Eugeniusz J Kucharz Zesp Marfana Zesp Marfana MFS

  • Slides: 43
Download presentation
Eugeniusz J. Kucharz Zespół Marfana

Eugeniusz J. Kucharz Zespół Marfana

Zespół Marfana (MFS) jest dziedziczną chorobą tkanki łącznej, uwarunkowaną zmianami budowy i czynności fibryliny-1

Zespół Marfana (MFS) jest dziedziczną chorobą tkanki łącznej, uwarunkowaną zmianami budowy i czynności fibryliny-1

Zespół Marfana MFS został opisany w 1896 r. przez francuskiego pediatrę Antoine Bernarda Jeana

Zespół Marfana MFS został opisany w 1896 r. przez francuskiego pediatrę Antoine Bernarda Jeana Marfana. Gen odpowiedzialny za powstawanie MFS wykrył w 1991 r. Francesco Ramirez.

Fibrylina Fibriliny to glikoproteidy tkanki łącznej tworzące mikrofibryle. Mikrofibryle są składową włókien elastycznych czyli

Fibrylina Fibriliny to glikoproteidy tkanki łącznej tworzące mikrofibryle. Mikrofibryle są składową włókien elastycznych czyli sprężystych. Włókna elastyczne m. in. stabilizują połączenie skóry właściwej z naskórkiem, mocują soczewkę do ciałka rzęskowego, uczestniczą w rozwoju ściany naczyniowej i prawdopodobnie regulują rozwój tkanki łącznej.

Fibrylina Znane są trzy fibryliny będące produktami kodowanymi przez odrębne geny. Najwięcej w ustroju

Fibrylina Znane są trzy fibryliny będące produktami kodowanymi przez odrębne geny. Najwięcej w ustroju jest fibryliny-1. Fibrylina -2 uczestniczy w rozwoju płodowym. Fibrylina-3 występuje w układzie nerwowym.

Fibrylina MFS jest wynikiem zaburzeń strukturalnoczynnościowych fibryliny-1. Jest to białko składające się z 2871

Fibrylina MFS jest wynikiem zaburzeń strukturalnoczynnościowych fibryliny-1. Jest to białko składające się z 2871 reszt aminokwasowych (postać prekursorowa) o masie cząsteczkowej ok. 350 k. Da.

Fibrylina-1 posiada złożoną budowę. Ok. 75% cząsteczki składa się z 46 fragmentów przypominających EGF

Fibrylina-1 posiada złożoną budowę. Ok. 75% cząsteczki składa się z 46 fragmentów przypominających EGF (nabłonkowy czynnik wzrostu) – może ona przyłączać jony wapniowe. Mały fragment może łączyć się z TGF-β.

Fibrylina Gen kodujący fibrylinę-1 znajduje się na chromosomie 15 (15 q 21. 1). Oznaczony

Fibrylina Gen kodujący fibrylinę-1 znajduje się na chromosomie 15 (15 q 21. 1). Oznaczony jest jako FBN 1 i liczy ok. 200 kb. Sekwencję kodująca tworzy 65 eksonów.

MFS jest stosunkowo częsty. Jego występowanie szacuje się 1 -2/5000 żywych urodzeń.

MFS jest stosunkowo częsty. Jego występowanie szacuje się 1 -2/5000 żywych urodzeń.

Dziedziczy się jako cecha autosomalna dominująca. Prawdopodobieństwo zachorowania wynosi 50% jeżeli choruje jeden z

Dziedziczy się jako cecha autosomalna dominująca. Prawdopodobieństwo zachorowania wynosi 50% jeżeli choruje jeden z rodziców.

Objawy kliniczne Wysoki wzrost Długie kończyny Długie palce u rąk i stóp

Objawy kliniczne Wysoki wzrost Długie kończyny Długie palce u rąk i stóp

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne Zniekształcenia klatki piersiowej „szewska klatka piersiowa”

Objawy kliniczne Zniekształcenia klatki piersiowej „szewska klatka piersiowa”

Objawy kliniczne Niewielka nadruchomość stawów Płaskostopie, Skrzywienia kręgosłupa „Gotyckie podniebienie”

Objawy kliniczne Niewielka nadruchomość stawów Płaskostopie, Skrzywienia kręgosłupa „Gotyckie podniebienie”

Objawy kliniczne Wydłużenie czaszki Zmieniona mowa Występują bóle stawów Wcześnie rozwija się choroba zwyrodnieniowa

Objawy kliniczne Wydłużenie czaszki Zmieniona mowa Występują bóle stawów Wcześnie rozwija się choroba zwyrodnieniowa

Objawy kliniczne Zmiany oczne: - zwichnięcie soczewki - odklejenie siatkówki

Objawy kliniczne Zmiany oczne: - zwichnięcie soczewki - odklejenie siatkówki

Podwichnięcie soczewki

Podwichnięcie soczewki

Podwichnięcie soczewki – ojciec i syn

Podwichnięcie soczewki – ojciec i syn

Objawy kliniczne Największym zagrożeniem życia są zmiany tętnicy głównej 80% chorych ma niedomykalnośc zastawki

