NSK FILOSOFIE I slo projektu CZ 1 071

  • Slides: 11
Download presentation
ČÍNSKÁ FILOSOFIE I Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu VY_32_INOVACE_mix

ČÍNSKÁ FILOSOFIE I Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0950 Označení materiálu VY_32_INOVACE_mix 2_zsv 05 Soubor zsv 05_čínská filosofie_I. pptx Název školy Gymnázium Kladno Autor Mgr. Jiří Beran, Mgr. Marie Kohoutová Anotace Prezentace seznamuje s kulturním vývojem Číny, rozdíly v myšlení a konfuciánstvím. Předmět Základy společenských věd Tematická oblast Čínská filosofie Téma Konfuciánství a kniha proměn Očekávané výstupy Seznámit s rozdíly myšlení západních a východních kultur a myšlením Konfucia a jeho stoupenců. Klíčová slova Filosofie, Čína, Konfucius, I-ťing, Jin, Jang Druh učebního materiálu prezentace Cílová skupina vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Ověřeno 2. 12. 2013, SSV Zdroje uvedeny na konci dokumentu.

Čínská filosofie 中國哲學 Konfucianismus

Čínská filosofie 中國哲學 Konfucianismus

3 faktory určující čínské myšlení v dějinách • Izolace Číny • Kulturní úroveň •

3 faktory určující čínské myšlení v dějinách • Izolace Číny • Kulturní úroveň • Jazyk a písmo

Konfucius (Kchung-fu-c‘) 551 -479 př. n. l. , čínský stát Lu • Existující postava,

Konfucius (Kchung-fu-c‘) 551 -479 př. n. l. , čínský stát Lu • Existující postava, úředník státu Lu • Ve svém domě založil 1. filosofickou školu (dějiny, básnictví, slušné chování) • Známý pro svou mravní čistotu – nabídky státních postů • Ministr spravedlnosti – velké úspěchy • Správná cesta panovníka, rozkvět státu Lu • Zklamání, odchod ze státu Lu • 13 -letá cesta po Číně • Návrat, sepsání díla • Zemřel zklamaný z panovníka

Socha Konfucia

Socha Konfucia

Základní rysy Konfuciovy filosofie • Učení o životě, společnosti, slušném chování a vědomostech •

Základní rysy Konfuciovy filosofie • Učení o životě, společnosti, slušném chování a vědomostech • Praktická filosofie – potřeby člověka i společnosti • Peníze jsou žádoucí, pokud jsou dobře využity Mravní ideál = mudrc, který nepohrdá hmotnými statky, ale v případě potřeby se jich vzdá - dobro, spravedlnost, slušnost - jít ostatním příkladem Dílo 9 knih 5 kanoických knih (autor Konfucius) 4 klasické knihy (autoři žáci Konfucia)

Kniha proměn (I-ťing, Věštecká kniha) • autor –čínský císař (3000 př. n. l. ),

Kniha proměn (I-ťing, Věštecká kniha) • autor –čínský císař (3000 př. n. l. ), Konfucius ji objevil a opatřil poznámkami • Složena z 10 křídel • 64 hexagramů hexagram= sestava 6 plných nebo přerušovaných čar • Plná čára = jang, přerušovaná = jin • 64 základních situací – otázky, věštění • Věštění – rozkódování hexagramu, složité počítání, odpovědi na jednoznačné otázky

Jin a jang • Jang = světlo, život, mužský princip, teplo, pohyb • Jin

Jin a jang • Jang = světlo, život, mužský princip, teplo, pohyb • Jin = tma, chlad, ženský princip, hmota • Doplňující se opaky, každá věc se dá popsat zároveň jako jin a jang, jin a jang bez sebe nemohou existovat • Jin a jang se nevylučují, jsou na sobě závislé, navzájem se podporují a mění, část jin je jang a část jang je jin

 • 2. kniha – Kniha písní - sbírka písní od lyrických po politické

• 2. kniha – Kniha písní - sbírka písní od lyrických po politické • 3. kniha – Kniha listin • 4. kniha – Jaro a podzim - kronika státu Lu • 5. kniha – Kniha ritů (rituálů) - etika a etiketa, pravidla a popis • 6. -9. kniha - Hovory –zápis ústně podávaných Konfuciových myšlenek - Velké učení – Konfuciovy výroky - Učení středu – harmonie jin a jang, zlatá střední cesta - Kniha Konfuciova žáka Mencia (Meng-ć)

Citáty Konfucius , , Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.

Citáty Konfucius , , Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to. ‘‘ , , Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních. ‘‘

Zdroje • Vlastní poznámky, výpisky • www. wikipedie. cz • [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia

Zdroje • Vlastní poznámky, výpisky • www. wikipedie. cz • [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Representation_of_Laozi. PNG • [2] AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia cz [online]. [cit. 1. 12. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jin_jang