľúbené jedlo: talianska kuchyňa Obľúbené cereálie: Golden Grahams Obľúbený film: Jacob´s Ladder Obľúbený seriál: The Simpsons Obľúbená kniha: Obraz Doriana Graya Obľúbený akčný hrdina: Mighty Mouse Obľúbený časopis: Alternative Press, Bizzarre Obľúbeá historická osobnosť: Doc Holliday Obľúbené oblečenie: Doc´s, Dickies, East Coast Clothing a tričká iných kapiel Obľúbení hudobníci: Pixies, Joy Division, Bauhaus, Sebadoh, Nirvana, Skinny Puppy, Mobb Deep, Wu Tang, Tool, The Misfits, Ragwagon, Rage Against The Machine, New Order, The Fugazi

§ § § § § Celé meno: Dean Butterworth Prezývka: Deano Dátum narodenia: 27.

§ § § § § Celé meno: Dean Butterworth Prezývka: Deano Dátum narodenia: 27. 9. 1976 Miesto narodenia: Rochdale, Lancashire, Anglicko Znamenie: panna Stav: zadaný Farba očí: hnedá Farba vlasov: čierna Nástroje: Vie hrať na bubnoch, gitare a piane Hrá: od 13 rokov

HISTÓRIA § § Bratia, dvojičky Benji a Joel sa narodili 11. marca 1979 -

HISTÓRIA § § Bratia, dvojičky Benji a Joel sa narodili 11. marca 1979 - Benji o päť minút predbehol svojho brata. Vyrastali v robotníckej rodine vo Waldorfe v Marylande, alebo ako to opísal Benji "na predmestí konca sveta". V zime na Vianoce roku 1995 odišiel od dvojčiat Maddenových ich otec Roger kvôli finančným problémom. Dvojčiat sa to teda rozhodne dotklo, opustil ich predsa vlastný otec, nechal svoje štyri deti a manželku napospas osudu. Boli zdrvení, zmenilo im to nadobro životy a nikdy sa tej čiernej diery v srdci úplne nezbavili. V mnohých piesňach sa dajú počuť slová, v ktorých celé to trápenie opisujú, napr. Emotionless You broke my mother´s heart You broke your children for life. . . Preto si Benji spolu s Joelom otcovo priezvisko Combs zmenili na rodné meno ich matky - Madden. O rok neskôr, 5. októbra 1980 sa rodí nádejný basgitarista Paul, a nasledujúci rok 15. júna zase chorobne talentovaný William Dean, prezývaný jednoducho Billy, označovaný tiež ako jediný talent v kapele.

§ § „Naša rodina bola jedna z viacerých rozbitých rodín, ale vždy sme sa

§ § „Naša rodina bola jedna z viacerých rozbitých rodín, ale vždy sme sa s Joelom mohli na seba spoľahnúť. Keď sa všetko dookola začalo rúcať, utiekli sme k hudbe, “ povedal Benji. S Joelom navštívili koncert Beastie Boys kde sa rozhodli že si založia vlastnú skupinu. Ich starší brat Josh mal predstavu o kapele ako boli Rancid, Minor Threat, The Cure, či The Smiths. Všetci štyria to mali v škole dosť ťažké, pretože sa stávali vydedencami, boli jednoducho outcasts, decká, čo nezapadajú, nie sú dosť cool ani dosť populárni. Joel a Benji pochádzali zo skromnejších pomerov, Paul mal zas šialene rád Shakespeara a Billy, tak ten sa vášnivo oddával svojmu milovanému kresleniu.

§ Názov Good Charlotte zobrali z detskej knižky, ktorú vraj nikto z nich nečítal.

§ Názov Good Charlotte zobrali z detskej knižky, ktorú vraj nikto z nich nečítal. Paul naučil Benjiho pár akordov na gitaru, a tak hned´ po škole sa dvojčatá ponáhľali domov, aby skúšali. Benji hral na gitaru a Joel začal spievať aj napriek tomu, že nikdy predtým nezaspieval ani tón. Svoj prvý koncert odohrali pred asi 20 -členným publikom v pivnici svojich susedov, no už v tom čase hrali svoje vlastné skladby. Začali sa naplno venovať hudbe, hoci nemali žiadnych sponzorov. Nahrali svoje prvé demo, napísali si vlastnú biografiu a rozoslali to všetkých nahrávacích spoločností, na ktoré natrafili spolu s odkazom "My sme Good Charlotte a ak s nami podpíšete zmluvu teraz, výjde vás to lacnejšie. " Začali dobývať hudobnú scénu na miestnych festivaloch a v kluboch. Zvíťazili v miestnom konkurze mladých talentov. Angažovali si manažéra a stali sa obľúbení na celom východnom pobreží. "Boli sme bez peňazí, bez dopravy. Naša mama mala mini-van a dovolila nám na ňom jazdiť na koncerty, že sama bude chodiť pešo. To dokazuje, ako pri nás celý čas stála. " Nahrali pre ňu pieseň „Thank You, Mom“, ktorá bola ako bonus na albume The Young and the Hopeless. V máji 2000 podpísali svoj prvý kontrakt a už zakrátko nahrávali v profesionálnom štúdiu. Amen.

FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI § § § Benji pľuje celý čas ked' hrá - Joel

FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI § § § Benji pľuje celý čas ked' hrá - Joel je o 5 centimetrov vyšší, o 5 minút mladší a o 5 kilo ľahší než Benji - Ked' si Billy nechal ostrihať dredy, našli v nich kúsky dorita (tyčinky) - Benji a Joel zvykli pracovať v Targete, Borders, Up Against The Wall a v Giante vo Waldorfe, ich matka zvykla pracovať v Nordstrom's v obchodnom dome v Annapolise v službách zákazníkom - Benjiho piercing v nose bol vianočný darček od mamy- - Joel používa Mentadent zubnú pastu - Tetovanie na Benjiho prstoch znie "MADE MAN" (je to z jedného filmu) - V klipe Motivation Proclamation má Benji na gitare nálepku na ktorej je napísané: Nedotýkaj sa toho ak nie si nahý - Benji a Joel hrali na strednej baseball - ešte pred tým, než sa dali na hudbu, snívali o tom, že sa stanú profesionálnymi hráčmi - Joel poprvýkrát pobozkal dievča v 10. triede - Benji nemá rád normálnu colu, chutí mu len diétna - Benji má vytetované všetky mená svojich súrodencov (Josh, Sarah, Joel)

§ § § § - Paul miluje dlhé prechádzky po pláži a víno -

§ § § § - Paul miluje dlhé prechádzky po pláži a víno - Dvojčatá raz skončili s autom v bazéne - Cashdogg je pomenovaný podľa Cassiusa Claya (Muhammad Ali), najlepšieho boxera vôbec - Všetci chodili na strednú školu La Plata v Marylande - Song Wondering na ich druhom albume je o Cashovi. "Možno vám to pripadá ako lovesong, ale Benji prisahá, že je to o jeho psovi!" - Joel je ku všetkému kečup - Kvôli Billymu sa stal Benji vegetarián - Všetci milujú Star Wars, zvlášť Joel - Joel a Paul milujú japonskú kuchyňu - Benji povedal, že Joel bol na škole ako Ralph Wiggum zo Simpsonovcov - Manažérom GC je Steve Feinberg - V roku 2002 daroval Paul Benjimu X - Box - Ked' ušiel otec dvojčiat na Vianoce, nebolo to poslednýkrát, čo ho videli - Benji ho raz stretol ked' mal 19 a jeho otec (Roger) mu povedal, že s nimi už nechce nič mať - Joel sa nerád usmieva na fotkách

PRVÝ ALBUM GOOD CHARLOTTE § Ich debutový album Good Charlotte nahralo štúdio Epic Records.

PRVÝ ALBUM GOOD CHARLOTTE § Ich debutový album Good Charlotte nahralo štúdio Epic Records. Album bol tak populárny, že získal platinovú platňu v Spojených štátoch. Rádiostanica Y 100 z Philadelphie púšťala skladbu „Little Things“ predtým, ako vydali tento singel. Skladba bola na prvom mieste 15 dní. Na začiatku roku 2001 sa „Little Things“ umiestnila na 23. mieste hitparády. Modern Rock Tracks a najpopulárnejšie skladba albumu „The Motivation Proclamation“ sa umiestnila na 65. mieste hitparády Billboard Hot 100.

THE YOUNG AND THE HOPELESS § Druhý album s názvom The Young and the

THE YOUNG AND THE HOPELESS § Druhý album s názvom The Young and the Hopeless bol to, čo všetci fanúšikovia očakávali. 20 mesiacov v hitparáde Billboard Hot 100 sa držal singel „Lifestyles Of The Rich And Famous“, ktorý zvýraznil popularitu Good Charlotte na celom svete. Videoklip k tejto piesni bol ocenený v prestížnej súťaži MTV Video Music Awards. Skupina bola taktiež nominovaná v kategórii Najlepšie nebritská kapela. Pieseň „The Anthem“ vyhrala súťaž MTV Video Music Awards v kategórii Best Rock Video za rok Album získal platinovú platňu v USA.

