HELNISTICK FILOSOFIE II slo projektu CZ 1 071

  • Slides: 13
Download presentation
HELÉNISTICKÁ FILOSOFIE II. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor

HELÉNISTICKÁ FILOSOFIE II. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor Název školy Autor Anotace VY_32_INOVACE_mix 2_zsv 15_helénistická filosofie_II. pptx Gymnázium Kladno Mgr. Jiří Beran, Mgr. Marie Kohoutová Prezentace seznamuje s filosofickými názory, představiteli filosofických škol helénistického období. Předmět Tematická oblast Základy společenských věd Antická filosofie Téma Očekávané výstupy Helénistické období II Seznámit s myšlenkami a představiteli epikúrejsmu, skepticismu, eklekticismu, novoplatónismu. Klíčová slova Druh učebního materiálu Cílová skupina Ověřeno Epikureismus, skepticismus, eklekticismus, novoplatonismus prezentace vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium 26. 2. 2014, SSV Zdroje uvedeny na konci dokumentu.

 Helénistická filosofie II. .

Helénistická filosofie II. .

Epikúrejci � Zakladatelem je Epikúros. Škola – Zahrada v Athénách. � Jejich heslem bylo

Epikúrejci � Zakladatelem je Epikúros. Škola – Zahrada v Athénách. � Jejich heslem bylo : „Žij skrytě!“ - stát pramen strasti � Cílem je blaženost ( vyhýbání se strastem, hledání vlastního štěstí). � Stejně jako u Stoiků je etika nad logikou a fysikou. Logika � Učí se zde, jak zabránit omylům. Fysika � Osvobození lidí od strachu ( strach z nadpozemských bytostí a smrti ). Etika � Nejvyšší dobro slast = duševní blaho ( ataraxiá) = nepřítomnost strasti

Epikúros ze Samu (341 – 270 př. n. l. )

Epikúros ze Samu (341 – 270 př. n. l. )

Skepticismus �Podle skeptiků není poznání možné. �Skeptesthai – pochybovat, uvažovat, zkoumat. �Tři periody: starší,

Skepticismus �Podle skeptiků není poznání možné. �Skeptesthai – pochybovat, uvažovat, zkoumat. �Tři periody: starší, střední, mladší skepse. Starší �Zakladatelem Pyrrhón z Élidy �Lze vůbec jednoznačně něco tvrdit �Zdržení se úsudku = EPOCHÉ – klid �Klidná vyrovnaná mysl - blaženost

Skepticismus Střední skepse ( Akademická skepse) �Sídlem je Platónská Akadémia. Probabilismus. �Zástupci : Arkesiláos

Skepticismus Střední skepse ( Akademická skepse) �Sídlem je Platónská Akadémia. Probabilismus. �Zástupci : Arkesiláos a Karneadés. Mladší skepse �Zakladatelem Ainesidémos. Nejdokonaleji zachována díla Sexta Empeirika. �Charakteristická pro antickou skepsi je nauka o trópech. �Trópy – hlediska, která bez výjimky dokazují nepoznatelnost pravdy.

Eklekticismus �Eklektik = „vyběrač. “ Římský eklekticismus �Vzdělaný Říman přistupoval ke všem systémům se

Eklekticismus �Eklektik = „vyběrač. “ Římský eklekticismus �Vzdělaný Říman přistupoval ke všem systémům se sklonem všechny nezaujatě prozkoumat a vybrat si, co se mu zdá jako správné. �Marcus Tullius Cicero – významný řečník a spisovatel. Převedl do latiny řeckou filosofickou terminologii. Sděloval lidem své názory, které jsou založeny na skepticismu a propojeny s myšlenkami ostatních filosofických škol. Napsal např. O povinnostech, Akademické zkoumání.

Marcus Tullius Cicero(106 – 48 př. n. l. )

Marcus Tullius Cicero(106 – 48 př. n. l. )

Alexandrijský eklekticismus �Alexandrie – byla zde nejlepší knihovna starověku. Míšení „řeckého ducha“ s židovskou

Alexandrijský eklekticismus �Alexandrie – byla zde nejlepší knihovna starověku. Míšení „řeckého ducha“ s židovskou náboženskou tradicí. �Filón z Alexandrie – obsahově lepší díla než Cicero. Přeložil Starý zákon do řečtiny. Myslí si, že pravda je jedině v jejich posvátných spisech, z toho vyvozuje, že Platón, Aristotelés a další museli z těchto spisů čerpat.

Filón z Alexandrije (20 př. n. l – 40 n. l. )

Filón z Alexandrije (20 př. n. l – 40 n. l. )

Novoplatónismus �Ke konci antiky, při vzestupu křesťanství vzniká systém, který se snaží všechny předchozí

Novoplatónismus �Ke konci antiky, při vzestupu křesťanství vzniká systém, který se snaží všechny předchozí sjednotit. �Za zakladatele považován Ammónios Sakkás. �Plótínos – chtěl založit filosofické město (Platónopolis ). Sepsal 54 spisů, které „posbíral“ a vydal jeho žák Porfyrios. �Dílo je rozděleno do šesti skupin po devíti částech (tzv. Enneady – devítky). Plótínos se nepovažuje za tvůrce nového systému, ale chce rozvíjet Platónův. Nejvyšší bytost: Jedno, První, Věčné. . . Bůh nezasahuje přímo do události, ale tím, že „přetéká“ (vyzařuje =emanace), tím vytváří. První emanací – duch. Další – duše světa. Nejvyšší cíl člověka spočívá v opětném sjednocení duše s bohem, z něhož vzešla.

Konec helénistické a antické filosofie Předznamenal rok 525 n. l. - popraven filosof Boetius

Konec helénistické a antické filosofie Předznamenal rok 525 n. l. - popraven filosof Boetius Přichází roku 529 n. l. , kdy nechal císař Justinián uzavřít athénskou Akadémii.

Zdroje Vlastní poznámky, výpisky [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013].

Zdroje Vlastní poznámky, výpisky [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Petrarca-Meister_001. jpg [2] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Epicurus_Massimo_Inv 19730 6. jpg [3] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Thorvaldsen_Cicero. jpg [4] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Philon. jpg