Haznk tzvdelmi veszlyeztetettsge s a hozz rendelt vdelem

  • Slides: 44
Download presentation
Hazánk tűzvédelmi veszélyeztetettsége és a hozzá rendelt védelem szintje Szűcs Tamás tű. ezredes főosztályvezető

Hazánk tűzvédelmi veszélyeztetettsége és a hozzá rendelt védelem szintje Szűcs Tamás tű. ezredes főosztályvezető 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 1

Előzmények • Gazdasági társadalmi változások; • 1995: a 95 tűzoltóság erő-, eszközszükségletének meghatározása; •

Előzmények • Gazdasági társadalmi változások; • 1995: a 95 tűzoltóság erő-, eszközszükségletének meghatározása; • Kormányprogram; • OKF által kidolgozott 10 éves cselekvési program; • Köztestületi tűzoltóságok megalakulása; • A hivatásos tűzoltók munkaidő csökkentésének kötelezettsége; • Munkabizottság megalakítása (OKF, MKI-k, HÖTOSZ, LÖTOSZ) 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 2

Jogszabályalkotás 1. A rendszer felülvizsgálata • 7/2006. (II. 10. ) BM rendelet kiadása; -

Jogszabályalkotás 1. A rendszer felülvizsgálata • 7/2006. (II. 10. ) BM rendelet kiadása; - az egyes szervezési kategóriákon belül a készenlétben lévő technikai és személyi feltételek egyesítése, - a készenlétben tartott eszközök indokoltságának szakmai vizsgálata, - a készenlétben tartott egyes szertípus kategóriák meghatározása. • 18/2006. (IV. 6. ) BM rendelet kiadása; - a munkaidő csökkentés első lépcsőjének végrehajtása. • 57/2005. (XI. 30. ) BM rendelet módosítása; - elsőnek érkező egységek figyelembe vételével a működési területek aktualizálása, - ÖT segítségnyújtási feltételeinek megteremtése. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 3

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (1. munkabizottsági ülés) • I. lépés a működési terület besorolása;

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (1. munkabizottsági ülés) • I. lépés a működési terület besorolása; • Döntés: tervezni; Normál terhelésre kell • Végrehajtandó feladatok: – Település veszélyeztetettségének besorolása, – Működési terület veszélyeztetettségi 3/4/2021 besorolása, Szűcs Tamás tű. ezredes 4

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (2. munkabizottsági ülés) A települések besorolásának veszélyességi tényezői • TŰZ:

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (2. munkabizottsági ülés) A települések besorolásának veszélyességi tényezői • TŰZ: - Alaptényezők: lakosság, középmagas, magas épületek száma Korrekciós tényezők: idegenforgalom, ipari területek nagysága, III. -as fokozatú erők összevonásának ideje • Műszaki mentés: - Alaptényezők: közlekedés (1 és 2 számjegyű közút hossza, vasúti csomópontok száma Korrekciós tényezők: közlekedési objektumok (logisztikai központ, vasúti átrakó, kikötő stb. ) ár - és belvíz veszély, vegyi, biológiai, radiológiai veszély. • Döntés: olyan paraméterek alkalmazása, melyek mindenhol egzakt módon meghatározhatók (lakosságszám, terület nagysága), illetve korrekciós 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes tényezők alkalmazása (ipar, idegenforgalom); 5

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (3. munkabizottsági ülés) Működési területek besorolása • Különböző koncepciók (HÖTOSZ,

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (3. munkabizottsági ülés) Működési területek besorolása • Különböző koncepciók (HÖTOSZ, LÖTOSZ, MTSZ), valamint több külföldi példa (német, osztrák, cseh) tanulmányozása. • A működési területek veszélyeztetettsége a települések veszélyez-tetettségének összegzése alapján kialakuló mutató. • A működési terület besorolását adó mutatóhoz kell hozzárendelni a terület biz- tonságos védelméhez szükséges tűzoltói kapacitást. • A terület figyelembe vétele: 3/4/2021 Tamás tű. ezredes – Bruttó terület: a teljes. Szűcs működési terület nagysága 6

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (4. munkabizottsági ülés) A számítás menete • összeadtuk a települések

Az ország tűzvédelmi veszélyeztetettsége (4. munkabizottsági ülés) A számítás menete • összeadtuk a települések adatait tényezőnként, • minden ha 1 pont, minden lakos 1 pont, stb. • az idegenforgalom és az ipar csak korrekciós tényezővel számolható, mert tág határok között mozogtak az adatok (0 -106 érték), • konstans értékek kialakítása – Terület konstans: összpontszámx 0, 15, – Lakosság konstans: összpontszámx 0, 8 • konstans értékek x a települések számadataival • rendezés növekvő sorrendbe • A könnyebb kezelhetőség érdekében az értékek osztása 109 -el • sorbarendezés 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 7

