JETEL LUN Trifolium pratense L SOS a SOU

  • Slides: 17
Download presentation
JETEL LUČNÍ (Trifolium pratense L. ) SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel

JETEL LUČNÍ (Trifolium pratense L. ) SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční

Hospodářský význam jetele § Jetel se využívá na přímé zelené krmení nebo ke konzervaci

Hospodářský význam jetele § Jetel se využívá na přímé zelené krmení nebo ke konzervaci zavadlé píce silážováním. § Dále se uplatňuje v jetelotravních směskách, což je směs jetele a trav, které se pěstují na dva až tři užitkové roky. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 2

Biologické vlastnosti jetele § Jetel luční je dvou až tříletá rostlina vytvářející trsy přímých

Biologické vlastnosti jetele § Jetel luční je dvou až tříletá rostlina vytvářející trsy přímých nebo krátce vystoupavých dutých lodyh. § Dosahuje výšky 40– 70 cm. § Listy jsou trojčetné a řapíkaté. § Lístky jsou celokrajné, na líci lysé s bělavou podkovovitou skvrnou a na rubu chlupaté. § Květenství tvoří stopkaté hlávky červené nebo sytě růžové barvy. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 3

Biologické vlastnosti jetele SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 4

Biologické vlastnosti jetele SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 4

Biologické vlastnosti jetele § Odrůdy jetele se rozdělují do dvou skupin: § Jetel luční

Biologické vlastnosti jetele § Odrůdy jetele se rozdělují do dvou skupin: § Jetel luční dvojsečný – pěstuje se na 1 užitkový rok. § Jetel luční jednosečný – i na dva užitkové roky. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 5

Biologické vlastnosti jetele Semeno jetele SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční

Biologické vlastnosti jetele Semeno jetele SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 6

Biologické vlastnosti jetele Květenství - hlávka SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel

Biologické vlastnosti jetele Květenství - hlávka SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 7

Nároky na prostředí jetele § Jetel luční se nejlépe pěstuje v chladnějších a vlhčích

Nároky na prostředí jetele § Jetel luční se nejlépe pěstuje v chladnějších a vlhčích oblastech. § Snáší půdy těžší, s kyselejší půdní reakcí. § Zpravidla se pěstuje na jeden užitkový rok v osevním postupu, tudíž nečiní žádné problémy jako vojtěška. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční List s podkovovitou skvrnou 8

Výživa a hnojení jetele § Platí stejné zásady jako u vojtěšky. § Fosforečná a

Výživa a hnojení jetele § Platí stejné zásady jako u vojtěšky. § Fosforečná a draselná hnojiva se aplikují na podzim při přípravě půdy. § Dávka fosforu činí 60– 100 kg/ha PO. § Dávka draslíku je 150– 200 kg/ha KO. § Výživa dusíkem je zajištěná symbiotickou fixací vzdušného dusíku, výjimečně se aplikuje tzv. startovací dávka 20 kg/ha N. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 9

Výživa a hnojení jetele Hlízková bakterie pro fixaci vzdušného dusíku SOŠS a SOU Kadaň

Výživa a hnojení jetele Hlízková bakterie pro fixaci vzdušného dusíku SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 10

Příprava půdy pro jetel § Obdobné jako u vojtěšky. § Podzimní příprava zahrnuje podmítku

Příprava půdy pro jetel § Obdobné jako u vojtěšky. § Podzimní příprava zahrnuje podmítku a hlubokou orbu na 25– 30 cm. § Jarní předseťová příprava je zaměřená na dokonalé rozdrobení hrud a urovnání povrchu. § Těsně před setím se provádí uválení povrchu, aby semeno nepřišlo příliš hluboko do půdy. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 11

Setí jetele § § § Pěstují se odrůd diploidní (2 n) a tetraploidní (4

Setí jetele § § § Pěstují se odrůd diploidní (2 n) a tetraploidní (4 n). Výsevek činí 18– 22 kg/ha. Šířka řádků je 12, 5 cm. Hloubka setí je 1– 1, 5 cm. Zbytek je obdobný jako u vojtěšky. Porosty jetele je možno založit dvojím způsobem: § Čistý výsev § Založení porostu do krycí plodiny SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 12

Setí jetele § Čistý výsev – setí je možno provést v jarním nebo letním

Setí jetele § Čistý výsev – setí je možno provést v jarním nebo letním termínu, porost není omezován konkurencí krycí plodiny. Zpravidla hůře vzchází a více trpí zaplevelením. § Založení porostu do krycí plodiny – důležitý je výběr vhodné krycí plodiny, která musí splňovat několik základních podmínek – vytvoření kompletního zapojeného porostu jetele. Výsevek krycích plodin se snižuje o 30– 50 % a meziřádková vzdálenost se zvyšuje na 20– 25 cm. Mezi krycí plodiny patří obilniny, bob a peluška. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 13

Ošetřování porostu jetele § Sklizeň krycí plodiny i následná opatření se provádějí podle stejných

Ošetřování porostu jetele § Sklizeň krycí plodiny i následná opatření se provádějí podle stejných zásad jako u vojtěšky. § Před příchodem zimy se zvyšuje jistota přezimování válením těžkými válci. § Na jaře se porost jetele nevláčí ale válí, aby se přitlačil kořenový krček do půdy. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 14

Sklizeň jetele § Provádí se postupně, protože se jetel využívá jako zelená píce. §

Sklizeň jetele § Provádí se postupně, protože se jetel využívá jako zelená píce. § Průměrný výnos sena činí 9 t/ha. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 15

Opakování § § Co je u jetele květenstvím a jakou má barvu? Jak rozdělujeme

Opakování § § Co je u jetele květenstvím a jakou má barvu? Jak rozdělujeme u nás pěstované odrůdy jetele? Jaký je výnos sena u jetele? Popište založení porostu jetele za použití krycí plodiny. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 16

Použité zdroje § Kuchtík, F. , Procházka, I. , Teksl, M. , Valeš, J.

Použité zdroje § Kuchtík, F. , Procházka, I. , Teksl, M. , Valeš, J. : Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 § http: //www. mendelu. cz § http: //www. etext. czu. cz § http: //www. biolib. cz § http: //cs. wikipedia. org SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Jetel luční 17