SYSTEMATICK FILOSOFIE I slo projektu CZ 1 071

  • Slides: 12
Download presentation
SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE I. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor

SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE I. Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu Soubor Název školy Autor Anotace VY_32_INOVACE_mix 2_zsv 11_systematická filosofie_I. pptx Gymnázium Kladno Mgr. Jiří Beran, Mgr. Marie Kohoutová Prezentace seznamuje s Platónovým životopisem a jeho dílem Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Základy společenských věd Antická filosofie Systematické období Seznámit s životem a dílem Platonovým Klíčová slova Druh učebního materiálu Cílová skupina Ověřeno Filosofie, Platón, život, dílo prezentace vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium 12. 2. 2014, SSV Zdroje uvedeny na konci dokumentu.

SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE I. Platón životopis, dílo

SYSTEMATICKÁ FILOSOFIE I. Platón životopis, dílo

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIE patří do klasického období: 5. -4. stol. př. n. l. vrchol antické

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIE patří do klasického období: 5. -4. stol. př. n. l. vrchol antické filozofie systémy, které hledají otázky na všechny typy filosofických otázek prvopočátky systému můžeme hledat už u Hérakleita hojně se používá i v současnosti

PLATÓN – život a dílo 427 -347 př. n. l. (Athény) z přední aristokratické

PLATÓN – život a dílo 427 -347 př. n. l. (Athény) z přední aristokratické rodiny -matka: Periktioné (z rodu Solóna) -otec: Aristón (z rodu krále Kodra) vlastním jménem Aristoklés předurčeno být politikem psal básně a tragédie vychován nejlepšími sofisty - Sókratés

. . . ve 20 letech potkal Sókrata – stal se jeho žákem (celých

. . . ve 20 letech potkal Sókrata – stal se jeho žákem (celých 8 let) setkal se i s Hérakleitem z Efezu studoval Eleaty a Pythagorejce byl ovlivněn několika filosofickými směry po peloponéské válce – politika vystrašen popravou Sókrata prchá i s dalšími sókratovými žáky do Megary

Sókratés a Platón

Sókratés a Platón

. . . � � � cestuje: Afrika, Itálie, Egypt setkává se s různými

. . . � � � cestuje: Afrika, Itálie, Egypt setkává se s různými významnými matematiky (Pythagorejci) návrat do Athén – začal vyučovat vyučoval v zahradě pojmenované po héroovi Akadémovi (387 př. n. l. : škola Akadémia) – forma dialogu (Sókrates), název pro školy kvalitní a bezplatné vyučování – mnoho Platónových žáků

DÍLA celkem 36 děl (metafory, básnické, složité) � žádné jeho spisy neobsahují jeho ucelené

DÍLA celkem 36 děl (metafory, básnické, složité) � žádné jeho spisy neobsahují jeho ucelené myšlení, učení – jen dílčí problémy � Nejčastěji psány formou dialogu – postava Sókrata � 3 stadia Platónova myšlení: a) sokratovské – pod vlivem Sókrata (kritičnost a skepse k jistotám, etická problematika…) b) konstruktivní – nejklasičtější období, vznik učení o idejích (nesmrtelnost duše, převtělování…) c) kritické (období stáří) – doplnění, modifikace i kritika svých předchozích názorů �

1. OBDOBÍ Lachés - pokus o definici statečnosti Euthyfrón - dialog o tom, co

1. OBDOBÍ Lachés - pokus o definici statečnosti Euthyfrón - dialog o tom, co je zbožné a co již ne Lýsis - o přátelství a lásce Kritón - Sokratův příběh z vězení - Kritón mu chce pomoci ven, ale Sokrates odmítá, neboť by se tak prohřešil proti zákonům Hippiás Menší - o lži, o chybách (člověk chybuje z nevědomosti, nikoli ze zlé vůle) Hippiás Větší - o krásnu, je to v podstatě parodie na mnohomluvnost sofisty Ión - dialog o poezii Obrana Sokratova (Apologiá Sókratús) - tři fiktivní Sokratovy řeči před soudem, který ho nakonec odsoudí k smrti Gorgiás - polemika se sofisty, odsuzuje řečnictví jako nástroj osobního prospěchu Prótagorás - další útok proti sofistům - jediná ctnost je vědění

2. OBDOBÍ � � � � � Menón - cestou k vědění je rozpomínání

2. OBDOBÍ � � � � � Menón - cestou k vědění je rozpomínání duše, která již všechno viděla ve svých minulých převtěleních Kratylos - o podstatě řeči Euthydémos - proti rétorické eristice Menexenos - polemika s rétory Hostina Faidón - o Sókratově žákovi, který vypravuje o posledních hodinách Sókrata Ústava (Políteiá) - 10 knih o ideálním státu Faidros - Sókratova oslava Eróta jako dárce božského šílenství a původce růstu duše až k idejím Parmenidés - o problémech Sókratova učení Theaitétos - o vědění

3. OBDOBÍ � � � Sofistés - navazuje na poslední dílo druhého období Polítikos

3. OBDOBÍ � � � Sofistés - navazuje na poslední dílo druhého období Polítikos - o dokonalém státníkovi Filébos - o tom, zda hledat dobro (tedy vrcholný cíl života) v rozkoši nebo ve ctnosti Týmaios - výklad Platónovy přírodní filosofie Kritiás - nedokončené pokračování Týmaia, hlavně o civilizaci na Atlantidě Zákony (Nomoi) - nejdelší Platónovo dílo (12 knih) uveřejněné až po jeho smrti, probírá podstatu, použití a účinnost zákonů

ZDROJE Vlastní poznámky, výpisky [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013].

ZDROJE Vlastní poznámky, výpisky [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Plato_Si lanion_Musei_Capitolini_MC 1377. jpg http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Socrate s_and_Plato. jpg