5. Munkabizottsági ülés A munkabizottság által korábban elkészített tervezet felülvizsgálatra került az alábbi szempontok

5. Munkabizottsági ülés A munkabizottság által korábban elkészített tervezet felülvizsgálatra került az alábbi szempontok alapján: • alapadatok frissítése és rögzítése a 2006. január 1 -jei állapotnak megfelelően. • - az adatok megküldése a megyei igazgatóságokra ellenőrzésre. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 8

 • A pontosított adatok ismételt ellenőrzése és feldolgozása, a korábban elfogadott szempontrendszer alapján.

• A pontosított adatok ismételt ellenőrzése és feldolgozása, a korábban elfogadott szempontrendszer alapján. • A területre, idegenforgalomra és lakosságra vonatkozó adatok a KSH adatokkal egyeztek. • A legnagyobb mértékadó tűzszakaszra vonatkozó adatszolgáltatásnál kiugró, valóságnak nem megfelelő értékeket tapasztaltunk. Az adattorzulás elkerülése végett ezeket a bizottság korrigálta. A maximálisan figyelembe vehető mértékadó tűzszakasz nagysága 50000 négyzetméterben lett meghatározva. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 9

Súlyszázalékok • Az elfogadott súlyozásnál változás nem történt. – – 3/4/2021 Lakosságszám terület ipar

Súlyszázalékok • Az elfogadott súlyozásnál változás nem történt. – – 3/4/2021 Lakosságszám terület ipar idegenforgalom 80, 5 15, 0 3, 0 1, 5 súlyszázalék, súlyszázalék. Szűcs Tamás tű. ezredes 10

3/4/2021 Tűzoltóságok egységes kategória besorolása (ÖT és HÖT együtt) Ponthatár (pont) Kategória sáv szélessége.

3/4/2021 Tűzoltóságok egységes kategória besorolása (ÖT és HÖT együtt) Ponthatár (pont) Kategória sáv szélessége. Tolerancia sáv 5% I. 0 – 900 II. 901 – 1200 300 50 III. 1201 – 2000 800 100 IV. 2001 – 3200 1200 V. 3201 – 4400 1200 300 VI. 4401 – 6000 1600 400 VII. 6001 – 8500 2500 VIII. 8501– Szűcs Tamás tű. ezredes 11

Az adatpontosítás eredménye, 1. sz. melléklet Azok hatását a 2. sz. melléklet 3/4/2021 Szűcs

Az adatpontosítás eredménye, 1. sz. melléklet Azok hatását a 2. sz. melléklet 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 12

 • Megvizsgáltuk a módosítások létszámigényét, illetve elemeztük azok hatásait, melyet az alábbiakban összegzünk:

• Megvizsgáltuk a módosítások létszámigényét, illetve elemeztük azok hatásait, melyet az alábbiakban összegzünk: – Előnyei: • KSH adatok alapján objektív sorrendet állapít meg • A kategória-besorolás továbbra is egységes szerkezetben kezeli a Magyarországon jelenleg működő önkéntes és hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat. • A vizsgálat alapelve a HÖTOSZ-LÖTOSZ-OKF által elfogadott korábbi vizsgálati szisztémát maradéktalanul fenntartja. • A január 11 -i változathoz képest újabb 3 HÖT kerülne előresorolásra. (Szigetszentmiklós, Balassagyarmat, Szombathely) 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 13

 • Hátrányai: – Az előző anyagban a tolerancia határ két alsó kategóriában nem

• Hátrányai: – Az előző anyagban a tolerancia határ két alsó kategóriában nem lett megállapítva, – A tolerancia határ a sávhatár értékével nem egyenesen arányos. –A VII-es kategóriánál a veszélyeztetettségi pontértékeknél ugrásszerű eltérés jelentkezett. – A sávhatárok degresszivitásában kiugrás tapasztalható – A korábban elfogadott alapelvekkel ellentétben egyes HÖT-ök esetén két kategóriával történő változást eredményezett. (Pl. Veszprém lefele, Monor felfele). – A január 11 -i változathoz képest újabb HÖT kerülne visszasorolásra. (Salgótarján). 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 14

Összegzés I. A bizottság összegzett véleménye, hogy jelen állapotában a modell a települések mentőtűzvédelmi

