svnyok kzetek svny s kzettan 1 Ksztette Varr

  • Slides: 13
Download presentation
Ásványok, kőzetek Ásvány és kőzettan 1. Készítette: Varró Vivien Tankör: MF 12 M 3

Ásványok, kőzetek Ásvány és kőzettan 1. Készítette: Varró Vivien Tankör: MF 12 M 3

AZ ÁSVÁNYOK VÁLTOZATAI Az ásványoknak – valamilyen kémiai vagy fizikai tulajdonság alapján egymástól jól

AZ ÁSVÁNYOK VÁLTOZATAI Az ásványoknak – valamilyen kémiai vagy fizikai tulajdonság alapján egymástól jól elkülöníthető példányai a változatok. Szín alapján színváltozatok (lásd a berill ásvány példáján) smaragd (zöld), akvamarin (halványkék), heliodor (sárga)

A drágakövek részben ásványok változatai, részben szerves eredetű anyagok (pl. gyöngy, korall, borostyán) •

A drágakövek részben ásványok változatai, részben szerves eredetű anyagok (pl. gyöngy, korall, borostyán) • A drágakő kritériumai: • - szépség (fény, szín, átlátszóság, különleges fényjelenségek) • - ritkaság (ritkán fordulnak elő a természetben) • - keménység (általában nagy keménységűek)

A kőzetek döntően ásványok kémiai értelemben vett keverékei. A kőzetekben az ásványokon kívül más

A kőzetek döntően ásványok kémiai értelemben vett keverékei. A kőzetekben az ásványokon kívül más anyagok, üvegszerű komponensek, szerves anyagok, pórusok is jelen lehetnek. A kőzetek általában nagy tömegben, nagy földtani egységeket (hegyeket, síkságokat) alkotva fordulnak elő. Kőzetalkotó ásványokból állnak.

A KŐZETALKOTÓ ÁSVÁNYOK A földkéregben ismert kb. 4000 ásvány közül csupán néhány (2– 8)

A KŐZETALKOTÓ ÁSVÁNYOK A földkéregben ismert kb. 4000 ásvány közül csupán néhány (2– 8) szerepel uralkodó mennyiségben a kőzetekben, ezeket nevezzük kőzetalkotó ásványoknak. Kémiai összetételüket tekintve a földkéreg nyolc legnagyobb A kőzetek más elnevezéssel polimineralikus polikristályok, amelyeket a kőzetalkotó ásványok képződés által jól meghatározott összenövése jellemez.

ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK: ÉRCEK ÉS NEMÉRCEK = KŐZETEK Ásványi nyersanyagok: olyan kőzetek, melyekből bizonyos ásványi

ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK: ÉRCEK ÉS NEMÉRCEK = KŐZETEK Ásványi nyersanyagok: olyan kőzetek, melyekből bizonyos ásványi anyagokat hasznosítunk Azokat a kőzeteket, melyekből megfelelő kohászati eljárásokkal gazdaságosan fém(ek) nyerhető(k) ki érceknek nevezzük. Azokat a kőzeteket, melyeket valamilyen nemfémes komponens(ek) miatt hasznosítanak nemérceknek nevezzük.

AZ ÁSVÁNYOK KÉPZŐDÉSE Az ásványok olvadékokból, oldatokból, gázokból, vagy átkristályosodás, révén más ásványokból képződnek.

AZ ÁSVÁNYOK KÉPZŐDÉSE Az ásványok olvadékokból, oldatokból, gázokból, vagy átkristályosodás, révén más ásványokból képződnek. Ásványtársulás: a földkéregben meghatározott fiziko-kémiai viszonyok között együttesen keletkező ásványok. Képződésük sajátságai szerint az ásványokat (és ennek megfelelően a kőzeteket) három nagy csoportba soroljuk: magmás, metamorf és üledékes eredetűek.

A magmás eredetű ásványok a magmából képződnek, mely a szilárd földkéreg alatt elhelyezkedő, folyékony

A magmás eredetű ásványok a magmából képződnek, mely a szilárd földkéreg alatt elhelyezkedő, folyékony halmazállapotú szilikátolvadék. Ha a magma a felszín közelébe jut, a nyomás- és hőmérsékletcsökkenés eredményeként relatív homogenitása megszűnik és anyaga frakcionált kristályosodás révén differenciálódik. Magmás ásványképződés szakaszai előkristályosodás, főkristályosodás, és utókristályosodás (hidrotermás).

A metamorf eredető ásványok a földkéregben már meglévő ásványok (kőzetek) anyagának átalakulása révén jönnek

A metamorf eredető ásványok a földkéregben már meglévő ásványok (kőzetek) anyagának átalakulása révén jönnek létre. Döntően a nyomás és/vagy a hőmérsékleti viszonyok megváltozása miatt. Az üledékes eredetű ásványok ezzel szemben a felszín közelében, vagy a felszínen jönnek létre. Létrejöttükben emiatt a hőmérsékletnek és nyomásnak nincs jelentős szerepe.

ÁSVÁNYOK KÖRNYEZETÜNKBEN A környezetünkben (a litoszféra–bioszféra határán, vagy az atmoszférában) megjelenő ásványok jellemzői: Néhány

ÁSVÁNYOK KÖRNYEZETÜNKBEN A környezetünkben (a litoszféra–bioszféra határán, vagy az atmoszférában) megjelenő ásványok jellemzői: Néhány μm-es vagy nm-es krisztallitokból állnak, sokszor rosszul kristályosak, vagy amorfak (például a talaj ásványai). Sokszor élőlényekben, vagy élőlények közreműködésével képződnek (például a csigák háza, gerincesek csontja, foga). Az ásványtan az ember által előállított olyan anyagokkal is foglalkozik, melyek a litoszférában megjelenő ásványokhoz hasonló szerkezetűek (például cementek, kerámiák és üvegek). Cementásvány

A KRISTÁLY FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSA A TÖRTÉNELEM SORÁN Ókorban: jég (= krüsztallosz), a színtelen és

A KRISTÁLY FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSA A TÖRTÉNELEM SORÁN Ókorban: jég (= krüsztallosz), a színtelen és víztiszta hegyikristály (kvarc változat) a megjelenése alapján. Középkorban: síklapokkal határolt poliéder (soklapú test). 18. században: a kristályok fölépíthetők sok-sok hasonló részecskéből (ún. belső magvakból).

A KRISTÁLY FOGALMA A 20. SZÁZADBAN Térrácsszerkezettel rendelkező szilárd anyag, melyben az atomok, ionok

A KRISTÁLY FOGALMA A 20. SZÁZADBAN Térrácsszerkezettel rendelkező szilárd anyag, melyben az atomok, ionok vagy molekulák meghatározott rendben, a térrácspontjaiban helyezkednek el (homogén diszkontinuum). A térrácsszerkezet miatt a legtöbb kristály kémiai és fizikai tulajdonságai iránytól függőek, vektoriálisak (anizotrópia). A térrácsszerkezet a kristályok külső alakjában is megnyilvánulhat, síklapokkal határolt kristályok formájában.

Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!

Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!