ENERGETIKA Kaj je energetika Energetika je sistematino podroje

  • Slides: 13
Download presentation
ENERGETIKA

ENERGETIKA

Kaj je energetika? Energetika je sistematično področje človeških dejavnosti, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos,

Kaj je energetika? Energetika je sistematično področje človeških dejavnosti, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in rabo energije. Energetika je tudi interdisciplinarno strokovno področje, ki se ukvarja z vlogo energetskih virov, tehnologij in uporabe tehnoloških oblike energije v družbi.

Energetsko gospodarstvo S pojmom energetsko gospodarstvo zajemamo pridobitne ali javno-storitvene dejavnosti s področja energetike.

Energetsko gospodarstvo S pojmom energetsko gospodarstvo zajemamo pridobitne ali javno-storitvene dejavnosti s področja energetike. Statistično klasifikacija dejavnosti upošteva: - rudarstvo - predelovalne dejavnosti - oskrbovalne dejavnosti - trgovina

… RABA ENERGIJE je smiselno energetska dejavnost, upošteva pa predvsem tiste procese rabe energije,

… RABA ENERGIJE je smiselno energetska dejavnost, upošteva pa predvsem tiste procese rabe energije, pri katerih je delež energije znaten v primerjavi z drugimi vložki. Večina energetskih dejavnosti ne moremo opraviti posameznik, zato je družbena dejavnost.

Energetska politika ali strategija Energetska politika je javna politika delovanja na področjih, ki zadevajo

Energetska politika ali strategija Energetska politika je javna politika delovanja na področjih, ki zadevajo oskrbo z energijo: pridobivanja energije iz virov energije, pretvarjanje, prenos, shranjevanje in trgovanje s energijo.

… Javna energetska politika lahko vključuje več sestavin, kot na primer: - zakonska in

… Javna energetska politika lahko vključuje več sestavin, kot na primer: - zakonska in podzakonska določila o energetskih dejavnosti (izrabljanje virov energije, pretvarjanje energije, trgovanje transport…)

… - zakonska in podzakonska določila o rabi energije, kot na primer standarne učinkovitosti,

… - zakonska in podzakonska določila o rabi energije, kot na primer standarne učinkovitosti, omejitve onesnaževanja, - navodila podjetjem v državni lasti - odločitve o izgradnji energetske infrastrukture.

Energetski zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in

Energetski zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe…

… Pod pojmom energetika pa spada tudi energija. Energiji pravimo tudi osnova za življenje.

… Pod pojmom energetika pa spada tudi energija. Energiji pravimo tudi osnova za življenje. Zgodovina odkrivanja novih energetskih virov sega 400. 000 let nazaj. Do takrat so človekovi predniki uporabljali le energijo, ki so jo pridobivali z gorenjem-ognjem. Uporabljali so jo za ogrevanje in pripravo hrane… (UČBENIK!!!)

Slike

Slike

Slike…

Slike…

Viri - internet - www. mojaenergija. hr/ - učbenik - leksikon…

Viri - internet - www. mojaenergija. hr/ - učbenik - leksikon…