Összegzés I. A bizottság összegzett véleménye, hogy jelen állapotában a modell a települések mentőtűzvédelmi lefedettségének ellátásához szükséges tűzoltói erő-eszköz igény (szervezési kategória besorolására) meghatározására nem alkalmas, annak továbbgondolása, (finomítása) szükséges. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 15

A rendszer finomítása • Módosító javaslatok – A sávhatárok finomítása és degresszivitásának javítása érdekében

A rendszer finomítása • Módosító javaslatok – A sávhatárok finomítása és degresszivitásának javítása érdekében a korábban elfogadott határértékektől egy helyen indokolt eltérni. Ennek megfelelően a VII-es kategória megosztása a 8500 pontos határnál szükséges. – A tolerancia sávok szélessége a linearitás és az egységesítés elvének megtartása érdekében a kategória ponthatár 5%-os mértékében lett meghatározva. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 16

3/4/2021 Tűzoltóságok egységes kategória besorolása (ÖT és HÖT együtt) Ponthatár (pont) Kategória sáv szélessége.

3/4/2021 Tűzoltóságok egységes kategória besorolása (ÖT és HÖT együtt) Ponthatár (pont) Kategória sáv szélessége. Tolerancia sáv 5% I. 0 – 900 II. 901 – 1200 300 60 III. 1201 – 2000 800 100 IV. 2001 – 3200 160 V. 3201 – 4200 1000 240 VI. 4201 – 6500 2300 325 VII. 6501 – 8500 2000 425 VII. Kiemelt 8501– 45 Szűcs Tamás tű. ezredes 17

3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 18

3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 18

Az új modell hatásai • Előnyei: – KSH adatok alapján továbbra is objektív sorrendet

Az új modell hatásai • Előnyei: – KSH adatok alapján továbbra is objektív sorrendet állapít meg. – A kategória-besorolás továbbra is egységes szerkezetben kezeli a Magyarországon jelenleg működő önkéntes és hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat. – A vizsgálat alapelve a HÖTOSZ-LÖTOSZ-OKF által elfogadott korábbi vizsgálati szisztémát maradéktalanul fenntartja. – A 2. számú mellékletben ismertetett változásokoz képest Érd, Salgótarján HÖT marad eredeti kategóriájában, Veszprém HÖT csak egy kategóriával kerülne visszasorolásra, míg Szigetszentmiklós, Balassagyarmat, Szombathely, Monor HÖT egy kategóriával kerülne feljebb sorolásra. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 19

A január 11 -én elfogadott változathoz képest, (ahol 13 HÖT lefelé, 17 felfelé mozgott

A január 11 -én elfogadott változathoz képest, (ahol 13 HÖT lefelé, 17 felfelé mozgott volna), jelentősen kedvezőbb helyzet ált elő, mert így 12 HÖT lefelé, 20 HÖT felfelé módosulna a jelenlegi szervezési kategóriájához képest. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 20

Összegzés II. A bizottság összegzett véleménye, hogy ez a modell a települések mentő-tűzvédelmi lefedettségének

Összegzés II. A bizottság összegzett véleménye, hogy ez a modell a települések mentő-tűzvédelmi lefedettségének ellátásához szükséges tűzoltói erő-eszköz igény (szervezési kategória besorolására) meghatározására alkalmas. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 21

Megvizsgáltuk a tűzoltóságok szervezési kategóriájának módosulásával összefüggésben az egyes parancsnokságokat érintő változásokat. A fenti

Megvizsgáltuk a tűzoltóságok szervezési kategóriájának módosulásával összefüggésben az egyes parancsnokságokat érintő változásokat. A fenti toleranciahatárok figyelembe vételével kialakult szervezési kategória besorolást 3. sz. melléklet tartalmazza. A változások összesítését az érintett HÖT-ök vonatkozásában 4. sz. melléklet tartalmazza. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 22

A szervezési kategóriák erő eszköz igényének meghatározása. • A kitűzött cél a rendelkezésre álló

A szervezési kategóriák erő eszköz igényének meghatározása. • A kitűzött cél a rendelkezésre álló erőeszközrendszer optimalizálása, valamint annak nagyobb rugalmasságának megteremtése volt. Továbbra is szempont maradt a normál terhelésre való tervezés, ugyanakkor kritérium volt, hogy a korszerűsítési folyamat nem okozhat finanszírozási többlet igényt. • Ennek alapján indokolt a technikai állománytábla és az üzemeltetéséhez szükséges tűzoltói létszám elemzése, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 23

