Micha Anio Sd Ostateczny 1 Stworzenie Adama fresk

  • Slides: 19
Download presentation
Michał Anioł –Sąd Ostateczny 1

Michał Anioł –Sąd Ostateczny 1

Stworzenie Adama –fresk w Kaplicy Sykstyńskiej 2

Stworzenie Adama –fresk w Kaplicy Sykstyńskiej 2

Scena potopu – fresk w Kaplicy Sykstyńskiej 3

Scena potopu – fresk w Kaplicy Sykstyńskiej 3

Sufit Kaplicy Sykstyńskiej 4

Sufit Kaplicy Sykstyńskiej 4

Wręczenie kluczy świętemu Piotrowi- Perugino 5

Wręczenie kluczy świętemu Piotrowi- Perugino 5

Sobór Watykański II 6

Sobór Watykański II 6

Papież Paweł VI 7

Papież Paweł VI 7

Papież Paweł VI 8

Papież Paweł VI 8

Jan i Matka Jezusa pod krzyżem 9

Jan i Matka Jezusa pod krzyżem 9

Totus Tuus 10

Totus Tuus 10

Zwiastowanie 11

Zwiastowanie 11

Wesele w Kanie Galilejskiej 12

Wesele w Kanie Galilejskiej 12

Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją

Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! 1. Z wszystkich niewiast wybrana Przyjdź i drogę wskaż! Córko ludu Bożego, Do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna, Pokój światu daj. 13

Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją

Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! Dziewico, Matko Chrystusa, Przyjdź i drogę wskaż! Dziewico, Matko Kościoła, Do Syna Twego nas prowadź. Dziewico, Matko ludzi, Pokój światu daj. Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! Matko, przez Syna nam dana, Przyjdź i drogę wskaż! Matko, która nas słuchasz, Do Syna Twego nas prowadź. Ty nas zawsze rozumiesz. Pokój światu daj. Ref. : Matko, która nas znasz, Z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź! 14

1 M I 2 P A 3 C H A Ł Ź D Z

1 M I 2 P A 3 C H A Ł Ź D Z I Z W I A S T O W A N E R N I I 4 K A T E C H K E E Z A 5 J A N Rozwiązanie: Matka Kościoła 15

Wizerunek Matki Bożej z Fatimy 16

Wizerunek Matki Bożej z Fatimy 16

Wizerunek Matki Bożej z La Salette 17

Wizerunek Matki Bożej z La Salette 17

Wizerunek Matki Bożej z Međugorje 18

Wizerunek Matki Bożej z Međugorje 18

Zadanie domowe 1. W modlitwie wieczornej poleć sprawy Kościoła opiece Maryi. 2. Dla chętnych

Zadanie domowe 1. W modlitwie wieczornej poleć sprawy Kościoła opiece Maryi. 2. Dla chętnych – wyszukaj informacje o sanktuariach Maryjnych w naszej diecezji. 19