Nervov soustava PTEN MCHA OSNOVA v pten mcha

  • Slides: 10
Download presentation
Nervová soustava PÁTEŘNÍ MÍCHA

Nervová soustava PÁTEŘNÍ MÍCHA

OSNOVA v páteřní mícha v šedá hmota míšní v bílá hmota míšní v vzestupné

OSNOVA v páteřní mícha v šedá hmota míšní v bílá hmota míšní v vzestupné dráhy v sestupné dráhy v funkce páteřní míchy

PÁTEŘNÍ MÍCHA provazec dlouhý 40 – 45 cm uložena v páteřním kanálu • •

PÁTEŘNÍ MÍCHA provazec dlouhý 40 – 45 cm uložena v páteřním kanálu • • horní konec přechází v prodlouženou míchu dolní konec končí ve výši 2. bederního obratle na průřezu tvar H ) centrální míšní kanálek obklopený šedou hmotou ( okolo ní bílou hmotou

PÁTEŘNÍ MÍCHA

PÁTEŘNÍ MÍCHA

ŠEDÁ HMOTA MÍŠNÍ vybíhá v přední rohy míšní tvořené motoneurony � vzruchy k příčně

ŠEDÁ HMOTA MÍŠNÍ vybíhá v přední rohy míšní tvořené motoneurony � vzruchy k příčně pruhovaným svalům, jejich neurity tvoří motorická vlákna míšních nervů – přední míšní kořeny § v zadní rohy míšní, míšní kde končí senzitivní vlákna míšních nervů – zadní míšní kořeny spojením předních a zadních míšních kořenů�míšní nervy � 31 párů

BÍLÁ HMOTA MÍŠNÍ § tvoří vzestupné dráhy �převádějí impulsy do vyšších částí CNS sestupné

BÍLÁ HMOTA MÍŠNÍ § tvoří vzestupné dráhy �převádějí impulsy do vyšších částí CNS sestupné dráhy �převádějí impulsy z CNS do motorických buněk �vědomé pohyby

VZESTUPNÉ DRÁHY § převádějí vzruchy vyvolané bolestí, teplem, chladem, tlakem � do senzitivní korové

VZESTUPNÉ DRÁHY § převádějí vzruchy vyvolané bolestí, teplem, chladem, tlakem � do senzitivní korové oblasti vzruchy ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů �mozečku

SESTUPNÉ DRÁHY § motorické pyramidová dráha vychází z šedé hmoty mozkové hlavní motorická dráha

SESTUPNÉ DRÁHY § motorické pyramidová dráha vychází z šedé hmoty mozkové hlavní motorická dráha vědomé pohyby mimopyramidová dráha mozku vychází ze středního pohyby mimovolní automatické a poloautomatické plavání, tanec

FUNKCE PÁTEŘNÍ MÍCHY § spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány § centrum jednoduchých

FUNKCE PÁTEŘNÍ MÍCHY § spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány § centrum jednoduchých nepodmíněných reflexů

POUŽITÉ ZDROJE � http: //www. google. cz/imgres? q=p%C 3%A 1 te%C 5%99 n%C 3%AD+m%C

POUŽITÉ ZDROJE � http: //www. google. cz/imgres? q=p%C 3%A 1 te%C 5%99 n%C 3%AD+m%C 3%ADcha+stavba&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=c 2 w. RNHselo. LM: &imgrefurl=http: //skolajecna. cz/biologie/Sources/Textbook_Textbook. php%3 Fint. Section. Id%3 D 91000&docid=s. Rw 5 x. SDcv. GUVYM&imgurl=http: //skolajecna. cz/biologie/Images/Textbook/Medium/0090000/00346. jpg&w=200&h=143&ei=gwi. VUNH 3 Gs. LP 0 QWkyo. GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=182&dur=3788& hovh=114&hovw=160&tx=101&ty=49&sig=107209084479291599427&page=1&tbnh=114&tbnw=160&start=0&ndsp=16&ved=1 t: 429, r: 2, s: 0, i: 75