THE CHRONICLES OF LIFE AND DEATH § V roku 2004 uzrela svetlo sveta ich

THE CHRONICLES OF LIFE AND DEATH § V roku 2004 uzrela svetlo sveta ich platňa The Chronical of Life and Death. Umiestnila sa v rebríčku Australian ARIA Albums Chart i v prvej trojke hitparády časopisu Billboard. Album získal platinovú platňu v Austrálii a v Spojených štátoch. Z tohto albumu pochádza aj skladba „I Just Wanna Live“, vďaka ktorej skupina získala mnoho nových fanúšikov. Tento singel bol navyše na druhom mieste rebríčka RMF FM.

GOOD MORNING REVIVAL § Po troch rokoch očakávaní fanúšikov bol 19. marca vydaný 4.

GOOD MORNING REVIVAL § Po troch rokoch očakávaní fanúšikov bol 19. marca vydaný 4. album s názvom Good Morning Revival. Platňa získala 4 z 5 hviezdičiek v mesačníku Teraz Rock. Album zaujal 6. miesto v celosvetovej predajnosti. § Skladba „The River“ je prvá v histórii Good Charlotte spievaná spolu s inou kapelou - Avenged Sevenfold. Videoklip k skladbe „Keep Your Hands Off My Girl“ vyhral súťaž Australian MTV Video Music Awards.

CARDIOLOGY § Piaty album Good Charlotte vyšiel 2. novembra 2010. Názov albumu, ktorý podľa

CARDIOLOGY § Piaty album Good Charlotte vyšiel 2. novembra 2010. Názov albumu, ktorý podľa Joela pochádza z lyrického obsahu albumu, znamená „všetko spájané so srdcom“. Svoj prvý singel z tohto albumu "Like It's Her Birthday„ zverejnili 5. augusta a o 10 dní už malo na youtube vyše 100 000 videní.

FESTIVAL SONG Dnes sa nestarám o veci Kedysi som sa, ale už toho mám

FESTIVAL SONG Dnes sa nestarám o veci Kedysi som sa, ale už toho mám dosť Počujem slová ktoré hovoríte, želám si aby ste boli ticho. Ľudia mi vždy vraveli aby som nestrácal svoj čas Že si mám nájsť skutočnú prácu a vrátiť sa späť do rady Môžete povedať, že nikdy nebudem milionár Povedať, že táto gitara ma nikam nedostane Mám povinnosť To je môj záväzok Hrozba k spoločnosti. . . V najmenšom je to tak ako mi hovoria Mám povinnosť To je môj záväzok Som pod výsluchom autorít, Vravia že tu pre mňa nie je šanca Ale dnes večer, je to dnes večer Nechcem tvoj nudný život A nechcem tvojich 9 k 5 Alebo aby mi niekto hovoril ako mám žiť svoj život Vaša budúcnosť je bez budúcnosti Riadim svoju budúcnosť odchádzam dnes večer http: //www. youtube. com/watch? feature=player_embedde d&v=j 4 t 54 b. PUvmg

SONGS § § § § Motivation Proclamation Festival Song East Coast Anthem Little Things

SONGS § § § § Motivation Proclamation Festival Song East Coast Anthem Little Things S. O. S The River Predictable

SOME PHOTOS

SOME PHOTOS

§ Túto kapelu som si vybrala práve preto, lebo som chcela ukázať, že keď

§ Túto kapelu som si vybrala práve preto, lebo som chcela ukázať, že keď sa človek snaží a ide si za svojim snom, dočká sa úspechu. Veď aj oni začínali od úplnej nuly no tvrdou prácou a tým, že držali spolu sa dostali až na vrchol. Nestratili pri tom svoju tvár a nezabudli ani na svoju mamu a ľudí, ktorí ich podporovali. Práve preto ich tak obdivujem a vzhliadam k nim. Čo dodať? Navždy budú mojimi vzormi.

Ďakujem za to, že aj po skončení tohto projektu ste hádam stále medzi živými

Ďakujem za to, že aj po skončení tohto projektu ste hádam stále medzi živými x. D