„Lefedettségi mutatók” • Ezt az alapelvet figyelembe véve elkészítettük a lakosságra vetített elérési idő

„Lefedettségi mutatók” • Ezt az alapelvet figyelembe véve elkészítettük a lakosságra vetített elérési idő térképet. A vonulási időket minden településre 2 perces riasztás és 60 km/óra átlag sebességgel számoltuk ki. • Összegeztük a 25 percnél távolabb levő településeket és az ott lévő lakosságszámot. • Ahol az elsődleges működési terület lakosságának 20 %-át elérő lakosság esett kívül a 25 perces elérés időn kívül (fehér folt) megvizsgáltuk az őrs létesítésének lehetőségét legalább egy 2 fős gyorsbeavatkozóval. (12+1) 7. számú melléklet 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 24

HÖT-k működési területe 1996. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 25

HÖT-k működési területe 1996. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 25

HÖT-k működési területe 2006. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 26

HÖT-k működési területe 2006. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 26

HÖT-k és ÖT-k működési területe 5 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 27

HÖT-k és ÖT-k működési területe 5 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 27

HÖT-k és ÖT-k működési területe 10 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 28

HÖT-k és ÖT-k működési területe 10 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 28

HÖT-k és ÖT-k működési területe 15 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 29

HÖT-k és ÖT-k működési területe 15 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 29

„Fehér foltok” 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 30

„Fehér foltok” 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 30

Kategória emelkedés Balassagyarmat Szigetszentmiklós 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 31

Kategória emelkedés Balassagyarmat Szigetszentmiklós 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 31

HÖT-k és ÖT-k működési területe 20 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 32

HÖT-k és ÖT-k működési területe 20 km-es körzetben 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 32

Kategória csökkenés Érd 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 33

Kategória csökkenés Érd 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 33

Fejlesztési lehetőségek rövid távon • A hivatásos tűzoltók heti munkaidejének csökkentése érdekében 2007. január

Fejlesztési lehetőségek rövid távon • A hivatásos tűzoltók heti munkaidejének csökkentése érdekében 2007. január 01 -től 500 fő státuszhely kialakítása. • A meglévő létszám elvonására, a HÖT-ök közötti átcsoportosításra nincs lehetőség. • Az esetleges kategória emelés jelentős létszámot igényel. • Valós veszélyeztetettség függvényében a szervezési kategóriák felülvizsgálata. ( Nem lehetőség, hanem szükségszerű ahhoz, hogy a több mint 10 éve fennálló rendszer ne torzuljon tovább. ) • Fejlesztések racionalizálása 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 34

Fejlesztési lehetőségek középtávon • Differenciált szervezési kategóriarendszer kialakítása. • Vegyes tűzoltóságok kialakítása • Kihelyezett

Fejlesztési lehetőségek középtávon • Differenciált szervezési kategóriarendszer kialakítása. • Vegyes tűzoltóságok kialakítása • Kihelyezett őrsök kialakítása • Finanszírozás rendszerének áttekintése, a veszélyeztetettségi mutatókhoz történő rendelése 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 35

Összegzés III. • A hatásvizsgálat során a bizottság elvégezte a 2006. 01 -jei, a

Összegzés III. • A hatásvizsgálat során a bizottság elvégezte a 2006. 01 -jei, a 2007. 01 -jei állapot valamint a 2008. 01 -re tervezett szolgálatszervezési modell egyes szervezési kategórián belüli hatásainak összehasonlítását. • Az alábbi táblázat a tűzoltóságok (HÖT – ÖT) egységes szervezési kategória besorolása alapján a készenlétben tartásra előírt gépjárműfecskendőkre beosztott tűzoltói létszámot tartalmazza. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 36

Az új szervezési kategóriák erő-eszköz igényét a következők szerint javasoljuk megállapítani. HÖT kategória 2006.

Az új szervezési kategóriák erő-eszköz igényét a következők szerint javasoljuk megállapítani. HÖT kategória 2006. 01. állapot I. Gjmf. tűzoltói létszáma (1/2003. BM. r. ) 6/6 II. 10/8 II. kiemelt 14/10 III. HÖT kategóri a 2007. 01. I. Gjmf. tűo létsz. (1/2003. BM. r. + 12/2006 OKF int. ) 6/6 Tűzoltóság kategóriá ja ÖT és HÖT együtt Gjmf. tűo. létsz. 2008. 01 -től 1/2003. BM. r. HÖT (ÖT) I. 6/6* (4) II. 6/6* (4+1) III. 6/6* (4+2) II. 10/10 IV. 9/9** (4+3) 12/10 III. 12/11 V. 11/11 IV. 16/12 IV. 16/14 VI. 14/14 V. 18/14 18/17 VII. 17/17 V. kiemelt 22/16 18/18 VII. kiemelt 18/18 3/4/2021 V. Szűcs Tamás tű. ezredes 37

