KZETEK Kzetek osztlyozsa eredet szerint Az svnyok geolgiai

  • Slides: 8
Download presentation
KŐZETEK

KŐZETEK

Kőzetek osztályozása eredet szerint Az ásványok geológiai szempontból kőzetalkotó szerepet töltenek be. A kőzetek

Kőzetek osztályozása eredet szerint Az ásványok geológiai szempontból kőzetalkotó szerepet töltenek be. A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. Ezek mindig meghatározott természeti folyamatban, egységesen képződnek. A különféle kőzettípusok általában többféle ásványfázist tartalmaznak, ezért összetételük kémiai összegképlettel nem írható fel. Mivel az eltérő módon képződött (magmás-, metamorf- és üledékes-) kőzettípusokat jelentősen eltérő ásványok, illetve elegyrészek építik fel, valamint kialakulásukért más és más földtani, illetve fizikai-kémiai folyamatok felelősek (olvadékból történő kristályosodás, szilárd fázisú reakciók, aprózódás-mállásszállítódás-lerakódás), az ásványok kőzetalkotó szerepét a három fő kőzettípuson keresztül (magmás, üledékes és metamorf) ismertetjük.

Magmás kőzetek A magmás kőzetek magmából keletkező kőzetfélék, amelyeket ásványtani és kémiai szempontból, keletkezési

Magmás kőzetek A magmás kőzetek magmából keletkező kőzetfélék, amelyeket ásványtani és kémiai szempontból, keletkezési helyük szerint és/vagy kristályosodási fokuk szerint osztályozunk. Keletkezésük alapján: mélységi és kiömlési kőzetek. Kémiai összetétel szempontjából a kovasav (Si. O 2) tartalmuk alapján : 1. savanyú (túltelített) – Si. O 2 tartalom: 66– 90% 2. semleges (neutrális v. telített) – Si. O 2 tartalom: 48– 66% 3. bázisos (telítetlen) – Si. O 2 tartalom: 48% alatt Ásványi összetételük szerint a Streckeisen rendszer diagram-jával (QAPF diagram) osztályozzák. A diagram a kőzetalkotó ásványokat az alábbi öt csoportba osztja: Q = kvarc, A = alkáli földpátok, P = plagioklász, F = földpátpótlók (foidok), M = színes (mafikus) elegyrésze A magmás kőzetek rendszere Savanyú Semleges Bázisos, ultrabázisos Magmás kőzetek Si. O 2 tartalom Mélységi magmás kőzetek Vulkáni kiömlési kőzetek 72% 66% 65% 57% 48% 54% 41% Gránit Granodiorit Szienit Diorit Gabbró Nefelinszienit Peridotit Riolit Dácit Trachit Andezit Bazalt Fonolit Pikrit

Magmás kőzetek Magmából kiváló kőzetek ásványtani összetétele A Bowen-féle kiválási sor és az adott

Magmás kőzetek Magmából kiváló kőzetek ásványtani összetétele A Bowen-féle kiválási sor és az adott ásványos összetételnek megfelelő kőzetek Forrás: http: //foldrajz. ttk. pte. hu/foldtan/segedanyag. pdf A magma a felső köpenyben és/vagy a kéregben elhelyezkedő, nagy nyomás alatt álló, magas hőmérsékletű, többkomponensű szilikátolvadék. A magma hőmérséklete 1300– 1500 °C, a felszín felé nyomulva hőmérséklete csökken, hűlése során alkotórészei olvadáspontjuknak megfelelő sorrendben válnak ki. Ez a folyamat a magmás kristályosodás (kőzet és ércképződés) (lásd Bowen féle diagramot)

Magmás kőzetek Bázikus mélységi magmás kőzet Bázikus vulkáni kiömlési kőzet Bazalt Gabbro Semleges mélységi

Magmás kőzetek Bázikus mélységi magmás kőzet Bázikus vulkáni kiömlési kőzet Bazalt Gabbro Semleges mélységi magmás kőzet Diorit Savanyú mélységi magmás kőzet Gránit Semleges vulkáni kiömlési kőzet Andezit Savanyú vulkáni kiömlési kőzet Riolit

Üledékes kőzetek: természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált (az

Üledékes kőzetek: természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált (az üledékes kőzetté válása) kőzeteket nevezzük. Eredetük szerinti csoportosítás: 1. törmelékes kőzetek homokkő konglomerátum 2. vegyi üledékes kőzetek kősó 3. szerves eredetű kőzetek mészkőbe ágyazott fosszíliák antracit

Metamorf (átalakult) kőzetek A metamorfózis a kőzetszövetének és ásványos összetételének megváltozását jelenti nagy nyomás

Metamorf (átalakult) kőzetek A metamorfózis a kőzetszövetének és ásványos összetételének megváltozását jelenti nagy nyomás és/vagy hőmérséklet-növekedés hatására, szilárd halmazállapotban, a kémiai összetétel változása nélkül. Kiindulási anyaguk lehet magmás-, üledékes- vagy korábban már metamorfizált kőzet. A metamorf kőzeteket tipikus ásványtársulások jellemzik, a kőzet eredetének, valamint a metamorfózis fokozatának függvényében. A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagok sorozatából áll. Az alapnév lehet az ásványos összetételből képzett (például amfibolit, kvarcit), vagy a szerkezetből adódó (például gneisz, ld. gneiszes szerkezet, agyagpala ld. palás szerkezet). Az előtag utalhat jellegzetes szerkezetre (például gyűrt gneisz) vagy pontosítja az ásványos összetételt (például epidot-tartalmú gránátamfibolit). Azoknál a kőzeteknél, melyeknél az eredeti kőzet szöveti bélyegei és/vagy ásványai még felismerhetők meta- előtagot illesztenek (például metaandezit, metabazalt). Az orto- vagy para- előtag akkor használatos, ha egyértelművé akarják tenni a metamorf kőzet üledékes (para-) vagy magmás (orto-) eredetét (például ortogneisz, paragneisz). Ha egy metamorf kőzet térfogatának több, mint 75%-át egyetlen ásvány alkotja, akkor az elnevezését az ásványnévből kell képezni úgy, hogy ahhoz az "-it" utótagot kell hozzáilleszteni (például szerpentinit).

A metamorfózis fokozatai és az adott fokozatra jellemző metamorf kőzetek és ásványok • Nagyon

A metamorfózis fokozatai és az adott fokozatra jellemző metamorf kőzetek és ásványok • Nagyon kisfokú metamorfózis (agyagpala, metabazalt). Jellegzetes ásványai: agyagásványok, laumontit (zeolit), prehnit (zeolit). agyagpala metaandezit • Kisfokú metamorfózis (szerpentinit, kloritpala, szericitpala). Jellegzetes ásványai: szericit, pirofillit, klorit fillit szerpentinit • Közepes fokú metamorfózis (csillámpala, márvány). Jellegzetes ásványai: csillám, kvarc, plagioklász, gránát, andaluzit gránátos csillámpala márvány • Nagyfokú metamorfózis (eklogit, gneisz). Jellegzetes ásványai: kvarc, muszkovit, biotit, plagioklász, káliföldpát, sillimanit, sztaurolit eklogit gneisz