Microsoft Word 2010 Page Layout Page Setup Page

  • Slides: 11
Download presentation
Microsoft Word 2010 Page Layout - Page Setup -

Microsoft Word 2010 Page Layout - Page Setup -

Page Setup • Podešavanje strane vrši se izborom kartice Page Layout u okviru grupe

Page Setup • Podešavanje strane vrši se izborom kartice Page Layout u okviru grupe Page Setup. pokretanje dijalog okvira 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 2

Page Setup (Margins) podešavanje margina podešavanje prostora za koričenje podešavanje položaja papira izgled podešenog

Page Setup (Margins) podešavanje margina podešavanje prostora za koričenje podešavanje položaja papira izgled podešenog lista 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 3

Page Setup (Paper) izbor veličine (formata) papira izgled podešenog lista 3. 12. 2020. Техничка

Page Setup (Paper) izbor veličine (formata) papira izgled podešenog lista 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 4

Microsoft Word 2010 Home - Font -

Microsoft Word 2010 Home - Font -

Font • Podešavanje fonta vrši se izborom kartice Home u okviru grupe Font. pokretanje

Font • Podešavanje fonta vrši se izborom kartice Home u okviru grupe Font. pokretanje dijalog okvira 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 6

Font (Font) naziv fonta stil fonta veličina fonta vrsta i boja podvučene linije efekti

Font (Font) naziv fonta stil fonta veličina fonta vrsta i boja podvučene linije efekti nad slovima boja slova izgled podešenog fonta 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 7

Font (Advanced) podešavanje razmaka između slova expanded - povećanje razmaka condensed - smanjenje razmaka

Font (Advanced) podešavanje razmaka između slova expanded - povećanje razmaka condensed - smanjenje razmaka 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 8

Microsoft Word 2010 Home - Paragraph -

Microsoft Word 2010 Home - Paragraph -

Paragraph • Podešavanje paragrafa (pasusa) vrši se izborom kartice Home u okviru grupe Paragraph.

Paragraph • Podešavanje paragrafa (pasusa) vrši se izborom kartice Home u okviru grupe Paragraph. pokretanje dijalog okvira 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 10

Font (Font) poravnanje teksta (pasusa) uvučenost teksta (pasusa) od leve, odnosno desne margine uvučenst

Font (Font) poravnanje teksta (pasusa) uvučenost teksta (pasusa) od leve, odnosno desne margine uvučenst redova first line - prvi red hanging - svi osim prvog razmak između redova (prored) razmak pasusa od teksta iznad (Before) razmak pasusa od teksta ispod (After) izgled podešenog teksta (pasusa) 3. 12. 2020. Техничка школа "Раде Металац" Лесковац 11