A kommunikci I A kommunikci meghatrozsa kommunikci minden

  • Slides: 10
Download presentation
A kommunikáció

A kommunikáció

I. A kommunikáció meghatározása kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. Információ: -minden olyan tény,

I. A kommunikáció meghatározása kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. Információ: -minden olyan tény, közlés, hír, amely számunkra új ismeretet hordoz A kommunikáció jelenségeinek összetevői kommunikátor vagy közlő fél befogadó hír vagy közléstartalom jelrendszere: a kód, a kód elemi egysége: a jel a csatorna.

II. A kommunikáció területei § Kommunikáció technikai értelemben (telefon, számítógépek stb. ). § Társadalmi

II. A kommunikáció területei § Kommunikáció technikai értelemben (telefon, számítógépek stb. ). § Társadalmi kommunikáció - információátadás az emberek között § Biológiai kommunikáció - az élő szervezetek különféle rendszereiben folyó

III. A kommunikáció általános modellje

III. A kommunikáció általános modellje

A modellhez kapcsolódó meghatározások: § Adó: információ forrása, lehet személy állat, szoftver, gép, …stb,

A modellhez kapcsolódó meghatározások: § Adó: információ forrása, lehet személy állat, szoftver, gép, …stb, ami a közleményt előállítja és továbbítja. § Jel: a választott kód elemi egysége § Jelátalakító (kódoló): jeleket legtöbbször fizikailag át kell alakítani, hogy alkalmasak legyenek a továbbításra. Pl. (Telefonáláskor) hangjel átalakítása analóg elektromos jellé. § Kódoló: jeleket, közlemény kódolja egy másik jelrendszerbe Pl: Kódolás (modemmel): a modem (modulátor-demodulátor) segítségével (jelátalakítással) megteremthetjük a kapcsolatot két számítógép között a telefonvonalon. § Információs csatorna: az adó és a vevő között az információ továbbítását szolgáló közeg, vezeték (Pl. levegő, víz, telefonkábel stb. )

§ Dekódoló: kódolt jelek visszalakítását végzi, a közlő által választott kód "megfejtése", amelynek két

§ Dekódoló: kódolt jelek visszalakítását végzi, a közlő által választott kód "megfejtése", amelynek két feltétele van: - a fogadónak ismernie kell a közlő által választott kódot (ellenkező esetben közvetítő eszközt vagy személyt kell igénybe vennie) - az üzenet jelentéstartalmának azonosnak kell lennie a közlő és a fogadó számára. § Vevő: az aki az információt értelmezi, tárolja a közleményt (jeleket), az információ befogadója. § Zaj: a jelek továbbhaladását lassító, zavaró vagy akadályozó körülmény a csatornában.

IV. A közlési folyamat végbemenetele szempontjából a kommunikáció lehet § teljes - amikor a

IV. A közlési folyamat végbemenetele szempontjából a kommunikáció lehet § teljes - amikor a fogadótól értékelhető válasz érkezik § részleges - amikor a közlő észleli, hogy a fogadó "vette" az üzenetet, de válasz nem érkezik; § egyoldalú: - amikor a közlő nem tudja, hogy üzenete eljutott-e a fogadóhoz. (Példák az e-mailen szemléltetve)

V. Példa kommunikációs folyamatokra: Komunikáció folyamata mobiltelefonnal: § Adó: aki telefonon felhívja a vevőt

V. Példa kommunikációs folyamatokra: Komunikáció folyamata mobiltelefonnal: § Adó: aki telefonon felhívja a vevőt § Vevő: akit telefonon hívtak fel § Közlemény: amit atelefonba mondunk § Jelátalakító: mikrofon (kódoló) a készülékben, hangszórón (dekódoló) keresztül hallja a vevő az információt § Információs csatorna: elektomágneses mező, amin a rádióhullámok haladnak § Zaj: recseg a telefon, háttérzaj

§ Internet kommunikációs szolgáltatásai: – www (böngészés) – elektronikus levelezés – ftp (fájlok átvitele

§ Internet kommunikációs szolgáltatásai: – www (böngészés) – elektronikus levelezés – ftp (fájlok átvitele távoli gépek között)

§ Folyt következő órán!

§ Folyt következő órán!