kernel Kernel source https www kernel orgpublinuxkernelv 3

  • Slides: 16
Download presentation

下載kernel檔案 Kernel source下載: https: //www. kernel. org/pub/linux/kernel/v 3. x/

下載kernel檔案 Kernel source下載: https: //www. kernel. org/pub/linux/kernel/v 3. x/

重新編譯kernel(1) o # make mrproper n 清除之前編譯過的殘留設定檔及目的檔 o # make oldconfig n 使用舊 kernel的.

重新編譯kernel(1) o # make mrproper n 清除之前編譯過的殘留設定檔及目的檔 o # make oldconfig n 使用舊 kernel的. config 檔 n 下指令前需將舊的. config 檔複製到新的 kernel source 目錄下 或者 # make menuconfig n 對 kernel 做自定的設定 註:make oldconfig 及 make menuconfig 擇一或 二者皆做都可。

重新編譯kernel(2) o # make n 編譯 compressed kernel 及 modules o # make modules_install

重新編譯kernel(2) o # make n 編譯 compressed kernel 及 modules o # make modules_install n 安裝modules o # make install n 最後把kernel安裝到系統中, 重新啟動後的開 機選單就可以選了 o 在grub boot menu裡選擇編譯好的kernel n Ex: Fedora Core (3. 10. 77)

make mrproper

make mrproper

make oldconfig

make oldconfig

make menuconfig(1)

make menuconfig(1)

make menuconfig(2)

make menuconfig(2)

make

make

during make

during make

make modules_install

make modules_install

make install

make install

補充教材 o For Debian: https: //debian-handbook. info/browse/stable/sect. kernel -compilation. html o For Fedora: http:

補充教材 o For Debian: https: //debian-handbook. info/browse/stable/sect. kernel -compilation. html o For Fedora: http: //www. howopensource. com/2011/08/howto-install-compile-linux-kernel-3 -0 -in-fedora-15 -and 14/ o For Ubuntu: http: //www. howopensource. com/2011/08/howto-compile-and-install-linux-kernel-3 -0 -in-ubuntu-1104 -10 -10 -and-10 -04/