Objawy kliniczne Największym zagrożeniem życia są zmiany tętnicy głównej 80% chorych ma niedomykalnośc zastawki mitralnej Częste jest poszerzenie aorty Pęknięcie tętniaka aorty jest główną przyczyną śmierci

Rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty

Rozpoznanie Duża zmienność fenotypowa Wiele możliwych mutacji genu fibryliny-1 Kryteria obejmują małe i duże

Rozpoznanie Duża zmienność fenotypowa Wiele możliwych mutacji genu fibryliny-1 Kryteria obejmują małe i duże objawy ze strony: - Układu kostnego - Oka - Układu sercowo-naczyniowego

Rozpoznanie wymaga spełnienia 2 kryteriów dużych w dwóch układach i jednego małego z innego

Rozpoznanie wymaga spełnienia 2 kryteriów dużych w dwóch układach i jednego małego z innego układu

Rozpoznanie Nie ma powodu wykonywać badanie wycinka skórno-mięśniowego Można wykonywać operacje korekcyjne ortopedyczne jeżeli

Rozpoznanie Nie ma powodu wykonywać badanie wycinka skórno-mięśniowego Można wykonywać operacje korekcyjne ortopedyczne jeżeli nie ma przeciwwskazań kardiologicznych Gojenie jest prawidłowe

Rozpoznanie Badania genetyczne mają ograniczoną przydatność kliniczną ponieważ dokładne określenie mutacji genu fibryliny-1 nie

Rozpoznanie Badania genetyczne mają ograniczoną przydatność kliniczną ponieważ dokładne określenie mutacji genu fibryliny-1 nie wpływa na sposób leczenia.

Rozpoznanie różnicowe Należy odróżnić MFS od innych zespołów (np. Ehlersa i Danlosa, wrodzonej łamliwości

Rozpoznanie różnicowe Należy odróżnić MFS od innych zespołów (np. Ehlersa i Danlosa, wrodzonej łamliwości kości) Różnicować z innymi zespołami mafanoidalnymi

Rozpoznanie różnicowe - Rzekomy zespół Marfana Zespół Weila i Marchesaniego Wrodzona pająkowatość palców Zespół

Rozpoznanie różnicowe - Rzekomy zespół Marfana Zespół Weila i Marchesaniego Wrodzona pająkowatość palców Zespół Lowysa i Dietza (typ 1 i typ 2) Rodzinna tętniakowatość aorty piersiowej

Leczenie Wielospecjalistyczna opieka lekarska Zmiany w tętnicy głównej - ograniczenie dużych wysiłków fizycznych -

Leczenie Wielospecjalistyczna opieka lekarska Zmiany w tętnicy głównej - ograniczenie dużych wysiłków fizycznych - ukg i MRI co rok - Jeżeli ujście aorty > 43 mm lub poszerzenie jej światła – wskazanie do leczenia kardiochirurgicznego

Leczenie Do leczenia kardiochirurgicznego należy kierować: - wywiad rodzinny pęknięcia aorty - poszerzenie ujścia

Leczenie Do leczenia kardiochirurgicznego należy kierować: - wywiad rodzinny pęknięcia aorty - poszerzenie ujścia aorty więcej niż 10 mm/rok - duża niedomykalność zastawki mitralnej - planowana ciąża - planowany inny duży zabieg chirurgiczny

Leczenie U dzieci o ile to możliwe należy odczekać z zabiegiem do ukończenia wzrostu

Leczenie U dzieci o ile to możliwe należy odczekać z zabiegiem do ukończenia wzrostu Należy ściśle kontrolować ciśnienie krwi Wskazane stosowanie leków betaadrenergicznych

Leczenie okulistyczne Profilaktyka pogłębiania się skrzywień kręgosłupa

Leczenie okulistyczne Profilaktyka pogłębiania się skrzywień kręgosłupa

Leczenie Kobiety powinny rozważyć decyzję o ciąży - ryzyko urodzenia dziecka z MFS 50%

Leczenie Kobiety powinny rozważyć decyzję o ciąży - ryzyko urodzenia dziecka z MFS 50% - ryzyko pęknięcia tętniaka aorty - ryzyko pęknięcia macicy (małe)

Rokowanie Przeżycie chorych na MFS istotnie się zwiększa ze względu na postępy kardiochirurgii i

Rokowanie Przeżycie chorych na MFS istotnie się zwiększa ze względu na postępy kardiochirurgii i lepszą opiekę kardiologiczną. Obecnie chorzy dożywają wieku 50 -60 lat.

Na MFS chorowali jak się wydaje Faraon Echnaton (XIV w. pne)

Na MFS chorowali jak się wydaje Faraon Echnaton (XIV w. pne)

Nicollo Paganini (1782 -1840)

Nicollo Paganini (1782 -1840)

Chorzy w Polsce są skupieni w:

Chorzy w Polsce są skupieni w: