Kommunikci Kommunikci s 5 nagy forradalma Fogalma tjkoztats

  • Slides: 11
Download presentation
Kommunikáció

Kommunikáció

Kommunikáció és 5 nagy forradalma • Fogalma: tájékoztatás, közlés, információcsere • Története: 1. Beszéd

Kommunikáció és 5 nagy forradalma • Fogalma: tájékoztatás, közlés, információcsere • Története: 1. Beszéd (kiemelkedés az állatvilágból) 2. Írás (információtárolás, tér/idő legyőzése) 3. Könyvnyomtatás (tömeges terjesztés) 4. Távközlés /távolságok áthidalhatóvá váltak/ 5. A számítógép forradalma /elektronikus információfeldolgozás/

A kommunikáció 5 nagy forradalma

A kommunikáció 5 nagy forradalma

A kommunikáció tényezői • • • Adó: aki üzenetet továbbít a fogadó félnek Kód:

A kommunikáció tényezői • • • Adó: aki üzenetet továbbít a fogadó félnek Kód: A komm. „jelrendszere” Csatorna: amin keresztül zajlik Vevő: aki fogadja az üzenetet (címzett) Üzenet: amit közlünk Beszédhelyzet: amilyen körülmények között zajlik a komm.

Jakobson-féle modell

Jakobson-féle modell

A kommunikáció funkciói = az adó szándéka 1. tájékoztató: gondolatok, tények, vélemények közlése 2.

A kommunikáció funkciói = az adó szándéka 1. tájékoztató: gondolatok, tények, vélemények közlése 2. érzelemkifejező 3. felhívó funkció: mások cselekvésre ösztönzése 4. a kapcsolatfenntartó 5. poétikai funkció: esztétikai hatás létrehozása 6. metanyelvi funkció: a kommunikáció szólhat magáról a kommunikációról

A kommunikáció típusai I. • • Szám szerint: Intraperszonális: egyszemélyes Interperszonális: személyek közötti Multiperszonális:

A kommunikáció típusai I. • • Szám szerint: Intraperszonális: egyszemélyes Interperszonális: személyek közötti Multiperszonális: a) csoportos, szervezeti b) tömegkommunikáció

A kommunikáció típusai II. Egyirányú Kétirányú Közvetlen előadás beszélgetés Közvetett televízió chat

A kommunikáció típusai II. Egyirányú Kétirányú Közvetlen előadás beszélgetés Közvetett televízió chat

A kommunikáció típusai III. • VERBÁLIS: 1) Szóbeli komm. : beszélgetések, vita, értekezlet, telefonálás,

A kommunikáció típusai III. • VERBÁLIS: 1) Szóbeli komm. : beszélgetések, vita, értekezlet, telefonálás, befolyásolás, tanácsadás, tárgyalás, oktatás, nyilvános beszéd 2) Írásos közlések: levelek, önéletrajzok, beszámolók, utasítások, jelentések, • NEMVERBÁLIS: TESTBESZÉD

Testbeszéd

Testbeszéd