Javaslat • RST korszerűsítése, modulrendszerű felépítése szakmai indokok alapján. • A bevetés hatékonyságának javítására

Javaslat • RST korszerűsítése, modulrendszerű felépítése szakmai indokok alapján. • A bevetés hatékonyságának javítására és a vonulási idők csökkentésére a HÖT-ök részéről kihelyezett őrsök létrehozása • Újabb módozatok keresése a fehér foltok lefedésére. • Újabb önkéntes tűzoltóságok létrehozásának optimalizálása a hatékony és kiegyensúlyozott működtetés érdekében. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 38

A fentiek figyelembe vételével az első feladat a települések veszélyeztetettségének meghatározása, majd a működési

A fentiek figyelembe vételével az első feladat a települések veszélyeztetettségének meghatározása, majd a működési területek veszélyeztetettség szerinti besorolása és a tűzoltóságok kategóriáinak megállapítása, végül a kategóriákhoz tartozó modulok kialakítása, melynek alapja a tanulmány első részében rendelkezésre áll. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 39

A modulrendszer kialakításához meghatároztuk az alap és kiegészítő védelem feltételrendszerét és azok kapcsolódását és

A modulrendszer kialakításához meghatároztuk az alap és kiegészítő védelem feltételrendszerét és azok kapcsolódását és az újonnan kialakított szervezési kategóriák közötti átjárhatóságot. A tűzoltó technika eszközök fejlődése és kezelésük egyszerűsödése lehetővé teszi a kiszolgáló létszám átcsoportosítását és lehetővé vált az egy fecskendős parancsnokságok számának jelentős csökkentése. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 40

Külön értelmeztük az alapvédelemhez, illetve a különleges szerekhez szükséges erőeszköz igényt. Újszerű megközelítés, hogy

Külön értelmeztük az alapvédelemhez, illetve a különleges szerekhez szükséges erőeszköz igényt. Újszerű megközelítés, hogy az alapvédelmet a gépjárműfecskendők, a vízszállítók és a gyorsbeavatkozók alkotják. A kiegészítő védelmet a magasból mentő, a hab, a por, a műszaki, a k-teher, az erdőtüzes, a daru, a bázis különleges szerek, valamint az egyedi járművek alkotják. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 41

Tűzoltóság kategóri ája ÖT és HÖT együtt Gjmf. tűo. létsz. 2008. 01 -től 1/2003.

Tűzoltóság kategóri ája ÖT és HÖT együtt Gjmf. tűo. létsz. 2008. 01 -től 1/2003. BM. r. HÖT (ÖT) Víz/ gyorsbeavatk ozó Gjmf. tűo. létsz. 4+2 -es modul Víz/ gyorsbeavatkozó I. 6 1 5 2 III. 6 2+1 4+2 1+2 IV. 6+3 1+1 4+4 1+2 V. 6+5 1+1 6+4 1+2 VI. 6+6+4 1+1 4+4+4 1+2 VII. 6+6+5 1+1 6+4+4 1+2+2* VIII. 6+6+6 1+1 6+6+4 1+2+1* *-gal jelölt létszám további különleges szerre kerül. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 42

A Bizottság továbbra is támogatja azon fejlesztési irányelveket, mely szerint: „a nagy működési területtel

A Bizottság továbbra is támogatja azon fejlesztési irányelveket, mely szerint: „a nagy működési területtel rendelkező HÖT megerősítése azáltal, hogy egy újabb fecskendőt tarthat készenlétben a székhelyén, illetve fél rajjal több tűzoltó lát el napi készenléti szolgálatot (kategóriaemelés) a laktanyában, a terület tűzvédelmi lefedettsége szempontjából nem hoz effektív hasznot, nem csökken a beavatkozásig eltelt idő. Ennek orvoslására a Bizottság szorgalmazza, hogy a HÖT működési területén már működő tűzoltó egyesületekre támaszkodva, vagy önkéntes tűzoltók bevonásával az adott HÖT kihelyezett őrsöt hozzon létre. Ez lehet a záloga annak, hogy a HÖT-ök elsődleges működési körzetei stabilak maradhatnak. 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 43

Köszönöm a figyelmüket! Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 44

Köszönöm a figyelmüket! Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3/4/2021 Szűcs Tamás tű. ezredes 44