NERVOV SOUSTAVA FUNKCE NERVOV SOUSTAVY pijmn podnt receptory

  • Slides: 20
Download presentation
NERVOVÁ SOUSTAVA

NERVOVÁ SOUSTAVA

FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY přijímání podnětů – receptory vyhodnocování podnětů – vjem vysílání zpráv –

FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY přijímání podnětů – receptory vyhodnocování podnětů – vjem vysílání zpráv – výkonné orgány

FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY buňky o vysoké dráždivosti – přijímání podnětů a) vnější receptory: zrak,

FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY buňky o vysoké dráždivosti – přijímání podnětů a) vnější receptory: zrak, sluch, čich, chuť, hmat (jsou soustředěny ve smyslových orgánech) b) vnitřní receptory: registrují změny např. v obsahu kyslíku v krvi, v chemickém složení krve z receptorů vedou nervová vlákna do centrální nervové soustavy a tam vzniká vjem z centrální nervové soustavy jsou vysílány zprávy k výkonným orgánům

STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY 1) centrální (ústřední) nervová soustava CNS (ÚNS): mozek a hřbetní mícha

STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY 1) centrální (ústřední) nervová soustava CNS (ÚNS): mozek a hřbetní mícha Obr. 1: centrální nervová soustava

STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY 2) periferní (obvodová) nervová soustava PNS (ONS): nervy – spojují tělo

STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY 2) periferní (obvodová) nervová soustava PNS (ONS): nervy – spojují tělo s CNS nervy Obr. 2: periferní nervová soustava

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY neuron = nervová buňka: základní stavební a funkční jednotka

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY neuron = nervová buňka: základní stavební a funkční jednotka NS krátké výběžky jádro tělo dlouhý výběže k zakončení dlouhého výběžku Obr. 3: stavba neuronu myelin

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY stavba neuronu: šedá hmota nervová: těla buněk bílá hmota

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY stavba neuronu: šedá hmota nervová: těla buněk bílá hmota nervová: svazky dlouhých výběžků krytých bílou tukovou vrstvou - myelinem funkce neuronu: tvorba, vedení a předávání signálů = vzruchů, propojením neuronů vzniká síť (rychlost šíření impulsů až 130 m/s) Obr. 4: neuron

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY synapse = zápoj místo dotyku a předání informace Obr.

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY synapse = zápoj místo dotyku a předání informace Obr. 5: synapse neboli zápoj synapse Obr. 6: synapse

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY reflex základní funkční jednotka NS okamžitá odpověď organizmu na

STAVBA A FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY reflex základní funkční jednotka NS okamžitá odpověď organizmu na podnět z vnějšího nebo vnitřního prostředí nepodmíněné = vrozené: jsou vždy stejné, (nelze je ovlivnit vůlí) centra většinou v míše a prodloužené míše, např. životně důležité reflexy – sací, dýchací, polykací podmíněné = naučené: mohou vymizet, např. zvonek + jídlo = reflex podávání potravy, centra hlavně v šedé kůře mozkové

REFLEXNÍ OBLOUK Obr. 7: reflexní oblouk: čidlo – CNS – výkonný orgán

REFLEXNÍ OBLOUK Obr. 7: reflexní oblouk: čidlo – CNS – výkonný orgán

STAVBA CNS - MÍCHA hřbetní mícha uložena v páteřním kanálu, sahá až po první

STAVBA CNS - MÍCHA hřbetní mícha uložena v páteřním kanálu, sahá až po první bederní obratel šedá hmota je uvnitř, bílá je na povrchu Obr. 8: stavba míchy Obr. 9: průřez míchou

STAVBA CNS - MÍCHA odstupuje z ní 31 párů míšních nervů, které obsahují dva

STAVBA CNS - MÍCHA odstupuje z ní 31 párů míšních nervů, které obsahují dva typy nervových vláken a) dostředivá – vedou vzruchy z orgánů do míchy b) odstředivá – vedou vzruchy z míchy do orgánů Obr. 10: míšní reflex

STAVBA CNS - MÍCHA v míše jsou centra pro jednoduché reflexy (obranný) a přepojovací

STAVBA CNS - MÍCHA v míše jsou centra pro jednoduché reflexy (obranný) a přepojovací stanice, která převádí vzruchy dále do mozku, stejně jako z mozku do orgánů, porucha vede ke ztrátě hybnosti Obr. 11: mícha

STAVBA CNS - MOZEK mozek 3 hlavní oddíly: zadní mozek střední mozek přední mozek

STAVBA CNS - MOZEK mozek 3 hlavní oddíly: zadní mozek střední mozek přední mozek temenní lalok Obr. 12: stavba mozku záhlavní lalok čelní lalok střední mozek mozeček prodloužená mícha most

STAVBA CNS - MOZEK zadní mozek tvoří ho tři oddíly: prodloužená mícha, most, mozeček

STAVBA CNS - MOZEK zadní mozek tvoří ho tři oddíly: prodloužená mícha, most, mozeček prodloužená mícha: pokračování hřbetní míchy, řídí základní životní funkce (dýchání, srdeční činnost, polykání, slinění, kašel, kýchání, zvracení) most: převodní stanice mozeček: pohybová koordinace, rovnováha střední mozek centrum zraku a sluchu (pohyby očí)

STAVBA CNS - MOZEK přední mozek tvoří ho dva oddíly: mezimozek a koncový mozek

STAVBA CNS - MOZEK přední mozek tvoří ho dva oddíly: mezimozek a koncový mozek mezimozek: řídí činnost vnitřních orgánů a produkuje hormony koncový mozek: největší oddíl, rozdělen na 2 polokoule, na povrchu je šedá kůra mozková, členěná v závity, jsou v ní centra myšlení a nadřazená centra zraku a sluchu atd.

STAVBA CNS - MOZEK Obr. 13: stavba mozku

STAVBA CNS - MOZEK Obr. 13: stavba mozku

STAVBA PNS: systém nervů, které spojují CNS s orgány obvodové nervy jsou svazky nervových

STAVBA PNS: systém nervů, které spojují CNS s orgány obvodové nervy jsou svazky nervových vláken spojené v provazce (jsou regenerovatelné) typy nervů: a) mozkové nervy – vystupují přímo z mozku, např. čichový, zrakový, trojklaný b) míšní nervy – vystupují z páteře (31 párů) c) útrobní nervy – odstupují z mozku i míchy, koordinují útrobní orgány, nelze je ovlivnit vůlí, vytvářejí 2 systémy, které působí proti sobě a navzájem se doplňují

STAVBA PNS Obr. 14: stavba PNS

STAVBA PNS Obr. 14: stavba PNS

NERVOVÁ ČINNOST základem jsou reflexy SIGNÁL = podnět, který dokáže vyvolat reflex I. signální

NERVOVÁ ČINNOST základem jsou reflexy SIGNÁL = podnět, který dokáže vyvolat reflex I. signální soustava: signálem je konkrétní podnět nebo představa, má ji člověk i zvířata II. signální soustava: signálem je slovo (jeho obsah) = signálů = základ myšlení