MASURAREA PUTERII ELECTRICE IN C C CU WATTMETRE

  • Slides: 20
Download presentation
MASURAREA PUTERII ELECTRICE IN C. C. CU WATTMETRE

MASURAREA PUTERII ELECTRICE IN C. C. CU WATTMETRE

În curent continuu, puterea absorbită de rezistenţa de sarcina R se determină prin produsul

În curent continuu, puterea absorbită de rezistenţa de sarcina R se determină prin produsul dintre curentul I stabilit prin rezistenţa de sarcină şi căderea de tensiune U de la bornele acesteia: P = UI Unitatea de masură pentru putere este watt: notat cu W= VA Puterea in c. c. este întotdeauna o putere activǎ, capabilǎ sǎ producǎ lucru mecanic sau cǎldurǎ.

Măsurarea puterii electrice în c. c. se poate efectua cu ajutorul wattmetrului electrodinamic sau

Măsurarea puterii electrice în c. c. se poate efectua cu ajutorul wattmetrului electrodinamic sau ferodinamic. INAPOI LA TEST

Montarea în circuit Wattmetrul electrodinamic ( ferodinamic) se conectează în circuit cu bobina fixă

Montarea în circuit Wattmetrul electrodinamic ( ferodinamic) se conectează în circuit cu bobina fixă (de curent) în serie cu receptorul şi cu bobina mobilă (de tensiune) în paralel cu receptorul (în montaj amonte sau aval faţă de bobina de curent) Bornele polarizate vor fi montate înspre sursă. Indicaţia aparatului este proporțională cu puterea activă: P=UI Scara dispozitivului se gradează direct în W. INAPOI LA TEST

Schema de montaj a- amonte b- aval

Schema de montaj a- amonte b- aval

Puterea determinată cu ajutorul wattmetrului se calculează cu relaţia: Pw = n. Cw, în

Puterea determinată cu ajutorul wattmetrului se calculează cu relaţia: Pw = n. Cw, în care n este numărul de diviziuni citite pe scară, iar Cw este constanta wattmetrului Cw = U In/N (W/diviziune), l Un, In sunt tensiunea şi curentul nominal ale aparatului de măsură, iar N numărul total de diviziuni de pe scara aparatului. l n INAPI LA TEST

Observaţie

Observaţie

TEST 1. Wattmetrele sunt aparate: . l Electrodinamice l Magnetoelectrice l Feromagnetice

TEST 1. Wattmetrele sunt aparate: . l Electrodinamice l Magnetoelectrice l Feromagnetice

TEST 2. Wattmetrele se conecteaza în circuit: l Cu bobina de curent în paralel

TEST 2. Wattmetrele se conecteaza în circuit: l Cu bobina de curent în paralel şi cu bobina de tensiune în serie cu consumatorul l Cu bobina de curent în serie şi cu bobina de tensiune în paralel cu consumatorul l Oricare dintre variantele anterioare

TEST 3. Un wattmetru cu tensiune nominală de 150 V, curentul nominal 2, 5

TEST 3. Un wattmetru cu tensiune nominală de 150 V, curentul nominal 2, 5 A si 150 diviziuni pe scara gradată are constanta: l 150 l 2, 5 l 25 W/div

TEST Wattmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată are domeniul de

TEST Wattmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată are domeniul de curent In=2 A şi domeniul de tensiune Un=300 V. Puterea indicată de wattmetru este: l 800 W l 200 W l 400 W

CORECT!

CORECT!

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

CORECT!

CORECT!

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

CORECT!

CORECT!

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

GRESIT! REVEZI INFORMATIILE

CORECT!

CORECT!

GRESIT! BACK TO THE TEST

GRESIT! BACK TO THE TEST

SUCCES!

SUCCES!